Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

 

Poslední udělená Zlatá medaile navazuje na tradici, kterou v roce 2006 zavedla redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a během slavnostních večerů Zlatých medailí předávala v podobě Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství.  Před čtyřmi lety se pak toto ocenění stalo součástí nové koncepce udílení Zlatých medailí.

Komise Zlatých medailí na základě nominace redakce MM Průmyslového spektra rozhodla, že ZM za rok 2013 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy náleží panu inženýrovi Miloši Poláčkovi, CSc.

Inženýr Poláček, jenž letos v červnu oslavil krásné jubileum devadesátin,  je znám odborné veřejnosti především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) objasnil již v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Následně se tato jeho teorie rozšířila jak na východ, tak i západ od našich hranic a měla zásadní vliv na následný celosvětový rozvoj oboru kmitání v obrábění.

Miloš Poláček má dar dlouhověkosti při dostatečné duševní svěžesti, aby mohl stále přinášet něco nového mnohem mladším kolegům. Od roku 2000 externě spolupracuje s výzkumným centrem VCSVTT při ČVUT v Praze a i nadále je jeho zaměstnancem. Sice jen na malý úvazek, ale zato s velkou chutí pracuje na novém výpočtu meze stability, který by předpověděl stabilní řezné podmínky při obrábění přesněji než jeho geniální originální, šedesát let starý vzorec.

Datum: 11.10.2013 9:18:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště