Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2013

Mezinárodní strojírenský veletrh

BRIKLIS - Jak uspořit díky patentovanému způsobu regenerace a štěpení řezných kapalin

 

Obrábění kovů pomocí moderních vysokootáčkových automatů a CNC center vyžaduje velké množství chladicích kapalin. Díky vysoké produktivitě práce vzniká také velké množství kovového odpadu. Briketováním tohoto odpadu získáváme kvalitní druhotnou surovinu, ale současně i velké množství chladicích emulzí, jejichž čištěním se výrazně snižují náklady na materiál a energie. Zájem o regeneraci řezných emulzí zaznamenává v poslední době mimořádný růst.

Společnost BRIKLIS nabízí novou velmi úspěšnou technologii, jejímž hlavním přínosem je jednoznačná úspora nákladů na regeneraci a likvidaci řezných olejů štěpením. Tato technologie je určena nejen pro strojírenské podniky, které chtějí likvidovat opotřebenou kapalinu nebo zbytky z její regenerace, ale i pro společnosti zabývající se druhotným zpracování kovových třísek, především technologií briketování. Umožňuje likvidaci 100 – 3 000 litrů řezných kapalin denně. Společnost BRIKLIS získala souhlas autora světového patentu pro regeneraci a štěpení řezných kapalin k prodeji této technologie svým zákazníkům.

Jaký je přínos z regenerace opotřebené řezné kapaliny?
Řeznou kapalinu je možné regenerovat pouze v případě, že se kapalina skládá pouze z jedné základní složky. Není možné regenerovat směsi různých řezných emulzí. Technologie je schopna oddělit ze vstupní dosud likvidované kapaliny všechny nežádoucí příměsi včetně degradovaných molekul základního oleje. Dalšími úpravami - požadovaná koncentraci obsahu oleje, kyselost pH 8-10 a požadovaný obsah antibakteriálních látek, se vytvoří plnohodnotná chladicí kapalina, která se může bez obav opětovně použít. Výtěžnost tohoto procesu je 80 až 95 %. Hlavní přínos spočívá v úspoře nákladů na pořízení nové řezné kapaliny a úspoře nákladů na snížení objemu likvidovaných kapalin.

Jaká je úspora ze štěpení řezných kapalin?
Druhou variantou této technologie je zařízení zajištující štěpení řezných kapalin a tím jejich ekologickou likvidaci. Tato technologie se používá v případech, že vstupní surovinou je směs řezných kapalin nebo pro regenerovanou řeznou kapalinu není další použití. Zde se působením kyselého primárního koagulantu na řeznou kapalinu poruší její emulzní homogenita tak, že se rozpadne na dvě frakce. Velmi malý objem má frakce lehčí než voda. Tato část v sobě obsahuje směsnou organickou kapalinu a je určena k likvidaci. Druhou frakcí je odpadní voda s obsahem bakteriální, většinou mrtvé hmoty. Výhodou je, že z původní emulze vznikne odpadní voda upravená tak, že je možné ji vypustit do odpadní kanalizace. Účinnost této technologie je 80 - 95 %. Náklady na likvidaci znehodnocené kapaliny tedy klesnou na 5 -15 % původní hodnoty.

Aktuální modelový příklad z praxe
Strojírenský podnik orientovaný na automobilový průmysl s 24 obráběcími centry likviduje měsíčně 40 000 litrů opotřebené řezné kapaliny. Náklady za spotřebovaný emulzní olej jsou 3 000 000 Kč/rok a přímé náklady na likvidaci oleje jsou 1 800 000 Kč/rok. Po instalaci technologie pro regeneraci řezné kapaliny při předpokládané účinnosti 80% bude podnik měsíčně likvidovat pouze 8 000 litrů kapaliny a nebude muset nahrazovat 32 000 litrů oleje, který se vrátí z regenerace. Strojírenský podnik může ušetřit za 1 rok celkem 3 840 000 Kč, z toho za ušetřený emulzní olej 2 400 000 Kč a za přímé náklady na likvidaci emulze 1 440 000 Kč. V podmínkách tohoto podniku lze uvažovat o návratnosti investice na pořízení technologie regenerace řezných kapalin v několika měsících.

Výrobní program BRIKLIS je orientován na využití odpadů vznikajících při obrábění kovů.
Moderní trend, nezbytný pro úspěch každé firmy, přináší stále nové požadavky a příležitosti. Briketovací lisy iSwarf a BrikStar M jsou vhodné pro briketování suchých i emulzemi znečištěných třísek z obrábění hliníku, litiny, oceli, barevných kovů a brusných kalů. Zhutněním odpadu a vytlačením emulzí zvyšují výkupní cenu odpadu. Lisy jsou opatřeny záchytnými vanami s čerpadly, které snižují riziko znečištění během manipulace s nezpracovanými třískami, zamezují případnému úniku kapalin při lisování a hlavně umožňují shromažďování vytlačených chladicích kapalin pro případnou regeneraci a likvidaci. Lze je zapojit do stávající technologie díky velkému množství přídavných zařízení, jako jsou různé typy násypek, zásobníků, dopravníků, zdvihacích zařízení pro vyklápění kontejnerů s třískami do násypek lisu, atd.

BRIKLIS nabízí testovací zkoušky a zapůjčení lisů pro testovací provoz.
Lisy iSwarf se vyznačují velkou adaptabilitou technických parametrů – výkon a lisovací tlaky. Právě tyto vlastnosti jsou rozhodující pro modelování technologického procesu u zákazníka. BRIKLIS doporučuje a chce se podílet na testovacích zkouškách, protože pak může rychle reagovat na nové požadavky zákazníka ještě před zadáním finální objednávky do výroby. Nový způsob prodeje je pro partnery velmi výhodný, protože poznají nové možnosti a vyřeší případná úskalí procesu ještě před uzavřením kontraktu. Vzájemnou spoluprací se blíže seznámí s pracovníky a filosofií firmy BRIKLIS a získají důvěru k ní, k navrženému řešení a výslednému produktu. Obě strany také sníží případná rizika za funkčnost dodávané technologie.

Dlouhodobá činnost společnosti, důvěra zákazníků i dodavatelů rozšiřuje možnosti přinášet stále nová řešení. V současné době jsou ověřovány technologie pro zcela neobvyklé a za běžných podmínek nelisovatelné materiály na bázi prachu, odsávaného ze sklářských nebo ocelárenských pecí. Lisy iSwarf dokáží tento materiál za určitých předpokladů zpracovat do briket, což umožní jeho další využití.

BRIKLIS je čestný partner, který je vázán mlčenlivostí o know-how svých zákazníků, proto zde nejsou uvedena jména jeho zákazníků. Všichni zaměstnanci společnosti dodržují tento slib. Technici BRIKLIS provádí údržbu a servis ve firmách jako jsou Česká národní banka, ŠKODA AUTO a.s., BOSCH DIESEL s.r.o., SCHWAN-STABILO ČR s.r.o., BIS. I Vy si můžete vyzkoušet nabízené technologie, pohovořit si s našimi pracovníky o svých problémech a najít nová výhodná řešení šetřící naše prostředí i suroviny.

Ing. Miroslav Šmejkal

Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat


Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště