Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2013

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zlatá medaile MSV 2013 - přihlášené exponáty

Seznam přihlášených exponátů do soutěže Zlatá medaile MSV 2013.

Přehled přihlášených exponátů vč. fotografií:

 

Zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT
Výrobce:  VÍTKOVICE HLAVY MACHINERY a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Vystavovatel:  VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Umístění: Pav. P, č.stánku  050
Popis:
Kesonové zařízení typu VD/VOD-VIT patří mezi zařízení sekundární metalurgie, ve kterém probíhá pod hlubokým vakuem rafinace kovové taveniny v pánvi umístěné v hermeticky uzavřeném kesonu. Lze ho využívat při masové výrobě ocelí, kde po vakuové rafinaci následuje odlévání technologií nepřetržitého lití, nebo odlévání do kokil, a případně následným zpracování technologii elektrostruskového přetavování ingotů ve vakuu. V porovnání s komorovým vakuovým zařízením typu RH/RH-Ob/RH-KTB výhoda kesonového zařízení spočívá v emulgaci upravené strusky s kovovou taveninou v průběhu rafinačního procesu, přičemž tato struska zde působí jako rafinační činidlo.

SL-C350 IP55 30W10.6
Výrobce:  MARKEM - IMAJE S.A.S.
Vystavovatel:  ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM  spol. s r.o., Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek
Umístění: Pav. E, č. stánku 013
Popis:
SmartLase C350 nabízí vhodnou konfiguraci pro každý průmysl, vždy poskytuje řešení bez ohledu na rychlost, velikost a popisovaný materiál (široký výběr čoček,sken hlav a laserových trubic). Smartlase Serie C jsou určeny pro trhy se zmrazenými potravinami, čokoládami, cukrovinkami sušenými potravinami, kde je nutné značení na papírové obaly. SmartLase Serie C jsou navrženy tak, aby snižovaly riziko propíchnutí PET obalu kódem, dokonce i u lehkých tenkostěnných láhví.

ProTemp PTW 150 – 1 Temperační vodní zařízení pro teploty do 150°C
Výrobce:  HAHN Enersave GmbH
Vystavovatel:  HAHN Automation, s.r.o., Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly
Umístění:  Pav. G1, č.stánku 44
Popis:
Vodní temperační přístroj, který díky inovovanému systému čerpání (vícestupňové odstředivé čerpadlo), optimalizaci regulačních parametrů a vzájemného sladění poměru mezi elektromotorem a čerpadlem dokáže skokově zvýšit efektivitu procesu temperace.

Proudový turbínový motor TJ100S-125
Výrobce:  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vystavovatel:  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Umístění: Pav. V, č. stánku. 037
Popis:
Proudový motor je navržen a vyráběn jako pohonná jednotka s tahem 1250 N určená především pro bezpilotní prostředky. Motor je jednohřídelové koncepce s jednostupňovým radiálním kompresorem, prstencovou spalovací komorou, jednostupňovou axiální turbínou a výstupní tryskou. Rotor motoru je uložen na 2 kuličkových ložiskách, mazání zajišťuje autonomní olejový systém. V sání kompresoru je situován bezkartáčový startérgenerátor umožňující spouštění palubní sítě a generování energie v době funkce motoru. Regulaci motoru zajišťuje digitální řídící systém.

Servisní robot ROBOTUL® VERTICAL
Výrobce:  Technická univerzita v Liberci, Studentská 2; 461 17 Liberec, www.tul.cz;
Vystavovatel:  Technická univerzita v Liberci, Studentská 2; 461 17 Liberec, www.tul.cz;
Umístění:  Expozice TU v Liberci, Pav. A1, přízemí, č stánku 14
Popis:
Exponát ROBOTUL® Vertical Climber 02 je funkčním vzorkem servisního robotu, který řeší unikátním způsobem pohyb po hladkých, resp. strukturovaných vertikálních stěnách, zejména ze skla. Prezentované zařízení patří do kategorie poloautomatických systémů s částečnou autonomií.Má schopnost realizovat přímočarý pohyb ve zvoleném směru, zajistit bezproblémové natáčení a překonávání diskontinuit povrchu a montážních otvorů, umožňuje tak pohyb po vertikálních i záporně nakloněných stěnách a disponuje poměrně velkou užitečnou nosností. ROBOTUL® Vertical Climber 02 je v kombinaci s technologickými nástavbami určen pro  mytí stěn s minimální spotřebou čisticí kapaliny, pro suché čištění, technologie mytí a pro realizaci inspekčních činností.

PU spirálová hadice  "Master- PUR Performance"
Výrobce:  Masterflex SE, Willy- Brandt- Allee 300, D- 45891 Gelsenkirchen
Vystavovatel: MASTERFLEX Česko s.r.o., Průmyslová 917, CZ- 348 15 Planá
Umístění: Pav. G1, č. stánku  77
Popis:
Master- PUR Performance: PU odsávací a transportní hadice, extrémně odolná vůči otěru a vakuu, bezešvé a hladké vnitřní ostění, antistatická a odolná vůči mikrobům, tloušťka stěny  min. 2,5 mm, extrémně flexibilní a jedinečná. Světová novinka !!!

Diferenční měřič těsnosti ATEQ F620
Výrobce:  ATEQ S.A.
Vystavovatel:  ATEQ PL, Sp. z o.o., organizační složka
Umístění:  Pav. C, č. stánku. 32
Popis:
ATEQ F620 je přístroj pro měření těsnosti sloužící ke kontrole integrity součástí ve výrobních linkách. Může být použit i v laboratoři pro  kontrolu vzorků. Princip je založen na měření malých rozdílů tlaků mezi dvěma součástmi, jednou testovanou a druhou referenční. Používá měření tlakem i vakuem. Měřicí rozsahy jsou 50 Pa, 500 Pa nebo 5000 Pa.
Přístroj je osazen novým elektronickým modulem, novým měřicím modulem, novými rozhraními a novým příslušenstvím.
Nejnovější technologie garantuje nejrychlejší a nejpřesnější měřicí cyklus.

Indukční tavící pec I 03/13
Výrobce:  LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Vystavovatel:  LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Umístění:  Pav. V, č. stánku 31
Popis:
Indukční tavící pec I 03/13 k tavení do objemu 0,3 l neželezných kovů (zlato, stříbro, měděné slitiny) byla vyvinuta jako reakce na poptávku zlatníků po jednoduché, kompaktní a efektivní peci. Jednou z hlavních předností je možnost odlévání taveniny sklopením pece, jejíž mechanismus je navržen tak, aby bylo možné ovládání pouze jednou rukou. Díky velmi rychlé tavbě (1kg Cu do 9 minut) dochází k minimálnímu propalu taveného materiálu, a tím i nízké spotřebě chladící vody a celkové spotřeby elektrické energie na tavbu.

Dlouhotočný CNC automat K´MX732 EVO
Výrobce:  TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, Česká republika, www.tajmac-zps.cz
Vystavovatel:  TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, Česká republika, www.tajmac-zps.cz
Umístění: Pav. P, č. stánku 39
Popis:
Dlouhotočný CNC automat K´MX732 EVO je numericky řízený soustružnický stroj se dvěma vřeteny a sedmi nezávisle řízenými osami. K´MX732 EVO  je postavený na základně úspěšné řady dlouhotočných automatů K´MXx32  vyráběné v Tajmac-ZPS. Jedná se o nejproduktivnější variantu zmíněné řady.
Koncepce dlouhotočných automatů je založena na podepření materiálové tyče ve vodicím pouzdru, přičemž posuv materiálu v ose Z je realizován prostřednictvím posuvného vřeteníku stroje. Obrábění dvěma příčnými suporty potom probíhá těsně u vodícího pouzdra, takže výsledná přesnost obrábění je dána přesností uložení vodícího pouzdra, tuhostí stroje a jeho tepelnou stabilitou.
Součástí základní konfigurace stroje je sekundární vřeteník, který umožňuje komplexní opracování součásti ze strany úpichu. Hlavní i sekundární vřeteno je poháněno integrovanými vřetenovými motory  Fanuc.

H 800
Výrobce:  TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, Česká republika, www.tajmac-zps.cz
Vystavovatel:  TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, Česká republika, www.tajmac-zps.cz
Umístění: Pav. P, č. stánku 39
Popis:
Nový stroj H800 FA je pětiosé obráběcí horizontální frézovací centrum umožňující komplexní třískové obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků. Centrum umožňuje provádět frézovací operace v pěti osách a to ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z, sklopné ose A a rotační ose C.
Jedná se o vysoce produktivní stroj, který se vyznačuje vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a vysokou přesností obrábění. Pracovní osy X, Y, Z se pohybují po lineárních válečkových vedeních. Rotační osy jsou uloženy v radioaxiálních válečkových ložiscích Přímé odměřování ve všech osách je součástí základního vybavení.

Pohybový závitový mechanismus
Výrobce:  KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, T 541 102 273, M 602 585 933, www.ks-kurim.cz; ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení Ú 12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, T 221 990 915, 224 359 330, M 605 2050934, www.rcmt.cvut.cz
Vystavovatel:  ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení Ú 12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, T 221 990 915, 224 359 330, M 605 2050934, www.rcmt.cvut.cz; KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, T 541 102 273, M 602 585 933, www.ks-kurim.cz
Umístění:  Společná expozice KSK Kuřim, a.s. + Hestego Vyškov, a.s., pav. P, stánek č. 101
Popis:
Valivé prvky pohybového závitového mechanismu (PZM) jsou tvořeny soustavou prostorově uložených otočných a natáčecích kladiček, které jsou umístěny v matici a obklopují tak hřídel se závitovou dráhou. Kladičky do závitové dráhy zapadají a odvalují se po jejím profilu. Kladičky mohou mít různé tvary, odpovídající navrženému tvaru závitových drah na hřídeli. Toto řešení umožňuje: tichý chod, jednoduchou konstrukci, možnost regulace předepnutí kladiček, možnost regulace tuhosti PZM, možnost volby vhodného profilu závitu šroubu, vysokou životnost a spolehlivost. PZM je možno aplikovat i pro velké stoupání závitu šroubu, nebo pro šroub s protiběžnými závity s možností plynulé reverzace chodu při jednosměrném otáčení šroubu.

Víceosé frézovací centrum HEM 500U
Výrobce:  Mikron Agie Charmilles AG, Ipsachstrasse 16, 2560 Nidau, Switzerland
Vystavovatel:  Agie Charmilles, s.r.o., Dornych 54/47, 60200 BRNO, Česká republika
Umístění:  Pav. P č.stánku 105
Popis:
HEM 500U : flexibilní, cenově dostupné a funkční řešení frézování
Flexibilita , kompaktní a jednoduchý design, ergonomie  a snadné použití jsou charakteristickými znaky nového pětiosého frézovacího stroje od GF AgieCharmilles . Zkratka názvu stroje HEM znamená „High Efficiency Machine“  -  tedy stroj s vysokou pracovní účinností, která je zřejmá z poměru cena-výkon a také na základě poměru frézovacího výkonu a velikosti stroje. Přesnost, flexibilita a jednoduchý provoz obráběcího centra poskytují vynikající předpoklady pro výrobu dílů z hliníku a oceli, jak v sériové tak i v kusové dílenské výrobě.  MIKRON HEM 500U nabízí bezkonkurenční  výhled do prostoru obrábění a snadný přístup a nakládání obrobku.
HEM 500U s nově vyvinutým otočným naklápěcím stolem přesvědčuje ve své třídě vysokým výkonem, tuhostí a univerzálností. Nově vyvinuté řešení naklápěcího stolu v ose Y dává stroji naprosto unikátní možnosti připojení automatizace a paletových systémů bez nutnosti zásahů do stroje.  To dále zvyšuje flexibilitu a užitné vlastnosti tohoto obráběcího centra. Dává odpověď na dokonalé ergonomické řešení od  výroby přesných součástí s možností široce otevíratelných dveří až po paletové řešení,  standardně dodávané s pěti paletami.
Toto funkční a snadno použitelné frézovací centrum přichází s CNC řízením iTNC Heidenhain 530, což také umožňuje výrobu vysoce přesných kontur vysokými rychlostmi posuvů. Digitální řízení servopohonů zaručuje vysokou přesnost a kvalitu povrchů, stejně jako vysoké pojezdové rychlosti. Stroj představuje spolehlivé a solidní řešení pro všechny druhy frézovacích pracovních operací v režimu "3+2"

Hybridní orovnávací systém - hDD a cDD orovnávací nástroje
Výrobce: MEISTER ABRASIVES AG, Industriestrasse 11, CH-8450 Andelfingen, +420 602 369 109, milan.mihalcin@meister-abrasives.cz, www.meister-abrasives.com
Vystavovatel:  MEISTER ABRASIVES AG, Industriestrasse 11, CH-8450 Andelfingen, +420 602 369 109, milan.mihalcin@meister-abrasives.cz, www.meister-abrasives.com
Umístění:  Pav.  P, č. stánku 114
Popis:
Hybridní orovnávací nástroje se vyznačují vysokou životností, stabilitou a jedinečnou charakteristikou při orovnávání brusných kotoučů. Jedná se specifickou vazbu (kombinace keramické a kovové vazby). Struktura orovnávacích nástrojů je porézní. Aplikace je možná jak na statické tak rotační orovnávací nástroje. orovnávací nástroje je možno nasadit na všechny používané brusné kotouče.

MGC 5200
Výrobce: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., Ruská 2929/101a, 703 00, Ostrava, tel: 602 265 761
Vystavovatel:  VÍTKOVICE a.s., Ruská 2887/101, 703 00, Ostrava, 595 951 111
Umístění:  plocha A, č. stánku 001
Popis:
MGC 5200 je kontejner určený pro převoz a skladování CNG. Slouží jako zásobník plynu v průmyslových aplikacích, ale může sloužit i jako zásobník zemního plynu pro domácnosti, nebo jako zásobník CNG pro dotankování automobilů s pohonem na CNG. Efektivní konstrukce MGC 5200, umožňuje převoz až 5 200 Nm3 CNG při normalizovaných rozměrech 1CC. Kompaktní a standardizované rozměry a vysoká kapacita pro převoz CNG jsou největší přednosti MGC 5200 pro uživatele.

MCU 1100V - 5X
Výrobce:  KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Vystavovatel:  KOVOSVIT MAS, a.s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Umístění:  Pav. P, č. stánku 123
Popis:
Frézovací multifunkční pětiosé obráběcí centrum se stavebnicovou konstrukcí. Umožňuje komplexní obrábění široké škály obrobků z různých materiálů. Stavebnicovost je dána možností užití řady vřetenových jednotek s různými vlastnostmi, možností definovat velikost zásobníku nástrojů až pro 360 nástrojů a různé upínací systémy, možností aplikace soustružnického stolu a velikosti otočně sklopného stolu.  Zásobník nástrojů je řízen autonomně. Vyznačuje se vysokou tuhostí, dynamikou a aktivní teplotní stabilizací konstrukce. Na projektu stroje spolupracovala Strojní fakulta ČVUT v Praze a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

FLEXIVIT
Výrobce:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 70600 Ostrava-Vítkovice
Vystavovatel:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 70600 Ostrava-Vítkovice
Umístění:  Pav. P, č. stánku 050
Popis:
Technologie FLEXIVIT využívá pro transformaci odpadního tepla spalin z pístových plynových motorů energetických jednotek principu otevřeného Braytonova oběhu s nepřímým ohřevem pracovního média. Hlavní prvek celého energetického oběhu tvoří turbodmychadlo, jež je běžně součástí spalovacích motorů, které spolu s připojeným elektrickým generátorem tvoří turbogenerátor pro výrobu elektrické energie. Pracovním médiem je parovzduchová směs, která je v tomto energetickém oběhu vyráběna smísením v cyklu vyrobené páry a vzduchu z kompresoru turbodmychadla. Pracovní teploty parovzduchové směsi před vstupem do turbíny je dosaženo teplem odpadních spalin vystupujících z plynových motorů energetických jednotek. Parovzduchová směs následně vstupuje do plynové turbíny turbodmychadla, kde expanzí umožňuje transformaci své tepelné energie na energii elektrickou, následně je využita pro výrobu páry a ochlazená je nakonec vypouštěna do ovzduší.

TPS/i
Výrobce:  FRONIUS International GmbH
Vystavovatel:  FRONIUS Česká republika s.r.o., Ing. Jan Motloch, 272 111 090, motloch.jan@fronius.com, 724 775 588
Umístění:  Pav. A1, č. stánku 25
Popis:
Svařovací platforma TPS/i posouvá dosud platné hranice svařovací techniky. Její uživatele budou využívat výhod individuálně přizpůsobitelných a vysokou inteligencí spolu s rozsáhlou funkčností vybavených svařovacích přístrojů. Platforma TPS/i nabízí rovněž řadu nových řešení, která už od prvého použití práci svářeče významně zjednoduší.

AccuPocket
Výrobce:  FRONIUS International GmbH
Vystavovatel:  FRONIUS Česká republika s.r.o., Ing. Jan Motloch, 272 111 090, motloch.jan@fronius.com, 724 775 588
Umístění:  Pav. A1, č. stánku 25
Popis:
Novinka AccuPocket je první systém pro obloukové svařování, který díky svojí nízké váze 11 kg a výkonnému lithiovému akumulátoru umožňuje dosud nedosažitelnou volnost pohybu při ručním elektrodovém i TIG svařování. Rovněž kvalitou svaru předstihuje přístroj AccuPocket mnohé síťově napájené elektrodové svářečky.

Ložisková jednotka PLC 810-15
Výrobce:  ZKL Brno, a.s., Trnkova 2696/123, 628 00 Brno, 544 135 200, chief@zkl.cz, www.zkl.cz
Vystavovatel:  ZKL Bearings CZ, a.s., Líšeňská 45, 628 00 Brno, 544 135 139, marketing@zkl.cz, www.zkl.cz
Umístění:  Pav. F, č. stánku 082
Popis:
Kuželíková ložisková jednotka (TBU) s plastovou klecí je zcela novým výrobkem firmy ZKL. Ložisko je navrženo pro novou řadu tramvají Škoda Transportation, určených pro města Miskolc, Konya a Bratislava. Ložiska mají speciální těsnění a trvalou náplň plastického maziva s životností minimálně 1 mil. km. Vývoj ložisek byl realizován s podporou z programu TIP MPO v rámci projektu FR-TI2/316. Konstrukce ložisek byla optimalizovaná pomocí MKP pro snížení koncentrace napětí ve valivém kontaktu. Předmětná inovace je zcela v souladu se světovými trendy v této oblasti valivých ložisek.

Chytrý autopilot na letounu EPOS
Výrobce:  Evektor, spol. s r.o., Letecká 1008, 686 04 Kunovice, tel.: +420 572 537 428
Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno 601 90, tel: 541 141 111
Umístění:  Pav.A1, č. stánku 15
Popis:
Chytrý autopilot představuje inovativní automatický systém digitálního řízení letu poskytující výrazné zvýšení bezpečnosti letu, který přitom zachovává pro piloty velkou míru autonomie řízení. Ve spolupráci s firmou Evektor byl systém nainstalován do konceptu sportovního letounu budoucnosti SportStar EPOS. Vývojem se povedlo dosáhnout synergický účinek prostřednictvím sjednocení technologií digitálního řízení letu s konceptem moderního sportovního letoun, který je poháněn elektrickým motorem s charakteristickou přívětivostí k životnímu prostředí a s nízkými náklady na provoz a údržbu.

Modelové čerpadlo NS 330 se spirálou DZ-A0 330-HA 25.8-B
Výrobce:  SIGMA Group, a.s., Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, +420 585 651 111
Vystavovatel:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidníhího inženýrství Victora Kaplana;  Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, +420 54114 2343, hudec@fme.vutbr.cz, http://khzs.fme.vutbr.cz
Umístění:  Pav. A1, č. stánku 15
Popis:
Modelový představitel rychloběžného čerpadla s potlačenou kavitací v mimooptimálních provozních režimech – snížení vibrací a hluku. Z modelu jsou odvozeny horizontální a vertikální čerpadla pro čerpání čisté, zakalené a mírně znečištěné vody ve vodárenství, energetice, v kanalizačních a čistírenských zařízeních  a v zavlažovacích systémech v zemědělství. Koncepce řešení modelového čerpadla - diagonální oběžné kolo se spirálou.

Zařízení k simulaci pohybu částic
Výrobce:  DSD-Dostal, a.s., Bystřická 38 ,751 14 Dřevohostice,  +420 777 776 065 info@dsd-dostal.cz, WWW.DSD-DOSTAL.CZ
Vystavovatel:  VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, +420596994379, jiri.zegzulka@vsb.cz, www.vsb.cz
Umístění:  Pav.A1, č. stánku 16
Popis:
Exponát přihlášený do soutěže o zlatou medaili je aplikací objevu dosud neznámých vlastností partikulárních hmot uskutečněného v Laboratoři sypkých hmot VŠB-Technické univerzity Ostrava a aplikovaného v podobě funkčního vzorku, který je popsán v předmětu patentu k vynálezu  „Způsob simulace kinetiky pohybu částic sypké hmoty a zařízení k provádění způsobu", číslo českého patentu 303348 ( řízení o evropském patentu - EP09466006 -The method of simulation of kinetics movement of bulk solid particles and facilities to carry out the method). V objevných pracích byla popsána dosud neznámá vlastnost partikulárních hmot vedoucí k definici skupenství partikulární hmoty vymykajícímu se možnostem popisu pomocí dosud známých skupenství, přičemž rozpracováním tohoto poznatku vzniká skupina vynálezů velmi vysoké úrovně vyžívajících majoritního poznatku a jeho důsledků pro technickou praxi. Dosud uplatněné přihlášky patentu k vynálezům jsou zaměřeny do oblasti měření vlastnosti partikulárních hmot, návrhu nových principů strojních zařízení v oblasti mechanických procesů, významné jsou návrhy nových průmyslově využitelných a nových metod, například metoda energeticky úsporného mletí, metody využití lokáních extrému disipačních prací. Patentovaná metoda a příkladné zařízení k „Způsob simulace kinetiky pohybu částic sypké hmoty a zařízení k provádění způsobu“ přihlašované do soutěže o zlatou medaili MSV Brno 2013 má už řadu aplikací vedoucích k návrhu nových optimalizovaných konstrukcí strojů, zařízení a procesů, přičemž každá nová konstrukce a popsaný proces může být a zpravidla je znovu patentovatelný. ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací. Jedná se o spolupráci s firmou FITE, a.s. v rámci projektu MPO, TA4/040.

GAMBIT MAGNUM
Výrobce:  GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 16
Vystavovatel:  GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 16, 58-420 Lubawka, Poland, +48668870568, export@gambit-lubawka.pl, www.gambitgl.pl
Umístění:  Pav. V, č. stánku 34
Popis:
GAMBIT MAGNUM je kompozitní materiál používaný pro výrobu těsnění pro přírubové spoje. Vysoce výkonné aramidová a minerální vlákna spolu s nanoplnivy a výjimečnou směsí kaučuku HNBR tvořícícho nespojitou faze umožňují, aby tento produkt překonal výsledky standardních vláknito-pryžových těsnicích desek. Tak komponenty jak technologie síťování dávají celé struktuře jedinečné vlastnosti. GAMBIT MAGNUM zůstává více elastický při zvýšených teplotách a má větší odolnost vůči médiím než standardní těsnící desky. Tyto vlastnosti dávají těsnění větší životnost.

M2 cusing
Výrobce:  Concept Laser GmbH, An den Ziel 8, 96215 Lichtenfels, Germany
Vystavovatel:  Misan s.r.o., Ke Vrutici 1795, 28922 Lysá nad Labem, +420325551440
Umístění:  Pav. P, č.stánku 136
Popis:
Stroj M2 cusing firmy Concept Laser je systém pro laserové spékání kovových prášků, jako např. korozivzdorné, nástrojové oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Inconel nebo drahé kovy (Au, Ag). Systém vyrábí součásti aditivní technologií, známou také jako rapid prototyping, kdy dochází k lokálnímu natavení ve vrstvách nanášeného kovového prášku pomocí laseru. Uplatnění nachází při výrobě hotových dílů, které nelze běžnými výrobními metodami zhotovit (např. s konformním vnitřním chlazením, bezešvě zřetězené díly, atd.) nebo při prototypové výrobě odlitků bez nutnosti výroby formy. Stroj lze využít v oblasti automobilového, leteckého, lékařského, dentálního, šperkařského průmyslu a v oblasti výroby vstřikovacích forem.
Inovace spočívá v systému řízení kvality QM Meltpool, která je doplňkovou funkcí stroje, přináší komplexní diagnostiku výrobního procesu sledováním samotného spékání a současným evidováním stavů klíčových parametrů stroje pro následné automatické zpracování zprávy o výsledku procesu. Výstupem je dokonalá kontrola vyráběných součástí s odhalením možných vad v povrchové nebo vnitřní struktuře součástí. Případné vady jsou zobrazeny v systému stroje, aby mohly být lokalizovány na fyzické součásti. Tato funkce je vyžadována zejména při výrobě součástí pro letecký průmysl a při výrobě nosných kostních náhrad a zubních protetik.

Plně automatický, velmi přesný, řádkový laserový skener CMS106 integrovaný do motorické měřicí hlavice TESASTAR.m
Výrobce:  HEXAGON METROLOGY s.r.o, Litvínovská 609,  190 00 Praha 9,  Tel: +420 272 680 830
Vystavovatel:  Hexagon Metrology Ltd., www.hexagonmetrology.com
Umístění:  Pavilon F, č. stánku. 39
Popis:
CMS106 je velmi přesný, plně automatický,řádkový laserový skener s několika jedinečnými vlastnostmi. Při integraci do motorizované měřicí hlavice TESASTAR-m , která umožňuje natáčení až do 3024 poloh s přesností 0,001mm, dokáže systém skenovat i tvarově velmi složité součásti.
Tříúrovňový Zoom nabízející proměnou šířku řádku v rozsahu 24, 60 a 124mm, řízení intenzity snímání laseru v reálném čase
Laserová scanovací sonda CMS106 poskytuje 3D data o vysoké kvalitě s vynikající rychlostí: aţ 2000 bodů na řádek při 50 řádcích/sec
Laserový skener CMS 106 poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky za mnohem kratší dobu a má velký úhel detekce ± 60°.
Je vhodný pro měření téměř jakýchkoli materiálů včetně povrchů obrobených, broušených lisovaných, kovaných, litých, z barvených kovů, z pískovcových jader, z uhlíkových vláken, z plastů, hlíny, gumy, dřeva i keramiky

TISKÁRNA 3D FABBSTER C12/V2013
Výrobce:  SINTERMASK GmbH, EICHENBUHL 10, D-92331 LUPBURG, GERMA
Vystavovatel:  AGI s.r.o., Električná 23, 91101 Trenčín, Slovensko, 00421327445272, ivanka@agi.sk, 0903440821
Umístění:  Pav.V, Č. stánku 112
Popis:
Vystavovaný exponát je inovovaná tiskárna 3D fabbster ze základu kazetového systému C12. Jsou v něm zahrnuti zkušenosti z jednoročního provozu více tisíc kusů z výroby a u zákazníků. Inovace zahrnuje více snímačů kontroly procesu, inovované software a doplnení teplotní stabilizace procesu tisku a jeho jednotlivých komponentů.

supraSchwank
Výrobce:  Schwank GmbH, Bremerhavener Str. 43, 50735 Köln, Germany
Vystavovatel:  SCHWANK CZ, s.r.o., nám. Republiky 1, 614 00 Brno
Umístění:  Pav.V, č. stánku č. 079
Popis:
supraSchwank je celosvětově nejúčinnější světlý plynový zářič, který dosahuje sálavé účinnosti až 80,9%.To je umožněno mj. vysoce tepelně odolnou sálavou mřížkou a speciální keramickou izolací reflektoru, která zabraňuje tomu, aby se plýtvalo teplem. Místo aby nevyužité teplo stoupalo pod střechu, kde by se hromadilo, je vyzařováno směrem dolů (na pracoviště, zaměstnance, pracovní nástroje).

 

Současně také

Vybíráme z firem MSV

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště