Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
-> 13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Vliv globální ekonomiky na export

 

Seminář Aktuální výzvy pro český export se uskutečnil v rámci MSV v Exportním domě. Zaměřil se na globální ekonomiku a její vliv na český export. Podle náměstka ministra zahraničních věcí Č Martina Tlapy nám může být útěchou, že většina globálních prognóz a předpovědí se mýlí. Moderní ekonomická diplomacie se však už ve vyspělém světě stala realitou.


„Vedle schopnosti týmového výkonu ji tvoří rychlá a efektivní reakce na měnící se příležitosti ve světě. Zatímco dříve se mluvilo o klubové diplomacii několika vyvolených, v dnešním světě se dostává do popředí síťová diplomacie. Ta dokáže těžit za souhry mnoha hráčů v plošné a živé interaktivní činnosti, které spojuje nutnost profesionální služby hodnocené jejich uživateli. Komplexní efekt toho co děláme, se přitom násobí. V éře internetu a sociálních sítí si může každý exportér najít řadu informací sám, “ uvedl Martin Tlapa

 Na druhé straně české firmy stále více poptávají unikátní vzhled a především společnou profesionální asistenci reprezentací státu v zahraničí. Získané informace vyžadují oproti veřejně dostupným zdrojům jasnou přidanou hodnotu. Musí být přesné, rychlé a cílené. Podle něho druhou zásadní podmínkou úspěšné diplomacie jsou unikátní kontakty a schopnost prosazovat národní zájmy. Třetí jsou kompetence profesionálů skloubené se schopností navodit zájem o obchod s naší zemí. K tomu slouží Mapa globálních oborových příležitostí.

Při sestavování Mapy globálních oborových příležitostí byly vyhledány možnosti ve 109 zemích světa. Exportní příležitosti byly identifikovány ve 23 hlavních oborech. Nejčastěji se jedná o energetický průmysl, a to v 93 zemích, zemědělském a potravinářském průmyslu (91 zemí) a zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. Teprve poté následuje železniční a automobilová doprava. V energetice jsou nejvíce zmiňovanými položkami exportu turbíny, generátory, motory, transformátory, čerpadla a další zařízení.

V zemědělském a potravinářském průmyslu se jedná konkrétně o stroje pro průmyslovou přípravu a výrobu potravin, stroje pro zemědělství a lesnictví, žací a mláticí nebo dojící a mlékárenské stroje. Často jsou uváděny také traktory a jejich součásti. Přímo z potravin lze jmenovat pivo ze sladu, mléko, smetanu, čokoládu, sýry tvaroh apod. Ve zdravotnictví převládají lékařské nástroje, nejčastěji chirurgické nebo zubolékařské, rentgenové, masážní, dýchací, ortopedické apod. Mezi významné položky patří vybavení nemocnic, nábytek, sedadla pro pacienty či mikroskopy. Perspektivními položkami jsou také jednorázové zboží, jako je vata, gáza, obinadla nebo sklo pro zdravotnické a laboratorní účely. Neméně důležitými položkami jsou léky, například antibiotika.

Mezinárodní obchod je obvyklým iniciátorem a nosičem ekonomických změn, zejména tím, že do exportních destinací přináší jak nové technologie, tak i znalosti a někdy také pracovní příležitosti. Ve chvíli, kdy se podaří překonat základní ekonomické překážky, začnou destinace směřovat k vyšším úrovním. S tím logicky přichází i proměny v poptávce zboží.

U různých typů ekonomik dochází k diferenciaci poptávky po jednotlivých oborech. K tomu, aby se rozvojová ekonomika mohla proměnit v rozvinutou, potřebuje nejdřív vybudovat vlastní dopravní a energetickou infrastrukturu. Začínající ekonomika většinou požaduje know-how i materiál pro infrastrukturu. Přechodová se snaží efektivně nakládat se svými zdroji a snaží se zvyšovat přepravní kapacity. Rozvojová ekonomika, kterou táhnou inovace, se snaží udržovat stávající infrastruktury dle potřeb rostoucí ekonomiky. Více se také věnuje životním podmínkám svých obyvatel a investuje do zdravotnictví a služeb.

Datum: 3.10.2018 16:38:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště