Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-14.9. 2012

Mezinárodní strojírenský veletrh

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ - Porozumění informacím jako základ pro fundované rozhodování

Razantní nástup nových přístupů a technologií analýzy a zpracování informací lze očekávat i v průmyslové sféře. Neschopnost orientovat se v záplavě informací z mnoha různorodých zdrojů, hledat v nich souvislosti a vyvozovat adekvátní závěry limituje obchodní aktivity firem i jejich schopnost správného strategického rozhodování. Relevantní oborové informace a porozumění jejich významu může otevřít českým firmám cestu na trhy, kde se doposud nevyskytovaly, zpětná vazba kontextuální analýzy může podpořit rozhodování v oblasti lepšího využití výrobních kapacit, redefinice strategického odlišení nebo úplně přenastavit budoucí směrování firmy. Automatizovanou informační podporu podle individuálních potřeb by uvítaly zejména malé a střední podniky, které nedisponují dostatečnými materiálními ani lidskými zdroji pro provádění strategických a obchodních analýz nebo jejich nákup od renomovaných poradenských firem. Českému průmyslu by to v této nelehké situaci bezpochyby prospělo.

Přístup k získávání informací
Přístup k získávání informací a znalostí se poprvé výrazně změnil s příchodem internetu. S rozšířením internetu z akademické sféry do mnoha oblastí běžného života a nárůstem objemu publikovaných informací vyvstala potřeba vyhledávání relevantního obsahu. Důraz je kladen na efektivitu vlastního vyhledávání a relevanci vzhledem k výskytu klíčových slov zadaných v dotazu.

V poslední době dochází k dalšímu posunu, k získávání informací na základě širšího kontextu a jejich konceptuálnímu chápání. Zaměření na význam textu je základem sémantického přístupu k vyhledávání, což znamená hledání myšlenkových konceptů nikoli pouze klíčových slov.

Sémantické vyhledávání se snaží porozumět, co skutečně hledáme a nabídnout relevantní výsledky bez ohledu na to, jestli obsahují slova, která jsme použili pro specifikaci našeho dotazu. Předpokladem úspěchu tohoto přístupu je porozumění skutečnému záměru tazatele a na druhé straně porozumění tomu, o čem se v dokumentu mluví. Tento přístup znamená posun od vyhledávání informací k vyhledávání znalostí.

Sémantické vyhledávání v praxi
Porozumění skutečnému významu dotazu uživatele se věnuje v posledních letech velká pozornost, ale to je jen první částí úkolu. Tou druhou je porozumění, o čem se mluví ve zdrojových dokumentech, které mají figurovat ve výsledcích vyhledávání. To teprve umožní plně využít znalost ukrytou v nestrukturovaných dokumentech a poskytnout přesnější výsledky vyhledávání. Místo snahy naučit systém rozumět všem a všemu, vznikají virtuální asistenti, kteří pomohou ve specifických oblastech. Tato cesta, zdá se, vede jako jediná ke svatému Grálu vyhledávání v nestrukturovaných datech, tedy vyhledávání, které nám a našim potřebám skutečně porozumí a poskytne expertní pomoc tam, kde potřebujeme.

Změna paradigmatu ve vyhledávání
V současné době (tento a nadcházející rok) jsme a ještě pravděpodobně budeme svědky posunu chápání vyhledávání v nestrukturovaných datech v několika směrech. Společným jmenovatelem je přechod od seznamu odkazů na texty obsahující zadaná slova ke službě virtuálního asistenta. Místo vyhledávání informací je důraz kladen na hledání znalostí, místo párování klíčových slov a dokumentů, které tato slova obsahují, je snaha nalézat odpovídající myšlenkové koncepty, místo vyhledávání na základě znění dotazu je snaha porozumět záměru tazatele.

Dalším krokem je uplatnění těchto nových přístupů v podnikání a v práci s business daty. To co podnikatelé v dnešním světě skutečně potřebují, jsou přesné a verifikované odpovědi na jejich otázky. Přesně v takovém množství a v kvalitě, kterou požadovali. Je to rychlé, je to efektivní a generuje to jednoznačnou výhodu. Pak zůstává už jenom informace správně použít a zlepšit svoji pozici na globálním trhu.

Těšíme se na vás na Strojírenském veletrhu. Najdete nás v pavilonu Z, stánek číslo 38.

Ing. Peter Bittó, MBA
V roce 1995 vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechniky. Po ukončení vysoké školy úspěšně podnikal v oblasti marketingu a reklamy. V roce 2004 absolvoval MBA na ČZU Praha a SAC Aberdeen. Poté pracoval v několika firmách v oblasti výroby a služeb a externě spolupracoval na radě projektů start-upů a  restrukturalizací. Jeho specializace jsou systémy řízení a strategický management.

Současně také

IMT
1.-5.10. 2018


FOND-EX
1.-5.10. 2018


WELDING
1.-5.10. 2018


PLASTEX
1.-5.10. 2018


PROFINTECH
1.-5.10. 2018

Mohlo by vás zajímat

MSV 2012

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

VIDEO - MSV

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště