Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Příběh obory Kralice

 

Obora Kralice je velmi starý objekt, její založení je různými autory uváděno odlišně. Dančí zvěř v okolí Náměště musela být již před husitskými válkami. Městečko Mohelno, které leží nedaleko obory Kralice má ve znaku daňka od roku 1417. Tehdejší majitel, Petr z Mohelna, přívrženec krále Zikmunda, vyžádal, aby městečku Mohelnu byl udělen nový znak. Král svolil, aby městečko přijalo znak Petrův se sedícím daňkem ve středním zlatém poli.

Dančí zvěř na Mohelno a Náměšťské panství pravděpodobně dovezl Jan mladší z Meziříčí, který od roku 1377 vlastnil Náměšť a od roku 1398 také Mohelno. Pobýval velmi často na válečných výpravách v Lombardii a je možné, že dančí zvěř byla součástí jeho válečné kořisti.

Je doloženo, že již roku 1437 prodali "velký les okolo hradu Náměščského", což je bezpochyby dnešní obora, spolu s hradem, vsí a dalším majetkem Václav a Jiří ze Strážnice panu Matějovi ze Švamberka. Není však jasné, zda byl les v té době již ohrazen. Nejpozději mohlo dojít k ohrazení za panování rodu Žerotínů, nejspíše za Jana staršího ze Žerotína, který byl v letech 1561 - 1583 zemským sudím a hejtmanem kraje brněnského, náměšťské panství rozšířil a hrad Náměšť obnovil. Když prodával v roce 1628 Karel starší ze Žerotína celé zboží Albrechtovi z Valdštejna, v trhové smlouvě je uvedeno "hrad a městečko Náměšť... se dvorem poplužným, pivovarem, mlejnem, oborou, dvůr Velký pole řečený při oboře..." atd. Domníváme se tedy, že obora byla založena nejpozději v průběhu 16. století.

Poslední majitelé Náměště byl rod Haugwitzů (1752 - 1945). Tito obhospodařovali oboru již v dnešní velikosti (290 ha). Byla však rozdělena na dvě části - 240 ha dančí zvěř, 50 ha zvěř srnčí a bažanti.

V roce 1945 bylo poškozeno ohrazení obory a došlo k úniku zvěře do okolí. V oboře zůstalo pouze 40 - 50 kusů dančí zvěře.

Od roku 1945 do října 1992 obhospodařovaly oboru Kralice Státní lesy. Po tranformaci listopad 1992 - březen 1993 Lesní spolčenost Náměšť nad Oslavou a.s. Od 1.4. 1993 spravuje oboru Kralice LČR, s.p., lesní správa Náměšť nad Oslavou.

Obora leží mezi obcí Kralice, Otradice a Náměští nad Oslavou ve východní části okresu Třebíč. V nadmořské výšce 360 - 480 m n.m. Terénně je obora v západní části hodně členitá, s prudšími svahy, zatímco střední část je rovinatá a východní část tvoří ploché údolí. V oboře pramení 4 potůčky, které i vdobě sucha mají vodu. V severozápadním cípu a ve východním cípu jsou na těchto potocích zřízeny malé retenční rybníčky, které slouží zvěři jako napajedla. Ve východní části byl obnoven rybník. V oboře převládají porosty, v nichž byla po celá desetiletí prováděna jen nahodilá těžba. Celková délka ohrazení obory je 8970 m.

Dominantní stavbou je Lusthaus, stojící uprostřed obory. Tento klasicistní zámeček dal postavit v první polovině 19. stol. majitel panství Jindřich Haugwitz.

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vystavovatelé 2019

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště