Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
29.9. - 3.10. 2014

Mezinárodní strojírenský veletrh

Česko-německé technologické sympozium – inovativní technologie ve strojírenství

 

Severní Porýní – Vestfálsko se setkává s Českou republikou – moderně, inovativně, vstříc budoucnosti

Česká republika je tradiční průmyslovou zemí, která se však v posledních letech vyvinula v excelentní místo pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v rámci celého výrobního řetězce. Je pozoruhodné, že v oblasti pokročilých technologií a náročné výroby vzniká více nových kooperací a joint ventures než v „klasické“ oblasti čisté produkce.

Obzvlášť vysoký potenciál pro navázání a rozvoj kontaktů s českými partnery z hospodářství i výzkumu nabízejí podniky a výzkumná zařízení ze Severního Porýní – Vestfálska pracující v následujících high-tech oborech:

  • moderní materiály a povrchové techniky ve strojírenství
  • automatizační, měřicí a regulační technika
  • laserová technika, optické technologie a senzorika
  • mikrosystémová technika, nanoelektronika.

Symposium pokročilých technologií, kooperační jednání, návštěva veletrhu

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (MSV) je jedním z předních veletrhů strojírenské branže v celém středo- a východoevropském regionu. Každoročně se ho účastní více než 1500 vystavovatelů (z toho 35 % zahraničích) a 80 000 návštěvníků. Letos se současně s MSV konají další technologické veletrhy – například Automatizace, Profintech a Plastex. Vedle tradičních strojírenských oborů se stále více prezentují inovace a technologie budoucnosti.

Jako součást odborného programu veletrhu se pořádá odborné sympozium na téma „Inovativní technologie ve strojírenství“, které se jako doprovodná akce veletrhu bude zabývat technologickými inovacemi, výzkumem, vývojem a průmyslovou výrobou. Program sympozia se orientuje na cílovou skupinu zúčastněných podniků ze Severního Porýní – Vestfálska. Na tomto sympoziu máte perfektní příležitost představit vlastní prezentací sebe i Váš podnik, resp. Vaši instituci. Kromě toho Vám české podniky a instituce představí inovativní technologie a produkty.

Před veletrhem Vám kromě toho budou domluvena individuální kooperační jednání s českými společnostmi, vysokými školami a výzkumnými zařízeními. Identifikace partnerů, o které byste potenciálně mohli mít zájem, je součástí služeb zahrnutých v účastnickém poplatku.

Program

Úterý 30. března 2014

18.00 hod.
Kontaktní večer „Severní Porýní – Vestfálsko se setkává s Českou republikou“ společně se společnostmi Messe Düsseldorf a NRW.Invest
V prostorách pivovaru Starobrno v Brně můžete v tradičním českém prostředí navázat první kontakty s německými i českými obchodními partnery.

Středa 1. října 2014

9.00 hod.
Brífink k ekonomickému regionu Česká republika se zaměřením na strojírenství

11.00 až 18.00 hod.
Česko-německé technologické sympozium – inovativní technologie ve strojírenství. Výběr odborných přednášejících a stěžejních témat akce bude přizpůsoben cílovým skupinám přihlášených účastníků. Sympozium se koná v hotelu Holiday Inn, sál Beta.

11.00 hod.
Část 1
Aplikovaný výzkum a technologická kooperace
Část 2
Moderní materiály a povrchová technika

12.30 hod. oběd

13.30 hod.
Část 3
Automatizační, měřicí a regulační technika
Část 4
Laserová technika, optické technologie a senzorika
Část 5
Mikrosystémová technika, nanoelektronika

Prezentace společností ze Severního Porýní – Vestfálska, odborné přednášky expertů

Souběžně:
Předem sjednaná kooperační jednání s českými společnostmi, vysokými školami a výzkumnými zařízeními v konferenčních prostorách

Čtvrtek 2. října 2014

9.30 hod.
Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV s komentovanou prohlídkou

Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat


Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště