Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Vize v automatizaci se zaměřila na digitální továrnu

 

Vize v automatizaci 2013 – digitální továrna, byl název konference, která se uskutečnila v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. „Letošní akce byla velmi významná, neboť se podařilo ve vrcholné míře zorganizovat dohromady skupinu významných odborníků, jejichž přednášky na sebe navazovaly. Zúčastnili se jí totiž lidé z akademické a realizační sféry,“ uvedl prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., emeritní rektor VUT Brno.

Hlavní náplní konference bylo téma digitální továrna. To je podle profesora Vavřína název, který se používá již několik let. Jde o představu, jak by mohly vypadat výrobní podniky budoucnosti s ohledem na to, jestli je umístěna v několika státech (značně rozsáhlá) nebo se jedná o malou firmu regionálního charakteru. „Klíčové pro celý rezort je oblast vzdělávání, druhý faktor je spolupráce, výzkum a zapojení akademických institucí,“ řekl profesor. Podle něho je digitální továrna sice pěkná věc, ale musí současně zůstat v povědomí inženýrů základní principy řemesla, které jsou důležité stejně, jako nejmodernější super efektivní technologie.

Digitální továrna (digital factory) je termín, který se i v České republice stále více dostává do povědomí vedoucích a technických pracovníků ve výrobních závodech. Digitální továrna v obecném pojetí pokrývá celou širokou oblast virtuální přípravy výroby. Její realizace klade vysoké nároky na kvalitní a výkonné výpočetní systémy, které tento virtuální svět pomáhají vytvářet a zpracovávat. Oblasti využití systémů digitální továrny (DF) jsou velmi široké a pokrývají všechny etapy plánování výroby, od převzetí modelů výrobků z CAD systémů až po poskytnutí dat potřebných k řízení výroby do ERP systémů. Podle jejich zaměření lze systémy DF rozdělit do tří hlavních skupin. Systémy DF pro plánování výrobních procesů představují podpůrné nástroje pro komplexní plánování výrobních procesů a zdrojů. Výsledné grafy procesů pak poskytují jasný přehled o návaznostech a vazbách mezi procesy, výrobky a zdroji už od raných koncepčních fází návrhu výrobků. Systémy zaměřené na ověřování výrobních procesů využívají struktury a diagramy z fáze plánování v aplikacích specifických pro jednotlivé oblasti výroby. Slouží k ověřování procesních metod s využitím aktuálních modelů výrobků a k podrobnější specifikaci výrobních postupů. Třetí skupina, systémy pro simulaci výroby, poskytují nástroje pro vývoj, tvorbu a nasazení výrobních zdrojů a simulaci jejich činnosti. Umožňují definovat zdroje, jako například roboty, stroje, nástroje, přípravky, prvky automatického řízení, osoby apod., a vytvářet komplexní výrobní scénáře.

Plánování výrobních procesů vyžaduje výkonný nástroj, který by umožnil včasné rozpoznání procesních rizik, zaznamenal všechny provedené změny a zpřístupnil oprávněným osobám všechny důležité informace z oblasti plánování výroby. Toto komplexní zpracování vzájemných vazeb mezi výrobky, procesy a výrobními zdroji včetně rozmístění strojů a zařízení ve výrobních halách umožňuje zabránit chybám v plánování a získat již od počátku jasný přehled o požadovaných nákladech, prostorech a pracovních silách.
Společným znakem nástrojů pro oblast plánování je využití strukturované metodiky, která systematicky vede k optimálnímu řešení při zahrnutí všech nákladů ve vztahu k procesům. Tyto nástroje umožňují detailní analýzu všech alternativ v různých fázích plánování a průběžně poskytují jasný náhled na efektivitu celé plánované výroby vzhledem k požadovaným cílům. Přehledně a graficky zobrazují vzájemné vazby mezi produkty, procesy a výrobními zdroji, a návaznosti jednotlivých výrobních procesů. Poskytují jednotné plánovací prostředí pro všechny projekty a přitom nabízejí široké možnosti uživatelského nastavení podle individuálních požadavků. Jedním z důležitých požadavků je také integrovatelnost s CAD/CAM a dalšími informačními systémy v rámci podniku.

Systémy DF pro ověřování výrobních procesů se více specializují na jednotlivé činnosti a oblasti výroby. Například v oblasti průmyslového inženýrství dovolují efektivně a spolehlivě určit čas potřebný k vykonání pracovních operací, buď pomocí standardních metod normování času, nebo s využitím vlastních firemních standardů. K jejich základním rysům patří vedle rychlého a efektivního generování časových analýz také záznam a správa odhadnutých a změřených časových hodnot či vytváření uživatelských tabulek normovaných časů. Tyto systémy využívají standardních metodik (MTM-1, MTM-2, UAS, STD, SAM, MOST, MEK, RWF atd.) a samozřejmě navazují na systémy DF pro plánování výrobních procesů.

Typickou oblast výroby pro nasazení systémů DF představuje plánování a ověřování montážních postupů ve výrobě a údržbě. 3D modely všech jednotlivých dílů výrobků lze ve virtuálním prostředí postupně smontovat, a simulovat tak reálné montážní postupy. V systému je možné provést grafický návrh, vizualizaci a případnou modifikaci montážních postupů, vyhodnocení proveditelnosti montážního postupu i jednoduché stanovení mechanických omezení. Automaticky probíhá také usazování dílů a detekce kolizí. Na závěr následuje kontrola úplnosti montáže. Systémy DF nacházejí uplatnění i při prohlížení simulace celého montážního procesu, optimalizaci rozmístění ve výrobních halách či určování průchodnosti a odhadování nákladů montážní linky. Stejně jako u výše popsaných typů, i zde je klíčovým faktorem úspěšnosti návaznost na ostatní systémy DF (např. plánování výrobních procesů, ergonomické simulace) v podniku.

Datum: 9.10.2013 17:01:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště