Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
27.-30.6. 2013

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Doprovodný program BIOMASA

 

Doprovodný program bude probíhat v pavilonu P, 1. patro, sál č. P1 od čtvrtka 27.6. 2013 do pátku 28. 6. 2013 a bude rozdělen do 4 sekcí:

1) Bioplyn (garant: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.)
Čtvrtek 27. 6. 2013, 12:00 – 14:30, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

2) Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě (garant: Ing. Josef Šrefl, CSc.)
Čtvrtek 27. 6. 2013, 14:30 – 17:00, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

3) Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - stav a rozvoj do roku 2020 (Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., organizační garant: MZe ČR, VÚZT, v.v.i., SVB Praha, Veletrhy Brno, a.s. )
Pátek 28. 6. 2013, 10:00 – 13:00, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

4) Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy (garant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Josef Los, Ph.D.)
pátek 28. 6. 2013, 13:00 – 15:00, pavilon P., 1. patro, sál č. P1


Přednáškový program

BIOPLYN

Čtvrtek 27. 6. 2013, 12:00 – 14:30, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

12.00 – 12.20
Ing. Martin Laštůvka místopředseda ERÚ a ředitel sekce POZE
Téma: Výkupní ceny energie z biomasy a bioplynu a podpora výroby tepla na období 2013 a dále

12.20 – 12.40
Ing. Petr Jílek – ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství MZe ČR
Téma: Akční plán pro biomasu v ČR na 2013-2020

12.40 – 13.00
Ing. Bohumil Belada – víceprezident AK ČR
Téma: Podporované zdroje energie z biomasy z pozic Agrární komory

13.00 – 13.20
Ing. Zdeňka Románková (+Mendelu) – KWS osiva, s.r.o.
Téma: Nové poznatky bioplynových transformací z testování nových energetických odrůd kukuřice a čiroků

13.20 – 13.40
Ing. Karel Kuthan, CSc. – statkář Suchohrdly u Miroslavi
Téma: Zkušenosti z provozu BPS a potenciál jejího dalšího rozvoje versus současná legislativní omezení

13.40 – 14.00
Ing. Jaroslava Zachová, PhD. – Schaumann, s.r.o. ČR
Téma: Důležité veličiny optimálního chodu bioplynové stanice

14.00 – 14.25
Ing. Adam Moravec – CZ Biom
Téma: BPS – trnem v současné energetické politice státu (+ projekt Geronimo)

14.25 – 14.30
prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. – závěrečné slovo


Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě

Čtvrtek 27. 6. 2013, 14:30 – 17:00, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

14.30 – 14.45
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
Téma: Význam a funkce půdy

14.45 – 15.00
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, předseda České bioklimatologické společnosti
Téma: Působení klimatu na kvalitu půdy

15.00 – 15.15
Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita v Brně
Téma: Aktivní život ve zdravé půdě

15.10 – 15.20
Ing. Václav Hlaváček, CSc., Agrární komora ČR
Téma: Půda - pohled aktivního zemědělce

15.20 – 15.30
Ing. Jan Fencl, Slovácký statek
Téma: Zkušenosti s provozem zemědělské bioplynové stanice a jejím vztahu ke kvalitě půdy

15.30 – 15.40
Ing. Jan Harant, AGRO CS a.s.
Téma: Aktivity Divize BioEnergie, která provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1,4 MW a dále na ni navazující kompostárnu

15.40 – 15.50
Luboš Hora, EKODENDRA
Téma: Zkušenosti z moderní kompostárny s řízeným provozem

15.50 – 16.00
Jiří Netík, kompostárna Jarošovice
Téma: Zkušenosti z provozu kompostárny ve spolupráci zemědělec – obec – odpadářská firma

16.00 – 16.10
Ing. Vladimír Verner, VERNER a.s.
Téma: Využívání lokálních zdrojů zbytkové biomasy a vedlejšího produktu svých technologií – popelů

16.10 – 16.20
Ing. Michaela Budňáková, Ministerstvo zemědělství ČR
Téma: Legislativní a finanční podpora zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů a jejich směrování do půdy

16.30 – 16.40
Ing. Miroslav Florian, Ph.D., ÚKZUZ, ředitel Sekce úřední kontroly
Téma: Kvalita kompostů, jejich certifikace a působení na kvalitu půdy

Všichni referující Budou k disposici v rámci „imitovaného kulatého stolu“ pro dotazy a připomínky z publika.


Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - stav a rozvoj do roku 2020

Pátek 28. 6. 2013, 10:00 – 13:00, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

10.00 - 10.15
Ing. Petr Jílek, MZe ČR
Téma: Podmínky rozvoje zemědělství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013 a příspěvek biomasy v energetickém mixu ČR

10.15 – 10.30
Ing. Tereza Musilová, Ing. Karel Trapl, Ph.D., MZe ČR
Téma: Akční plán pro biomasu se zřetelem na potravinovou soběstačnost a zajištění stanoveného podílu biopaliv v roce 2020

10.30 – 10.45
Ing. Luděk Dušek, MPO ČR
Téma: Stav projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o kvalitě paliv a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

10.45 – 11.00
Ing. Václav Hlaváček, CSc., Agrární komora ČR
Téma: Bilance výroby a uplatnění motorových paliv na trhu ČR se zřetelem na směsné a biogenní pohonné hmoty

11.00 – 11.15
Přestávka

11.15 – 11.30
Ing. Vladimír Třebický, CSc., SGS Czech Republic, s.r.o.
Téma: Nové kvalitativní požadavky na motorová paliva

11.30 – 11.45
Ing. Jiří Trnka, CZ Biom Praha
Téma: Podpora vysokoobjemových biopaliv na trhu s motorovými palivy v ČR

11.45 – 12.00
Ing. Pavel Cimpl, ČEPRO, a.s. Praha
Téma: Vysokoobjemová biopaliva v ČEPRO, a.s.

12.00 – 12.15
Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Téma: Certifikace udržitelnosti biopaliv a ověřování zprávy o emisích skleníkových plynů u dodavatele pohonných hmot

12.15 – 12.30
Ing. Dalibor Delong, BZK Group Ltd. Teresin, Polsko
Téma: Globální trh s biopalivy - současný stav a možný vývoj

12.30 – 12.45
Karel Hendrych, PREOL, a.s. Lovosice
Téma: Možnosti a předpoklady využití bionafty (FAME) v zemědělství

12.45 – 13.00
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
Téma: Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ČR do roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynů


Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy

Pátek 28. 6. 2013, 13:00 – 15:10, pavilon P., 1. patro, sál č. P1

13.00 – 13.20
Ing. Laštůvka, SITA
Téma: Energetické využití složek z BRO a SKO

13.20 – 13.50
Ing. Pavlína Voláková, Ph.D., VÚZT v.v.i.
Téma: „Trvale udržitelné energetické využití biomasy“ – modelový příklad energetického využití biomasy na úrovni venkovského regionu, spolupráce zemědělec, obec, provozovatel energetického zdroje

13.50 – 14.20
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
Téma: Technologie využití odpadní dřevní hmoty z vinic a sadů pro energetické účely

14.20 – 14.50
Marek Řebíček, CDP
Téma: Výroba a distribuce dřevních pelet v ČR

14.50 – 15.10
RNDr. Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno
Téma: Kvalita a certifikace biomasy podle evropských norem

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2021

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště