Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Velký zájem mládeže o Veletrh odborného vzdělávání při MSV

 

Jihomoravský kraj připravil v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně největší přehlídku aktivit odborných středních škol v regionu zaměřených na strojírenství a automatizaci. Hlavním tématem celého MSV je průmyslová automatizace, měřící, řídící, automatizační a regulační technika. V pavilonu Z se uskutečnil veletrh odborného vzdělávání, který měl přispět k rozhodnutí „deváťáků“, na kterou školu příští rok nastoupí. Zájem o tuto akci z řad základních škol byl velký. 


„Celých osm miliard korun za rok uvolňuje ze svého rozpočtu na školství Jihomoravský kraj. Na ostatní kapitoly rozpočtu zbývá šest miliard korun. Částka na školství ukrývá platy učitelů a dalších zaměstnanců 1098 škol všech stupňů. V rámci možností pomáháme také soukromým školám,“ uvedl Ing Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Podle něho má kraj velký úkol propojovat mezi sebou školství kompletně, tedy od mateřské školy až po školu vysokou. Jen v Brně se nachází sedm univerzit a vysokých škol kromě dalších soukromých a speciálních.

„ Chceme, aby odborné vzdělávání v našem kraji rostlo. Je třeba udělat velkou propagaci, aby to lidé vnímali a děti dávali do těchto škol, a aby byla vytvořena spolupráce mezi školami a zaměstnavateli, kteří absolventy potřebují. Protože jsme strojírenský kraj a jsme tento obor neopustili, používáme k propagaci středního technického školství Mezinárodní strojírenský veletrh, na kterém se prezentují střední školy a učiliště technických směrů z našeho kraje,“ konstatoval Juránek. K náboru do těchto škol významně přispívá i Veletrh odborného vzdělávání, který se konal v pavilonu Z. 

Kraj podle Juránka spolupracuje i na úrovni cechů, kde jde o řemesla, dále s nákupními centry například s Olympií. „Cílem je, abychom se dostali blíž k veřejnosti. Každá škola se snaží získat na svou stranu žáka tím, že přesvědčí děti i rodiče, že má vysokou úroveň. Velké množství finančních prostředků získáváme z rozpočtu i z dotací EU a státu na co nejkvalitnější vybavení našich škol. Příkladem může být Střední průmyslová škola chemická v Brně, jediná svého druhu na Moravě. Má vybavení na vysoké úrovni a pravidelně tam přicházejí žáci základních škol, aby si rozšířili rozhled a byli získáni pro přírodovědecké vzdělání,“ uvedl zástupce hejtmana.

Zvláštní důraz klade kraj na učňovské školství, ať již absolvent končí maturitou nebo vyučením. V prostoru mezi Brnem a Kuřimí se podle Juránka připravuje centrum strojírenství, které má být propojeno se Střední průmyslovou školou strojnickou a slévárenskou a s Vyšší odbornou školou technickou v brně, a el také s Výzkumným centrem TOS Kuřim. V plánu je také centrum zemědělství ve Znojmě, jehož součástí mají být rozsáhlé pozemky pro pěstování různých plodin.

„Jako kraj investujeme do této záležitosti velmi mnoho a věřím, že to přinese výsledky v příštích letech. Dominantním zřizovatelem středních škol je Jihomoravský kraj. Snažíme se předvádět uplatnění dětí z odborných škol a tím dokazujeme, že je to perspektivní pro zaměstnání jejich dětí,“ doplnil. V pavilonu Z se Veletrhu odborného vzdělávání zúčastnily prakticky všechny technické střední školy z jihomoravského kraje.

Například zástupce ředitele Střední školy technické Znojmo František Čech řekl, že na této škole je devět oborů, které studuje 320 chlapců a děvčat. Přesto jich tam kdysi bývalo téměř dvakrát tolik. „Museli jsme však zavřít obor elektrotechnika, který stále Znojmo potřebuje, doufám, že jej znovu otevřeme. Na studium máme uzavřeny smlouvu například s TOS Kuřim, která žákům dává stipendium od 1000 do 2000 korun za půl roku studia – dle prospěchu. Peníze student pobírá už od studijního průměru 2,85. Spolupracujeme asi se 30 firmami v kraji, kam chodí studenti na praxi. To znamená, že polovinu studia tráví v podnicích, které si studenty vychovávají pro vlastní potřebu a chtějí, aby tam po ukončení školy zůstali,“ poznamenal Čech.

Datum: 4.10.2016 17:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště