Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
1.-5.10. 2018

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zlatá medaile MSV 2018 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

Ing.Radomír Zbožínek

 

Patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá jeho bohatá pracovní kariéra, která je po absolvování Fakulty strojní VUT v Brně od roku 1972 nepřetržitě svázána se značkou ZPS. Po celý svůj pracovní život usiloval o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily potřebné společenské prestiži. Vždy se snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a z ní plynoucích synergických efektů.


 

Doporučující posudek Svazu strojírenské technologie

Vedení Svazu strojírenského technologie, jako profesní asociace sdružující přední výrobní podniky oboru obráběcích a tvářecích strojů, doporučuje, aby Ing. Radomíru Zbožínkovi byla udělena Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy a aby byl po zásluze uveden do Síně slávy českých strojařů.

Ing. Radomír Zbožínek už po léta patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá celá jeho bohatá pracovní kariéra. Ta byla do značné míry svázána s firmou ZPS Zlín, později TAJMAC-ZPS. Působením v nejrůznějších funkcích právě v této společnosti dokázal nejen svou mimořádnou strojařskou odbornost, ale i manažerské schopnosti.

Po celý svůj pracovní život usiloval také o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily takové společenské prestiži, jakou si zaslouží. Proto je nutno především ocenit jeho dlouholetou práci ve vedení Asociace strojních inženýrů a skutečnost, že stál u zrodu Svazu strojírenské technologie (tehdy Svazu výrobců a dodavatelů strojní a tvářecí techniky) a po jeho založení byl rovněž členem jeho představenstva. I na jeho půdě se přes překážky nejrůznějšího druhu vždy snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a využití z ní plynoucích synergických efektů.

Ing. Zbožínek, pokud bude do Síně slávy uveden, vstoupí do ní nikoli jako kmet užívající si zaslouženého podzimu života, ale jako aktivní, tvůrčí osobnost, která stále přináší a ještě dlouho bude přinášet svému milovanému oboru hodnoty, které právě v současné době náš průmysl i celá společnost nezbytně potřebuje.

Ing. Radomír ZBOŽÍNEK se narodil 19. března 1948 ve Vsetíně.

Studium:

Po absolvování střední průmyslové školy strojní vystudoval na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně obor konstrukce strojů a zařízení (1967-1972) a absolvoval postgraduální studium na Českém vysokém učení v Praze se zaměřením na řízení inovačních procesů.

Pracovní kariéra:

Po studiu na vysoké škole v roce 1972 nastoupil do ZPS Zlín jako konstruktér vícevřetenových automatů. Poté byl pověřen vedením konstrukční skupiny a následně řízením obuvnické konstrukce. V rámci svého působení ve firmě dále zastával funkci ekonomického náměstka, od roku 1990 pak ředitele, generálního ředitele (1993) a předsedy představenstva. V období 1999 – 2000 pracoval v ZPS – ZV ve funkci ředitele pro rozvoj.

V říjnu 2001 se stal jednatelem dceřiné společnosti EAST-MARKETS, která úspěšně zajišťovala prodej výrobků skupiny TAJMAC na trzích zemí Společenství nezávislých států. V roce 2004 byl jmenován do funkce technického ředitele společnosti TAJMAC –ZPS, a.s. Od roku 2008 je rovněž členem představenstva TAJMAC –ZPS, a.s. V říjnu 2017 Ing. Radomír Zbožínek ukončil své působení ve funkci technického ředitele a  nadále zastává pozici člena představenstva společnosti. Vedle povinností vyplývajících ze stanov se zabývá rovněž vybranými okruhy činností spojených s výzkumem a vývojem ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.

Ing. Radomír Zbožínek je členem vědecké rady Fakulty managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a výzkumné organizace INTEMAC SOLUTIONS s.r.o. Od roku 2012 je členem Výzkumné rady Centra rozvoje strojírenského výzkumu (CRSV) při VÚTS Liberec, a.s. a místopředsedou Rady centra kompetence při ČVUT Praha. Řadu let vykonával též funkci prezidenta Asociace strojních inženýrů.

Je autorem 14 patentů a 2 průmyslových vzorů.

V roce 1994 se mu dostalo ocenění Manažer roku a za spolupráci s japonskou firmou Yaskawa byl prezidentem této společnosti poctěn titulem ichi-ei, ichi-gei.

Dlouhodobě působí v představenstvu hokejového klubu HCPSG Zlína je zakládajícím členem Rotary klubu Zlín.

Jazykové znalosti: němčina, ruština, angličtina

Rodina:

Je ženatý a s manželkou Věrou má dva syny, Radomíra a Martina.

Mezi jeho záliby patří kosmonautika a vážná hudba, dále pak sport – především hokej, atletika, lyžování a šachy.

Současně také

Vybíráme z firem MSV

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště