Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zahajovací projev premiéra Jiřího Rusnoka

 

55. mezinárodní strojírenský veletrh oficiálně zahájil předseda Vlády ČR Jiří Rusnok, který vyzdvihl průmyslovou tradici a současnost naší země i MSV jako její nedílnou součást.

Vážený pane primátore, vážení páni ministři, vážení zahraniční hosté, vážení páni rektoři, vážení páni velvyslanci, vážené dámy a vážení pánové!

Je pro mě velkou ctí, že s vámi mohu být na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu. Je to nádherné výročí, kdy veletrh slaví již poměrně zralý věk 55 let. Pro mě jako člověka stále ještě věkem mladšího je to věc, ke které vzhlížím s velkou úctou.

Chtěl bych říci, že Česká republika je zemí průmyslovou, která ve své moderní historii, ať už před rozdělením Československa nebo v posledních 20 letech, vždy byla významně formovaná průmyslovou tradicí i přítomností. Je to věc, která dnes už patří do naší genetické výbavy, a nedílnou součástí této výbavy je i brněnské výstaviště, kterému blahopřeji k onomu nádhernému výročí 85 let fungování.

Česká republika je podle dostupných údajů z hlediska podílu průmyslu na HDP. nejprůmyslovější zemí Evropské unie Už kdysi náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk říkával, že instituce trvají na myšlenkách a principech, na kterých vznikly. Československo do značné míry vzniklo - a dnes i jeho pokračovatelé Česká a Slovenská republika – na bázi rozvinutého hospodářství, ke kterému průmysl nedílně patří.

Mám tu čest být předsedou vlády, která vznikla na základě nedávného trochu turbulentního politického vývoje. Je to vláda překlenovací, která má za úkol spravovat zemi po dobu, dokud nebude v nadcházejících sněmovních volbách zvolena nová politická reprezentace. Ale současně je to vláda, která – myslím - velmi dobře reflektuje potřeby této země, mezi které patří právě pokračování průmyslové tradice, o které jsem hovořil. Tato tradice je živá, je nosná, a nejlépe nám to ukázaly poslední roky vývoje nejen u nás, ale i ve světě. Když se podíváme, jak byly v posledních pěti letech zasaženy ekonomickou krizí a stagnací jednotlivé státy, bez většího překvapení zjistíme, že relativně nejméně byly zasaženy státy, které svoje hospodářství relativně nejvíce opírají o průmyslovou výrobu, průmyslové služby a vše, co s tím v dnešní moderní době souvisí.

Zdá se tedy, že tento princip funguje, alespoň já jsem o tom přesvědčen, a přál bych si, abychom na tomto principu i nadále stavěli prosperitu a blahobyt České republiky. K tomu potřebujeme, abychom byli úspěšní na dnes velmi široce otevřeném světovém trhu. Jsme relativně malá země. Naše strojírenské a jiné průmyslové podniky se neuživí na desetimilionovém českém trhu, to je vyloučeno. Také proto jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik Evropy a možná světa. Abychom se mohli uplatnit na zahraničních trzích, musíme se prezentovat, musíme světu ukázat to nejlepší, co máme, a musíme to dokázat prodat. A abychom byli mezi nejlepšími, musíme se také inspirovat. Musíme se střetávat s tou nejlepší světovou konkurencí. K tomu všemu myslím tato akce – Mezinárodní strojírenský veletrh – výborně slouží.

Chci vám všem, kteří jste tady jako zástupci zúčastněných firem, popřát, aby se vám splnilo vše, s čím jste sem přijížděli. Přeji vám, abyste naplnili svá očekávání, a brněnskému výstavišti a Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu přeji nejméně ještě jednou tolik let, kolik tady dnes společně oslavujeme. Vám všem pak přeji krásný pobyt v Brně a příjemný zážitek z této akce. Děkuji za pozornost.

Datum: 8.10.2013 15:57:00


Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště