Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-14.9. 2012

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zlatá medaile MSV 2012 - přihlášené exponáty

Seznam přihlášených exponátů do soutěže Zlatá medaile MSV 2012.

Přehled přihlášených exponátů vč. fotografií:

 

Komunikační systém SmartWire-DT
Výrobce: Eaton Industries GmbH
Vystavovatel: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
Kategorie: Nejlepší inovační exponát – v průmyslové, měřící, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: VP F, Stánek č. 007
Popis: Systémové řešení řídicích a signalizačních okruhů nabízené pod názvem SmartWire-DT zahrnuje novou technologii, která slouží především pro zjednodušení propojení jednotlivých elektrotechnických prvků uvnitř i vně průmyslového rozváděče. Systém umožňuje připojit jakýkoli přístroj k nadřazenému řízení, které je zajišťováno PLC automatem (řídicím relé), a to bez použití I/O jednotek a bez složitého a zdlouhavého zapojování.

 

Hardwarový vrták pro ložiska obnovy
Výrobce: LTD Dedal. Russia. g. Yakutsk
Vystavovatel: LTD Dedal. Russia. g. Yakutsk
Kategorie: GM za nejlepší inovační exponát - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. A1, Stánek 035
Popis: Bezohledné restaurování opotřebení třecích dvojic: - Ložisko-15-20min, - Gear - 30 - 40 min., - Spalovací motory - 40 - 60 Min.

 

LubX®-vysoce kluzný materiál pro dopravníkové systémy
Výrobce: Röchling Engineering Plastics s.r.o., Průmyslová 451, Sezimovo Ústí 2, CZ – 391 02
Vystavovatel: Röchling Engineering Plastics s.r.o., Průmyslová 451, Sezimovo Ústí 2, CZ – 391 02
Kategorie: ZM za nejlepší inovační produkt – energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. G1, Stánek č. 69
Popis: Kluzný materiál LubX® byl vyvinut pro použití v přepravníkových systémech a automatizačních technologiích. V porovnání s konvenčními kluznými materiály, jako PE-UHMW, mají dopravníky vybavené materiálem LubX® prokazatelně nižší spotřebu energie díky téměř o 75% nižšímu koeficientu tření oproti kluznými partnerům PETu, POMu a oceli. To eliminuje možnost slip-stick efektu, což přispívá ke zvýšení stability celého procesu přepravy.

 

ÖLFLEX® SERVO 796 CP
Výrobce: U.I.Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Straße 25, D-70565 Stuttgart, Germany
Vystavovatel: LAPP KABEL s.r.o., Bartošova č.p. 315, 765 02 Otrokovice
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci.
Umístění: Pav. F,Stánek č. 098
Popis: Společnost LAPP KABEL s. r. o. uvádí na trhu svůj nový servo kabel ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP pod heslem „Sedm jednou ranou“. Vysvětlení významu tohoto sloganu je jednoduché. Nový kabel totiž dokáže svými parametry nahradit 7 různých doposud vyráběných provedení kabelů pro připojení servo motorů. Ba co víc, téměř ve všech těchto parametrech navíc převyšuje své předchůdce. Nový ÖLFLEX® FD 796 CP neobsahuje halogeny, je nehořlavý, má všechny důležité aprobace včetně UL a CSA a díky nízkokapacitní izolaci z polypropylenu získává další plusové body za nízké svodové proudy při současné vysoké odolnosti vůči průrazu a vůči přepětí. Nový přírůstek vysoce flexibilních kabelů ÖLFLEX® FD je možné použít do aplikací se zrychlením až 50m/s2, při rychlostech až 5 m/s a délkách pojezdu až 100 metrů. Pro své uložení potřebuje kabel méně místa, má nižší hmotnost, zajistí větší výkon a vyšší dynamiku a díky redukci počtu výrobků přináší i nižší náklady na výrobu a skladování. Zákazníci tak díky tomuto novému produktu získají všechny výhody nahrazených 7 produktů, a to dokonce za lepší cenu.

 

Univerzální robotický ARBURG modul - URA modul
Výrobce: ARBURG spol. s r.o., Černovická 40, Brno, 618 00
Vystavovatel: ARBURG spol. s r.o., Černovická 40, Brno
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav. G1,Stánek č. 35
Popis: Univerzální robotizovaná výrobní jednotka s jednoduchým programováním, které umožňuje rychlé a snadné přemístění k několika vstřikovacím strojům. Zařízení se programuje pomocí dotykové obrazovky s využitím grafických symbolů a se systémem učení polohy (teaching režim) spolu s přednastaveným algoritmem pohybů  robota Epson


 

Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem
Výrobce:  Blumenbecker Prag s.r.o., Praha 10, Počernická 96
Vystavovatel: Blumenbecker Prag s.r.o., Praha 10, Počernická 96
Kategorie:ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací v ČR a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.
Umístění: Pav. Z, stánek č. 48
Popis:Exponát představuje sofistikované robotické pracoviště, určené pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem a jejich následné umístění do přesně stanovené orientované polohy v pracovním prostoru robotu. Robot je naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). Takováto aplikace má velmi široké možnosti použití zejména ve strojírenských provozech, kde jsou nahodile poskládané polotovary (objekty) dopravovány k jednotlivým technologickým uzlům právě v kontejnerech. Exponát je výsledkem spolupráce vystavovatele a akademické sféry – VUT v Brně, FSI – v rámci projektu MPO v programu TIP, číslo projektu: FR-T12/708.

 

bezkontaktní ink-jet tiskárna 9232E
Výrobce:  MARKEM - IMAJE S.A.S.
Vystavovatel: ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o., Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt (bez další specifikace)
Umístění: Pav. A2, Stánek 40
Popis: Tiskárna 9232E nabízí optimální řešení pro označování výrobků, umožňuje lepší kontrolu nad provozními náklady a minimalizuje vliv na životní prostředí. Zvýšení rychlosti tisku až 1 000 m/min. Umožňuje zvýšit produktivitu.Prodloužení servisního intervalu na 18 měsíců. V reálném čase zobrazení zbývající kapacity tisku a spotřebního materiálu, provozní disponibility a činnosti údržby.

 

Briketovací lis iSwarf 550
Výrobce:  BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Vystavovatel:  BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt.
Umístění: Pav. B, stánek č. 15
Popis: Briketovací lisy iSwarf jsou úsporné briketovací lisy nové generace pro briketování kovových třísek z obrábění s výkony od 50 do 1000 kg za hodinu s nízkými instalovanými příkony s rychlou návratností investice. Používají se pro lisování třísek z hliníku, barevných kovů a železa ve slévárnách, obrobnách a kovošrotech, dále pro vytlačení řezných kapalin a emulzí. Stavebnicová konstrukce umožňuje sestavit komplexní technologii podle preferencí zákazníka včetně zásobníků, třídičů, manipulace, záchytných van kapalin včetně přečerpávání.

 

Dceřiná plnicí stanice CNG - booster
Výrobce:  VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Vystavovatel: VÍTKOVICE Doprava, a.s.
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt (bez další specifikace)
Umístění: VP A1, Stánek 1
Popis: Zařízení, které umožňuje čerpání CNG do vozidel u tzv. dceřiných plnicích stanic CNG. Na mateřské plnicí stanici dojde k naplnění CNG do trajleru, trajler převeze CNG na místo výdeje a tam je CNG postupně z trajleru pomocí boosteeru přečerpáváno do vozidel v rámci plnění vozidel pohonnou hmotou - stlačeným zemním plynem.

 

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony
Výrobce: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.,Ruská 2929/101A,706 02 Ostrava-Vítkovice,Česká republika
Vystavovatel: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.,Ruská 2929/101A,706 02 Ostrava-Vítkovice,Česká republika
Kategorie:ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem
Umístění: Pav. P, stánek č. 057
Popis: Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele,jeho hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

 

Automat na kalibraci koncových měrek
Výrobce:  MESING, spol. s r.o., Mariánské nám.1, 617 00  Brno
Vystavovatel:  MESING, spol. s r.o., Mariánské nám.1, 617 00  Brno
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem
Umístění: Pav. F, stánek č. 23
Popis: Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek je unikátním zařízením, které vzniklo v rámci dlouhodobé spolupráce mezi inovační firmou MESING, s.r.o. a výzkumnou institucí Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Představený automat zavádí do praxe patentovaný princip kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého světla a světla laseru. U tohoto přístroje je měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu světelného záření na oba konce měrky v jeden okamžik. Zároveň je délka měrky určena s přímou návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím laserového záření s přesně známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným manipulátorem pro plně automatické zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks měrek.

 

DRIVE CLiQ INTERFACE
Výrobce:  Siemens AG
Vystavovatel: Siemens, s.r.o., Sektor Industry Divize Industry Automation and Drive Technologies, Řídicí systémy pro obráběcí stroje a roboty, Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát  -  v průmyslové automatizaci, měřící, řídicí, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav. P, stánek č.  085
Popis: Drive Cliq je inovativní výkonné komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase. Drive Cliq interface je otevřené pohonové rozhraní pro připojení přímých i nepřímých odměřování, které díky své širokopásmovosti, topologii a modularitě dává potenciál pro další budoucí vývoj. Díky své otevřenosti umožňuje připojení odměřování různých výrobců a tím nabízí vysokou možnost volby pro aplikace. Poskytuje velmi obsáhlou diagnostiku díky čtení a výměně systémových parametrů.

 

Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
Výrobce:  VÚTS, a.s., U Jezu 525/4, P.O.Box 92, 46119 Liberec 1
Vystavovatel: VUTS, a.s., U Jezu 525/4, P.O.Box 92, 46119 Liberec 1
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem
Umístění: Pav. P, stánek č. 133
Popis: Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC je postavena na základě modulových celků renomovaných výrobců. Jde především o pohony, lineární osy, vřeteno a řídicí kontroler. Rám stroje je jako první v České republice vyroben technologií Mineralgusstechnik Schneeberger. Řídicí systém vznikl ve VÚTS na základě dlouholetého výzkumu aplikací elektronických vaček, které jsou integrovány v systému a umožňují efektivní řízení výrobních NC os. Řídicí systém umožňuje provádět rozměrovou analýzu kontury vačky bez nutnosti sejmutí obrobku ze stroje.

 

Svařovací hořák řady ABIMlG A T LW
Výrobce: Alexander Binzel GmbH & Co. KG, Postfach I 001 53, 35331 Giessen, Germany
Vystavovatel: Alexander Binzel - svářecí technika spol. s r.o., Maixnerova 760, 508 01 Hořice
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát-komerční produkt( bez další specifikace)
Umístění: Pav.G2, stánek č. 033
Popis: Ruční plynem chlazený svařovací hořák pro metody MIG/MAG vybavený kabelovým svazkem se speciálně vyvinutým odlehčeným proudovým kabelem BIKOX® LW, volně polohovatelným krkem vůči rukojeti s anatomickým tvarováním a kloubovým uchycením kabelového svazku. Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení únavy svářeče. Dlouhodobé studie tělovýchovného institutu při Justus-Liebig-University v Giessenu ukázaly, že míra svalového zatíženi svářeče pracujícím s BIKOX® LW kabelovými svazky je znatelně nižší a to jak subjektivně, tak objektivně ve srovnáni s konvenčními kabelovými svazky. Ramenní svaly a paže jsou výrazně méně zatíženy. Výsledkem jsou větší přesnost a efektivita práce v dlouhodobém horizontu, méně prostojů z důvody únavy svářeče nebo připadné nemoci.

 

Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů-C12, tiskárna 3D fabbster
Výrobce: SINTERMASK GmbH
Vystavovatel: AGI, s.r.o.
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát
Umístění: Pav. V, Stánek č. 110
Popis: Při řešení jednoduchých CNC strojů a 3D tiskáren vystoupili otázky rychlého přenosu myšlenek do reálné podoby. Z toho vyplynul vývoj kazetového systému C-12, který kombinuje velké množství funkcí. Kazetu, kalené tyče LM-12 je možné osadit lineárními a radiálními ložisky, které mohou kombinovat lineární a rotační pohyby mechanizmů. Připojením tyči v uhlu 90° je možné vytvářet kompletní konstrukce strojů. Kazetový systém je otevřený systém, umožňující vytvořit nové stroje, tiskárny, laser řezačky, manipulační mechanizmy a roboty, frézky a soustruhy. Prvním strojem z této řady je 3D tiskárna fabbster, pracující na principu stick deposition moulding. Vývoj trval dva roky a od zahájení výroby v 5/2012 výroba již v 8/2012 přesáhla 1000 ks/měsíčně.

 

Kuličkový šroub s klecí
Výrobce:  KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s., Blanenská 1277, 664 34 Kuřim
Vystavovatel: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s., Blanenská 1277, 664 34 Kuřim
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt
Umístění: Pav. P,  stánek Č. 025
Popis: Kuličkový šroub s klecí nemá žádný převodník pro recirkulaci kuliček, klec slouží jako zásobník kuliček a zároveň jako poziční element pro zajištění konstantní polohy kuliček. Toto provedení zaručuje plynulý chod  kuličkového šroubu a polohování po velmi malých přírůstcích.

 

Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm
Výrobce:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Vystavovatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 70600 Ostrava-Vítkovice
Kategorie: Nejlepší inovační exponát - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. P, stánek č. 057
Popis: Kotel PG575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí, s přehříváky a přihříváky páry. K přípravě prášku je symetricky instalováno 6 kusů ventilátorových mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací komory kotle.

 

Průmyslový videoskop IPLEX TX
Výrobce:  Olympus Corporation Shinjuku Monolith
Vystavovatel: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 16/176, 160 00  Praha-Vokovice
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt
Umístění: Pav. C, Stánek č. 40
Popis: Nový IPLEX TX je jediným videoskopem na světě s natáčecím koncem sondy o průměru 2,4 mm. Tato ultra-tenká sonda umožňuje vizuálně zkontrolovat i velmi stísněné prostory a složitě tvarované objekty. Díky speciálnímu ochrannému povrchu se může pochlubit vynikající odolností vůči oděru, již 200krát větší oproti dřívějším modelům (srovnáváno s fibroskopy). LCD obrazovka o velikosti 6,5 palců s vysoce citlivým senzorem umožňuje čisté a jasné zobrazení kontrolovaných prostorů.

 

Portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318
Výrobce: TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
Vystavovatel: TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
Kategorie:  nejlepší inovační exponát - komerční produkt
Umístění: Pavilon P, Stánek 045
Popis: Multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry v pětiosém provedení. Kinematika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou s elektrovřetenem, s brzdou a otočným stolem o průměru 1800 mm a s maximálními otáčkami 250 1/min.

 

SDA10F - Dvouruký 15osý robot s řízením FS100
Výrobce: YASKAWA Electric Corporation, 2-1, Kurosaki-shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 806-0004, JAPAN
Vystavovatel: YASKAWA Czech s.r.o., Chrášťany 206, 252 19 Rudná u Prahy
Kategorie:  inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav. G2, Stánek č. 01
Popis: Robot SDA10F disponuje dvěma rameny, příčemž každé rameno má sedm řízených os. Patnáctá osa se nachází v trupu robotu. Svou dispozicí tak robot napodobuje člověka a právě díky své konstrukci může vykonávat činnosti v podobě balení, montáže, či manipulace s výrobky. Inovativní řídicí systém FS100, kterým je robot vybaven, mu umožňuje speciální funkce, jako například připojení speciálních senzorů (kamerových systémů pro navigaci robotu), či připojení externího počítače přímo do robotu, díky čemuž lze podpořit plánování tras robotu pomocí vizualizačního software a detekci možných kolizí s jinými objekty.

 

Senzorová hlava VAST XTR gold na souřadnicovém měřicím stroji Accura II
Výrobce: Carl Zeiss IMT GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, SRN
Vystavovatel: Carl Zeiss spol. s r.o., Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav.F,  stánek č. 3
Popis: Uživatelé souřadnicových měřicích strojů si dosud mohli při dotykovém měření geometrií součástí vybrat mezi otočnými senzorovými hlavami, které jsou sice flexibilní díky krokovému natáčení senzorů, ovšem měření s nimi není přesné, nebo si mohli vybrat pevné senzorové hlavy, které jsou sice přesné, ale nejsou tak flexibilní při dosahování různých poloh. VASTXTR gold kombinuje to nejlepší z obojího. Unikátní řešení použité na pevné hlavě VAST XTR gold umožňuje otáčení snímacího systému s krokem 15° a zároveň měřit s vysokou přesností a opakovatelností měření. Senzorová hlava VAST XTR Gold je v současné době k dispozici na souřadnicových měřicích strojích ZEISS typu ACCURA II, GageMax, PRISMO a MMZ T II.

 

Technologie a zařízení pro výrobu funkční Nanostrukturované anorganické nekovové hmoty
Výrobce:
National Research Tomsk State University, 634015, Tomsk, st. Tsiolkovskogo, 19, p. 2
Vystavovatel: National Research Tomsk State University,  634050, Tomsk, Lenin prospekt, 36.
Kategorie: GM for the best innovative exhibit – a commercial produkt (without further specification)
Umístění: Pav. A1, Stánek Č. 35
Popis: Energie a zdroj efektivní microarc oxidační technologie se používá k výrobě různých Nanostrukturované anorganické nekovové povlaky funkční pro použití v mnoha odvětvích průmyslu a národního hospodářství (strojírenství průmyslu, ropy a uhlí těžební průmysl, elektronika, metalurgie, výroba spotřebního zboží, lékařství, stavebnictví, atd.).Vyvinula technologické zařízení má nízkou spotřebu energie a vysokou ekologickou přívětivost, která dělá vyvinutou technologii a nátěry výhodné v obou ruských i světových trzích. Mezi hlavní konkurenční výhody povlaků jsou příležitostí k výrobě ultrastrong povlaky (druhý až po diamantu na trvanlivosti), příležitost ke kabátu jak vnitřní a vnější povrchy částí libovolného tvaru a geometrie, vysokou produkční schopností, absence intenzivní plynů, vysoká přilnavost vrstvy k ošetřované plochy, vysoké homogenity povlaků se atd. CJSC Manel byla stanovena na výrobu výrobních linek pro výrobu nanostrukturních povlaků.

 

Sálavé topidlo HEATSTRIP MHS-2400
Výrobce:  MHS GmbH, Kramergasse 32, D-82054 Sauerlach bei München, Germany
Vystavovatel: Able Electric, s.r.o., Ještědská 90/117a, 460 08, Liberec 8
Kategorie: ZM-energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav.  B, stánek č. 20 A
Popis: Heatstrip™ - infračervené topidlo bez světelného efektu, které ohřeje přímo osoby a předměty.

 

Sálavé mobilní topidlo Warmwatcher - APOLLO
Výrobce:  Siea Company Limited, Hongkong, China
Vystavovatel: Able Electric, s.r.o., Ještědská 90/117a, 460 08, Liberec 8
Kategorie: ZM - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. B, stánek 020 A
Popis: Unikátní sálavé mobilní topidlo se světlem.

 

Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09
Výrobce: LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Vystavovatel: LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Kategorie: Energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. Z, Stánek č. 16
Popis: Udržovací pec na hliníkové slitiny navržena s důrazem na energetické úspory a hodí se také pro slévárny s omezeným prostorem pro instalaci. Nejmenší možné rozměry jsou dosaženy díky moderním izolačním materiálům a novému systému upevnění topných spirál. Spirály jsou umístěny v drážkách žárobetonových tvarovek, které brání jejich přehřívání a chrání spirály před vniknutým kovem do pecního prostoru a uvolňující se glazury z kelímku. Instalovaný příkon je redukován na minimum a spolu s novým izolačním systémem předurčuje tuto pec k tomu, aby byla jednou z energeticky nejúspornějších a nejefektivnějších zařízení pro udržování hliníku na trhu.

 

SE 320 numeric CNC sústruh
Výrobce: TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, SR
Vystavovatel: TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, SR
Kategorie:  ZM za najlepší inovačný exponát-komerčný produkt
Umístění: Pav. P, Stánek č. 69
Popis: Je určený na presné obrábanie jednoduchých, ale aj tvarovo zložitých prírubových i hriadeľových obrobkov z kovu a plastu. Umožňuje sústružiť vonkajšie i vnútorné valcové, kužeľové i komplexné tvarované plochy a všetky druhy závitov. Taktiež je vhodný ako učebná pomôcka pre stredné, ako i vysoké školy technického zamerania. Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom cykle.

 

KEMPACT RA
Výrobce: KEMPPI OY, Finsko
Vystavovatel: ARC-H a. s., Doudlevecká 17, 301 00 Plzeň
Kategorie: ZM - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. G2, Stánek Č. 39
Popis: Nový standard v kompaktní třídě MIG/MAG. Zařízení navržené pro moderní svařovací práce.  Vysoká kvalita, funkčnost a uživatelské výhody zajišťují produktivnější, přesnější a účinné svařování. Kempact RA je nejnovější model Kemppi. Zajišťuje optimální svařovací výkon a excelentní úsporu nákladů. 11 modelů o 180, 250 a 320 A nabízejí možnost volby ovládání panelu REGULAG=R a nebo ADAPTIVE=A. Zařízení jsou dodávána včetně svařovacího hořáku a zemnícího kabelu. Díky nové technologii je úspora energie o 10% nižší při porovnání s konvenčními zdroji. Brights™ - osvětlení podavače pro jednodušší zavedení drátu, WireLine™ - signalizace údržby podávání, GasMate™ - jednoduché umístění plynové láhve,  snadný a bezpečný pohyb zařízení.

 

Přesný laserový skener CMS 106
Výrobce: Hexagon Metrology Ltd Metrology House Halesfield 13 Telford, Shropshire TF7 4PL Great Britain
Vystavovatel: Hexagon Metrology s.r.o. Litvínovská 609 190 00 Praha 9
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pavilon F, stánek  č. 72
Popis: CMS106 je velmi přesný, plně automatický,řádkový laserový skener s několika jedinečnými vlastnostmi. Tříúrovňový Zoom nabízející proměnou šířku řádku v rozsahu 24, 60 a 124mm, řízení intenzity snímání laseru v reálném čas. Laserová scanovací sonda CMS106 poskytuje 3D data o vysoké kvalitě s vynikající rychlostí: aţ 2000 bodů na řádek při 50 řádcích/se. Laserový skener CMS 106 poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky za mnohem kratší dobu a má velký úhel detekce ± 60 ° a to dokonce i u obrobených povrchů. Je vhodný pro měření téměř jakýchkoli materiálů včetně povrchů obrobených, broušených lisovaných, kovaných, litých, z barvených kovů, z pískovcových jader, z uhlíkových vláken, z plastů, hlíny, gumy, dřeva i keramiky.

 

Technologie, zařízení  a nástroje na rotační řezání
Výrobce: Mechanical Engineering Factory "Instrumentalno-mechanichesky zavod, Ltd." ("ООО Инструментально-механический завод"), 624194, Свердловская обл., Невьянск - 4, а/я 51
Vystavovatel: Mechanical Engineering Factory "Instrumentalno-mechanichesky zavod, Ltd." ("ООО Инструментально-механический завод"),  624194, Свердловская обл., Невьянск - 4, а/я 51
Kategorie: ZM - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. A1  stánek 035
Popis: Technologie rotačního řezání zahrnuje instalaci kulaté řezací destičky (nebo disku) do ložiskové jednotky, která se instaluje do těla frézy nebo do držáku řezacího nástroje. Při procesu zpracovávání řezáním disk se otáčí v ložiskové jednotce díky síle tření, která vzniká mezí předlitkem a diskem. Síla tření zmenšuje opotřebení řezacího ostří a zvyšuje odolnost rotačního nástroje 100 nebo 1000-násobně následkem efektu „neopotřebení rotačního řezání“. Technologie rotačního řezání je použitelná v různých odvětví ch, které využívají nástroje pro změnu geometrických tvaru a velikosti předlitků. Nejvíce efektivní využití nástrojů je při výrobě prášků a vláken, které jsou žádané v nanotechnologiích a technologiích práškové metalurgie. Tato technologie, vybavení a nástroje při drcení tvrdých materiálů jsou úsporné vůči energii a zdrojů surovin a nemají škodlivý vliv na přírodu.


 

Současně také

Vybíráme z firem MSV

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště