Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ZKL na veletrhu MSV

 

Kuželíková ložiska PLC 82-09-01.4 s izolační keramickou vrstvou na povrchu vnějšího kroužku společnosti  ZKL Group byla nominována na Zlatou medaili MSV.  Tato speciální ložiska jsou již  v homologačním procesu u zákazníka. Stejně tak zaujaly dvě kuličkové otoče.

Vedoucí PR a marketingu Marta Pernicová informovala účastníky veletrhu, že ZKL a Gamesa uskutečnily průlom v oblasti dodávek do průmyslu větrné energetiky. „Po několika letech aktivní akvizice u významného světového výrobce větrných elektráren, společnosti GAMESA, byly letos na konci července úspěšně provedeny montáž a zkoušky prvních prototypů soudečkových ložisek ZKL 230/800EMH a 241/530EMH na hlavní hřídel větrné elektrárny G114 2,0 MW,“ řekla. Tato elektrárna, vyráběná v modifikacích 2,0 MW a 2,5 MW, představuje z hlediska budoucího rozvoje prodejů firmy GAMESA v celosvětovém měřítku klíčový produkt.

Pro rok 2017 má firma GAMESA strategický cíl dosáhnout výstavby až 3 800 MW, tedy zhruba 1 400 větrných elektráren typu G114 a po koncernu ZKL požaduje pro období 2016–2026 maximální možnou výrobní kapacitu v již zmiňovaném sortimentu.Veškeré dodávky ložisek do větrných elektráren, včetně ložisek uložení hlavního hřídele, musejí být podloženy výpočty, které potvrdí, že ložiska splňují požadované parametry na ně kladené. Tyto parametry jsou definovány výrobcem větrné elektrárny a vycházejí z obecně platných dokumentů pro tento typ zařízení.Jedná se zejména o výpočty základní a modifikované trvanlivosti podle normy ISO 281 a ISO 16281, výpočet statické bezpečnosti ložisek podle normy ISO 281 a o kontrolu maximálního kontaktního napětí na nejvíce zatíženém valivém elementu ložiska.

Mimo uvedené hlavní výpočty bylo ovšem též nutné provést kontrolní výpočty vhodnosti navržených uložení na hřídeli a výpočet redukce vnitřní radiální vůle v ložisku vlivem provozních podmínek. Z hlediska správného provozu ložisek je totiž nezbytné, aby byl mezi vnitřním kroužkem ložiska a hřídelí dostatečný přesah a nemohlo tak dojít k protočení vnitřního kroužku ložiska na hřídeli. Uvedené výpočty byly provedeny na základě vstupních dat od společnosti Gamesa, které byly dodány ve formě různých spekter zatížení, z nichž každé udává zatížení na rotoru větrné elektrárny při desetiminutovém provozu v různých povětrnostních podmínkách. Výsledkem z těchto spekter zatížení jsou pak zatížení na jednotlivých ložiscích, které se následně použily jako vstupní data pro výpočet provozních trvanlivostí na jednotlivých ložiscích a pro výpočet maximálního kontaktního napětí na nejvíce zatíženém valivém elementu.

Pro jednotlivé výpočty byly využity jak internívýpočtové programy, tak komerční programy KISSsoft, MARC a PATRAN. „Provedenými výpočty bylo ověřeno, že uvedená ložiska ZKL splňují všechny požadované parametry definované společností Gamesa pro danou větrnou elektrárnu a mohou tedy být v této aplikaci použita. Za nejvýznamnější známku společného úspěchu však lze považovat požadavek firmy GAMESA, aby se ZKL podílelo na výzkumu a vývoji dalšího typu větrné elektrárny, tentokrát o výkonu 3,3 MW. Tato vložená důvěra a zároveň výzva je velkým závazkem pro oddělení výzkumu a vývoje,“ dodala Pernicová.

Jak dále informovala, v Čínské lidové republice se ZKL kvalitou svých výrobků již před lety prosadilo v mnohých těžebních společnostech. Jako vůbec první velkou těžební společností, se kterou ZKL navázalo spolupráci, byla firma Yankon Group, která zaměstnává cca 120 tisíc zaměstnanců. „Kromě standardní produkce jsme se prosadili rovněž i v tendrech zaměřených na dělená ložiska. Díky naší pružnosti a technologicky vyspělým ložiskům se dělená soudečková ložiska ZKL začala točit v důlních výtazích této gigantické společnosti. Naším novým velkým zákazníkem je státní firma China Coal Mining Group, do které jsme začali dodávat dvouřadá kuželíková ložiska PLC 82-12-39 pro uložení řetězového kola. Ložiska se v uložení musejí každé 2 roky demontovat kvůli vizuální kontrole. Demontáží přes valivé elementy docházelo k mírnému poškození oběžných drah, kdy se valivé elementy do jedné z nich otiskly, čímž se snížila jejich životnost. ZKL tedy proškolilo zaměstnance těžební společnosti v montáži a demontáži ložisek, aby ke snížení životnosti ložisek vlivem demontáže již nedocházelo,“ řekla.

Cílem společnosti ZKL je dodávat na trh nejen kvalitní ložiska, ale poskytovat i technické poradenství. To je zajišťováno jednak školením obchodních zástupců distributorů, ale zároveň také návštěvami technických pracovníků ZKL přímo u zákazníků. Při těchto návštěvách  pracovníci ZKL provádějí u zákazníků základní technická školení a řeší s nimi problémy související s provozem ložisek. Jedna z takovýchto návštěv technického pracovníka společnosti ZKL v Indii proběhla v první polovině července 2015, a to s obchodními zástupci autorizovaného distributora ZKL – společnosti ZKL BEARINGS (INDIA) Pvt. Ltd. Toto setkání proběhlo formou technického školení, na kterém se řešily zejména technické dotazy, se kterými se obchodní zástupci distributora u zákazníků nejvíce setkávají. V rámci cesty bylo také společně s pracovníky distributora navštíveno celkem 23 společností, a to hlavně z oblasti papírenského, hutního, chemického a železničního průmyslu. Během návštěv probíhala zejména jednání s technickými pracovníky zákazníků, při kterých se řešili otázky týkající se například volby vhodného ložiska, uspořádání ložisek, mazání ložisek a tak dále.

V průběhu jednání vyjadřovali zákazníci spokojenost nejen s kvalitou dodávaných ložisek ZKL, ale i s možností technických konzultací, které jim pomohou zvýšit životnost a spolehlivost zařízení, ve kterých jsou ložiska používána.

Datum: 18.9.2015 19:45:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště