Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
-> 13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Veletrh zahájili prezident a premiér

 

Slavnostního zahájení 59. mezinárodního strojírenského veletrhu se zúčastnili nejvyšší představitelé státu a další vzácní hosté. Všichni ocenili vysokou účast firem - konktrétně 1610 vystavovatelů z 32 zemí – a zároveň kvalitu prezentovaných exponátů. Šest z nich získalo Zlaté medaile MSV 2017.


Ani Rotunda pavilonu A se 400 sedadly tentokrát nestačila náporu zájemců o slavnostní zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu. Večer se nesl v duchu indického partnerství a robotiky jako hlavního tématu. Moderátorka Daniela Písařovicová postupně pozvala k řečnickému pultu řadu významných hostů, kteří se s posluchači podělili o názory nejen na letošní 59. ročník MSV.

Petr Vokřál, primátor Statutárního města Brna:

Z mnoha důvodů jsem velmi rád, že mám možnost být tady dnes s vámi, a jedním z těchto důvodu je, že před dvěma lety jsme měli jako město možnost převzít akciové podíly v této společnosti, a já jsem velmi rád, že se toto rozhodnutí ukazuje jako správné. Zejména mě těší, že dochází ke stále intenzivnějšímu propojování ekonomických zájmů města s veletrhy a že dnes tato společnost může hostit takový veletrh, jako je 59. ročník MSV. Vystavuje tady 1600 vystavovatelů z mnoha zemí a máme možnost vidět, že se naší ekonomice daří. Musím říci, že se to podepisuje i na ekonomice města, za což bych chtěl vám všem, ale zejména té ekonomice poděkovat.

Henry Ford řekl, že úspěch se dostaví, pokud se dokážeme podívat na věci nejen svýma očima, ale i očima těch druhých Myslím si, že právě Mezinárodní strojírenský veletrh umožňuje podívat se na věci z různých úhlu pohledu, a pevně věřím, že vám to přinese i úspěšné podnikání. Pro nás jako město je obrovskou ctí, že partnerskou zemí se stala právě Indie jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik. Pevně věřím, že vám Brno dokáže nabídnout „ambiente“, které si užijete nejen v prostorách brněnských veletrhů, ale i ve vlastním městě.

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje:

Jižní Morava je krajem průmyslovým a strojírenským, funguje tu věda, výzkum, inovace. A musím neskromně říci, že jižní Morava je ekonomickým tahounem České republiky. Jsem za to velmi rád a společně s panem primátorem a s Veletrhy Brno uděláme všechno pro to, aby se u nás vystavovatelům letošního ročníku líbilo, protože ten, kdo přijede na jižní Moravu, se sem velmi rád vrací. Věřím, že příští rok, kdy bude 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, přijede ještě více vystavovatelů než v letošním roce.

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu:

Když měl Mezinárodní strojírenský veletrh v roce 1959 svoji premiéru, byla například poprvé vyfotografován a odvrácená strana Měsíce, Jaroslav Heyrovský převzal Nobelovu cenu za chemii a prezidentem Spojených států byl Dwight D. Eisenhower. Ve stejném roce byla založena i tradice konání v této výjimečné události, díky níž máme dnes možnost prezentovat českou dovednost, vynalézavost a moderní trendy ve strojírenství, které jsou dnes pýchou českého průmyslu. Svět kolem nás se za těch šedesát let velmi proměnil. Míra dnešní globalizace by byla pravděpodobně pro tehdejší průmyslníky málo uchopitelná. Díky informačním technologiím máme možnost vést konferenční hovor s obchodním partnerem například z Indie, partnerské země letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, která mimo jiné společně s námi a světem učinila rovněž obrovský skok kupředu. Díky svému aktivnímu přístupu patří dnes Indie k lídrům v řadě oborů, které pro nás mohou být inspirací.

Bohuslav Sobotka, premiér Vlády ČR:

Jako předsedu vlády mě těší, že se scházíme v době, kdy Česká republika prosperuje, ekonomika roste a nezaměstnanost klesá. Roste průmysl, roste export, zlepšuje se stav veřejných rozpočtů a naše země patří k těm nejbezpečnějším na světě. Přestože budoucnost přesně neznáme, jsou odhadnuté velké výzvy, kterým musíme také tady v Česku čelit. Určitě není náhodou, že je tento veletrh zaměřen na digitalizaci, robotizaci a automatizaci, protože nás čekají opravdu velké technologické změny, v tuto chvíli už je zažíváme a dotýkáme se budoucnosti, tak jak zněl jeden z těch sloganů, které jsme měli možnost vidět v prezentaci. Já bych si velmi přál, aby tento veletrh přispěl k tomu, abychom tuto velkou technologickou změnu zvládli. Naše země je historicky spojená se silnou průmyslovou tradici, i dnes patříme k průmyslovému jádru Evropy a já pevně věřím, že si náš průmysl udrží konkurenceschopnost i v příštích letech. Podobné akce k tomu mohou výrazným způsobem přispět právě proto, že si udržujeme kontakt se světem, s těmi nejnovějšími trendy, moderními technologiemi a tohle všechno pro nás může být nejenom inspirace, ale také šance na další rozvoj růst a export.

Miloš Zeman, prezident České republiky:

Myslím, že bychom měli vnímat průmysl 4.0 nikoli jako reklamní slogan, ale jako důkladné zamyšlení se nad robotizací našeho průmyslu. Já sám jsem nedávno navštívil ve Vrchlabí továrnu Škoda Auto, která vyrábí převodovky. Viděl jsem tam nikoli automatizaci, ale robotizace včetně vysokozdvižného vozíku, který mohl vypadat jako reklamní předmět, ale nebyl, který také neměl lidskou obsluhu, ale daleko důležitější bylo, že roboty tam ve většině případů nahrazovaly lidskou práci. Vzpomněl jsem si, přátelé, na dobu, kdy jsem byl mladý a statný a kdy jsem asi před 40 lety četl knihu Ivana Havla o robotizaci. Jak dlouhý čas musel uplynout, aby se toto téma převtělilo z knih do praxe. On psal také o umělé inteligenci a někdy bych si přál, aby se téma umělé inteligence rovněž přeměnilo do praxe u některých nejmenovaných lidí.

Ale to je poněkud jiné téma a tím se teď nebudu zabývat. Mohu vám pouze sdělit, že jako výraz úcty k jednomu ze zakladatelů robotiky u nás jsem se rozhodl udělit mu k 28. říjnu tohoto roku státní vyznamenání.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR:

Nevnímejme robotizaci a průmysl 4.0 jako hesla. Udělejme všechno pro to, aby to nebyl jenom prostředek k čerpání evropských či jiných peněz na výzkumné projekty, na činnosti vlastních ministerstev nebo dokonce na činnost Hospodářské komory. Opravdu hledejme, co najít pod tím heslem průmysl 4.0 a robotizace, že se to nesmí týkat pouze některých velkých vybraných firem, že by to mělo přitáhnout především malé a střední podnikatele k tomu, aby se oni dostávali výše v nabídkovém řetězci a abychom měli stále více kvalitních výrob s daleko vyšší přidanou hodnotou zpracování, protože jenom tak prodloužíme ten optimismus, který bychom si měli připomínat. A jenom tak koneckonců dosáhneme toho cíle, který tady připomněl na závěr svého vystoupení prezident Zeman - aby se mohly zvyšovat mzdy na základě skutečného růstu produktivity práce, ne jenom administrativních tlaků, a aby se v konečném důsledku zvyšovala životní úroveň naší země.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:

Sedíme v expresu Evropy po dlouhé době ve vagónu první třídy a já bych si hrozně přál, abychom si to neužívali, ale abychom si toho vážili. Protože pokud si budeme užívat, tak budeme utrácet, a když budeme utrácet, tak velmi rychle půjdeme zpátky do dvojky. Pokud si udržíme naši pozici – dostat se do toho áčka je náročné, ale udržet se tam je daleko náročnější - tak budeme muset investovat. Tady jsme na setkání průmyslníků a k tomu patřily a vždycky budou patřit investice. To znamená: neutrácejme ve smyslu provozu, dívejme se do budoucnosti a dávejme prostředky do investic. Važme si toho, že jsme v první třídě, a trochu méně plakejme. Za živnostníky slibuji, že budeme více sebevědomí a budeme světu ukazovat, že si zasloužíme být v té první třídě. Věřím, že až se tady za rok potkáme, tak opět budeme tam, kde jsme dnes.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Před několika hodinami jsme v tomto sále měli tradiční událost zahajující Mezinárodní strojírenský veletrh, a to sněm Svazu průmyslu a dopravy. Předseda vlády a jeho ministři si vyslechli naše připomínky k vývoji ekonomiky za poslední čtyři roky. Poděkoval jsem za spolupráci v oblasti sociálního dialogu a podpory exportu, také za fungování ministrů financí. Jsem rád, že ekonomika roste, a jsem rád a hrdý na to, že Česká republika je první v Evropské unii s tím, že má nejnižší nezaměstnanost. Druhá strana mince je, že nejsem šťastný, když nám chybí přes 200 tisíc pracovníků v průmyslu, obchodu, dopravě, logistice, ale i ve státní správě. To není dobrá zpráva a panu předsedovi vlády jsem předal poselství, že nejsme spokojeni s tím, jak se vyvíjí trh práce. Nejsme spokojeni ani s tím, jak se vyvíjí digitalizace. Tragická situace je v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, 35 kilometrů dálnic za čtyři roky, to je asi nejhorší výsledek vlád, které fungovaly od roku 1993 v České republice. Ale věřím, že poslouchali všichni politici, kteří tam byli a kteří se hrnou do Poslanecké sněmovny, rvou se po volbách do vlády. Věřím, že pochopili, co si přejeme za podnikatele, kteří živí tuhle zemi, za zaměstnavatele, podnikatele a živnostníky. Chceme, abychom byli mezi dvacítkou nejúspěšnějších a nejlepších zemi světa. Za první republiky jsme byli desátí, udělejme všechno pro to, abychom byli v první dvacítce. My podnikatelé, zaměstnavatelé a živnostníci na to máme a já osobně cítím, že jsme schopni to zvládnout.

Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno:

Děkuji, že jste přijali pozvání společnosti Veletrhy Brno a mé na dnešní večer Děkuji především vám všem vystavovatelům, kteří jste přivezli úžasné exponáty. To není český průmysl, ale globální průmysl. Toto není český veletrh, je to mezinárodní a skutečně globální veletrh, jako vidíte v Hannoveru nebo někde v Americe. A za to vám děkuji, protože vy jste přivezli skutečně to nejlepší, co se dá.

Datum: 10.10.2017 9:00:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště