Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
27.-30.6. 2013

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

BIOMASA

 

Téma BIOMASA se stalo přirozenou součástí NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v Brně. Není divu, neboť ukazuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, především z odpadní a cíleně pěstované fytomasy, ale i jiné biologicky rozložitelné hmoty.

Výstava BIOMASA v pavilonu P nabídne expozice přibližně dvacítky výrobců a dodavatelů technologií, techniky a služeb pro transformaci a využití obnovitelných zdrojů energie.

Souběžně s výstavou bude  ve čtvrtek a v pátek probíhat v přednáškovém sálu v pavilonu P konferenční program, rozdělený do čtyř základních tématických celků:

  1. Bioplynové transformace v zemědělství
  2. Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě
  3. Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy
  4. Směsné a biogenní pohonné hmoty.

V každém z těchto tematických celků budou spolu s představením progresivních technologií, nových technických řešení, praktických procesních poznatků a provozních doporučení diskutovány změny právních a dalších souvisejících předpisů, možnosti podpory financování investic, provozních zvýhodnění příp. zdanění apod. Je to ideální možnost, jak získat aktuální informace případně informace o předpokládaném vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Doprovodný program BIOMASA

Podrobný přehled přednášek probíhajících v pavilonu P, 1. patro, sál č. P1 od čtvrtka 27.6. 2013 do pátku 28. 6. 2013 .

Doprovodný program BIOMASA

Chceme-li energii ve formě biomasy z půdy získat, musíme ji také do půdy dodat

Význam organické hmoty v půdě jako zdroje energie pro produkci biomasy bude jedním z témat odborného doprovodného programu BIOMASA při NÁRODNÍ VÝSTAVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY ve dnech 27.-30.června na brněnském výstavišti.

Chceme-li energii ve formě biomasy z půdy získat, musíme ji také do půdy dodat

Legislativní změny v oboru OZE silně ovlivňují efektivnost podnikání

S využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se setkáváme ve svém okolí stále častěji. Bohužel tento relativně mladý obor doprovází neustále se měnící legislativní a dotační podmínky ze strany státu. Jak vidí současnou situaci a perspektivu využívání biomasy, jsme se zeptali prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., z Mendelovy univerzity v Brně, jednoho z garantů odborného programu Biomasa při Národní výstavě.

Legislativní změny v oboru OZE silně ovlivňují efektivnost podnikání

Bioplynové stanice a vše kolem jejich provozu

Největší zájem v konferenčním programu Biomasa při Národní výstavě vzbuzuje téma provozu bioplynových stanic. Odborným garantem této části programu je prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. z Mendelovy univerzity v Brně. V rozhovoru nám poskytl informace nejen k programu brněnské výstavy, ale k bioplynovým stanicím (BPS) a jejich budování v ČR.

Bioplynové stanice a vše kolem jejich provozu

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2021

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště