Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Velký zájem o nový systém odsávání v expozici WEMAC

 

Největší zájem v expozici firmy WEMAC s.r.o. v pavilonu P byl o novinku – profesionální řešení při filtraci a odsávání vzdušniny ve slévárnách tlakového lití. Tyto provozy jsou náročné na komplikovanou strukturu odsávané vzdušniny, která obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

„Kombinace suchých a přilnavých částic submikronové velikosti, tedy suché a vlhké vzdušniny, je přitom pro mnoho filtračních systémů nepřekonatelným problémem. Švédská firma ABSOLENT  je jednou z mála světových firem, která si s tímto problémem umí beze zbytku poradit, a to takovým způsobem, že například ve Skandinávii téměř vytlačila konkurenční výrobky, které pracovaly na principu elektrostatické filtrace. V tomto teritoriu firmě patří už 90 procent trhu,“ řekl technický ředitel firmy Jiří Pánek.

Toto zařízení má velmi vysokou úroveň filtrace po celou dobu životnosti filtračních elementů. Přitom během provozu jsou maximální koncentrace na výstupu vždy pod 0,01 mg/ m³. Vyznačuje se absolutně jednoduchou bezporuchovou konstrukcí, což znamená záruku minimálního množství problémů. Základní sestava obsahuje kromě filtračních elementů pouze několik výběrových komponent. Jde o ventilátor pod tlaková čidla, popřípadě výtlačné čerpadlo apod. Riziko poruchy je tak velmi nepravděpodobné.

Výhodou je plná záruka zcela bezúdržbového provozu po dobu minimálně šesti až sedmi měsíců pro první filtrační stupeň a minimálně 24 měsíců pro druhý a třetí filtrační stupeň. Nepotřebuje žádnou údržbu, žádný spotřební materiál ani žádný servis, a to při třísměnném provozu. Absolvent preferuje princip velké digestoře. Ta pracuje zároveň jako akumulační nádrž, která najednou pojme celý oblak dýmu, uvolněný v rámci jednoho pracovního cyklu. Dým je kontinuálně odsáván filtrační jednotkou. Díky velké kapacitě digestoře může být filtrační věž relativně malá, kompaktní, tedy s příznivou pořizovací cenou i cenou spotřebního materiálu. V tomto systému je důležité osvětlení digestoře a další prvky, které vždy odpovídají konkrétní koncepci daného pracoviště.

Firma WEMAC spol. s r.o. představila i další zařízení. Například filtrační věž, odlučovač olejové mlhy, odsávač kouře, magnetické separátory apod. Moderní obráběcí stroje totiž používají vysoké tlaky chladicí kapaliny a okamžitým vedlejším produktem je olejová mlha, aerosol apod. Proto potřebují další zařízení pro zachování příznivých podmínek na pracovišti.

Například v ČR a SR je již přes 10 tisíc instalací odlučovače Filtermist. K jedněm z dodavatelů patří například Tajmac ZPS Zlín. Princip činnosti odlučovače Filtermist odsává z pracovního prostoru do separačního prostoru odlučovače aerosoly či olejové mlhoviny. Hlavní jednotkou je perforovaný rychle rotující buben s lopatkami pečlivě propočítaného tvaru. Tam dochází k odloučení mikrometrických kapének ze vzduchu, které se shromažďuje ve sběrné nádobě nebo může být vráceno zpět do chladící sestavy stroje. Čistý vzduch se přes blokově izolační sekci vrací zpět do okolního pracovního prostoru. Provozní náklady jsou u standardních instalací na rozdíl od mnoha jiných filtračních principů zanedbatelné. Tím, že odlučovač neobsahuje žádné tak zvané pasivní filtrační elementy, které se zanášejí a je nutné je pravidleně vyměňovat, představují celoroční provozní náklady na údržbu částku pouze kolem sta eur.

Zajímavé jsou filtrační systémy série A DUST pro odsávání a filtraci prachu a kouře. Mají unikátní konstrukce s vertikálně umístěnými filtračními patronami a vertikálním směrem proudění vzdušniny je zárukou nejvyšší účinnosti a vysokého výkonu filtračních jednotek ABSOLENT pro odsávání prachu a kouře. K dispozici jsou jednotky se čtyřmi filtračními patronami a integrovaným ventilátorem, s pěti resp. patnácti patronami (bez ventilátoru). Jednotky této série jsou k dispozici i pro odsávání výbušných typů vzdušnin. Filtrační jednotky se vyznačují trvale vysokou účinností odlučování, velmi dlouhými servisními intervaly, faktem, že vyčištěný vzduch se může vracet zpět do pracovního prostředí a nízkou úrovní hluku. Používají se zejména při broušení a leštění, obrábění litiny, plazmové řezání a laserové zpracování kovových materiálů či svařování.

Značným problémem bývá odsávání velkých otevřených strojů. Pro dokonalé odsátí otevřeného prostoru stroje, který nemá žádné krytování, je nezbytná poměrně velká kapacita, což v důsledku znamená nemalé náklady na filtrační systém. Firma ABSOLENT v těchto případech nabízí vynikající řešení pomocí tzv. vzduchových zábran. Znamená to využít optimalizovaného proudění vzduchu z pomocného potrubí, které mívá vlastní celkem slabý ventilátor a které je osazeno až desítkami malých směrových trysek. Pomocný proud vzduchu není nijak agresivní a nekomplikuje žádným způsobem obsluze práci, zabraňuje však šíření vytvářeného aerosolu nežádoucím směrem. Vzduchová clona tak fakticky částečně nahrazuje krytování stroje, aniž by jakkoli omezovala seřizování, výměnu obrobků nebo vizuální kontrolu obrábění.

Pomocí optimálně navržené vzduchové clony lze dosáhnout toho, že aerosol se nešíří volně prostorem, ale je orientován do místa odsávání. Do nežádoucích prostor se nedostane potřebná kapacita vhodného filtračního systému. Velmi důležitý je modelový výpočet vzduchové clony a počet a typ použitých směrových trysek, které zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé délce vzduchové clony. Kapacita vzduchové clony musí být v přesném poměru ke kapacitě odpovídajícího filtračního zařízení tak, aby celá sestava pracovala odpovídajícím způsobem. Proudění vzduchu ze vzduchové clony není nijak silné a vzduchová clona žádným způsobem nepřekáží pracovníkům či obsluze strojů. Částice aerosolu jsou extrémně lehké a pro ovlivnění směru jejich proudění není třeba velký výkon, naopak; přehnaná kapacita vzduchové clony by mohla způsobit zvýšený nežádoucí rozptyl aerosolu po dílně. Tyto systémy byly úspěšně realizovány např. pro TOS Varnsdorf, TOSHULIN Hulín nebo TRIMILL Zlín – ve všech těchto případech se podařilo sestavu navrhnout tak, že místo filtračního systému s potřebnou teoretickou kapacitou až 40.000 m³/hod, mohl být aplikován systém jen se čtvrtinovým výkonem.

Datum: 9.10.2018 11:45:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště