Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Národní výstava myslivosti
22.-26.4. 2023

Národní výstava myslivosti

Národní výstavu myslivosti obohatí zajímavé výstavy

 

Národní výstava myslivosti, jejíž první ročník proběhne v Brně 25. až 28. června, chce vzdát hold významným osobnostem z mysliveckého světa a myslivosti jako takové. V tomto článku chceme představit první z mnoha zajímavých expozic, které na výstavě návštěvníci uvidí. A tou je jihomoravská obora Obelisk, která je příkladem území, kde se podařilo spojit zájmy ochrany přírody, ochrany památek a moderního chovu zvěře.

Procházka přírodní oborou Obelisk….
Letošní Národní výstava myslivosti klade důraz, a to nejen vzhledem k místu konání, na moravskou mysliveckou obec. Proto nelze opomenout přírodní oboru Obelisk. Ať už se vydáte přímo na místo anebo nejprve navštívíte expozici na brněnském výstavišti, seznamte se s ní v rozhovoru s Ing. Františkem Fabičovičem, jejím vlastníkem.
 

Kde se obora nachází?
Oboru Obelisk tvoří cca 450 hektarů oploceného území s jelení a daňčí zvěří, které se rozkládá mezi obcemi Lednice, Rakvice a Podivín, v letošním roce bude přičleněno dalších 90 hektarů. Obora těsně sousedí s parkem zámku Lednice, část její hranice omývá řeka Dyje. Myšlenka vzniku obory neboli tvorba krajiny se datovala někdy do roku 1997, kdy jsem procházel touto krajinou okolo Obelisku. Nebyla to však jenom krása tohoto území, ale i bezcitnost a lhostejnost lidí, jak se k tomuto území chovali.  Tehdy mne napadlo, že jedinou cestou, jak celé území vytvořit podle projektu, se kterým jsem seznámil místní samosprávy, orgány ochrany přírody, ale i památkáře, byla obora. Území, které lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny oplotit.

Jaká zvěř v oboře žije? Jak se o ni staráte?
V oboře se především zaměřujeme na intenzivní chov zvěře jelení, daňčí a srnčí. Největší úspěchy máme se zvěří jelení. U jelenů jsme dosáhli takové úrovně kvality, že každý jelen zde ulovený starší šesti let je zlatý. Ale obora slouží i pro ostatní živočichy, ptactvo i hmyz. Hnízdní zde orel královský, dále pak luňák červený, bekasíny, husy velké atd. Kvete zde a také roste spousty silně, i kriticky ohrožených rostlin. Z entomologického hlediska se zde nachází také silně ohrožené druhy brouků, dále vzácné druhy ryb a obojživelníků.

Jaké přírodní zajímavosti můžou návštěvníci v oboře nalézt?
Ze 400 hektarů původně orné půdy intenzivně obdělávané jsem začal tvořit krajinu mozaikového typu, ke kterému jsem dospěl z historických map tohoto území. Přibližně tak, jak tohle území tvořím, i v historii vypadalo. I když úpravy stále probíhají a několik let ještě budou probíhat, do této doby se vytvořily revitalizací v historii zaplavovaných meandrů a ramen řeky Dyje vodní toky a mokřady v rozloze 40 hektarů. Na těžko obdělávatelných a podmáčených pozemcích byl vysázen mladý les o rozloze cca 90 hektarů, vznikly nové louky, a nové aleje. Dále pak vrbníky s velkým počtem různých druhů vrb, které již z tohoto území v minulosti vymizely. Do této doby zde bylo vysázeno 2500 solitérních stromů a stále se vysazují další tak, abychom projekt tvorby krajiny, který byl představen v roce 2003, naplnili.

Na co se můžou návštěvníci Národní výstavy myslivosti těšit?
Na Národní výstavě myslivosti se mohou návštěvníci seznámit jak se zlatými trofejemi chované zvěře, tak s filmy, které dokumentují stav obory a vše, co se do této doby vytvořilo. Také zde chceme seznámit návštěvníky s tím, co ještě do budoucna chystáme a jaký vliv to na zlepšení krajiny bude mít. Tyto aktivity představí veřejnosti krajináři, zoologové a také odborníci na chov zvěře.

Děkujeme za rozhovor.

Radovana Pastrňáková
PR manažer Národní výstavy myslivosti

Datum: 24.4.2015 15:19:00

Souběžně také

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vystavovatelé 2019

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště