Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Veletrh vzdělávání rozšiřuje povědomí žáků základních škol o nedostatkové obory

 

V pořadí už 6. ročník Veletrhu odborného vzdělávání slavnostně zahájil na MSV v pavilonu Z náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc. Letos se účastní 21 středních odborných škol, které se prezentují ve společné expozici. Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří byli osloveni prostřednictvím ředitelství těchto ústavů. K účasti na veletrhu se přihlásilo 36 skupin z 27 základních škol. Účast středních odborných škol je financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

„Smyslem veletrhu je rozšířit povědomí žáků základních škol o uvedené obory – s možností seznámit se přímo se vzdělávací nabídkou vystavujících středních škol. Nedílnou součástí je poznání moderních trendů v tradičních průmyslových odvětvích v Jihomoravském kraji, tedy ve strojírenství a v elektrotechnice. Samozřejmě jsou zastoupena další technická odvětví prostřednictvím expozic firem vystavujících v rámci veletrhu,“ uvedl Božek. V úterý budou na veletrhu zahájeny exkurze v expozicích zúčastněných firem, které budou pokračovat v průběhu celého trvání veletrhu. Tam se žáci budou moci prakticky seznámit s vystavovanými exponáty včetně odpovědného vysvětlení významu výrobků. Na jednotlivých stáncích škol pak budou po celou dobu veletrhu přítomni nejen zástupci jejich vedení či pedagogičtí pracovníci, ale i studenti, kteří představí svoji školu očima samotného žáka.

Současně byl pracovníky odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje připraven soutěžní dotazníkový kvíz s možností výhry – drobné odměny poskytuje Jihomoravský kraj. „Cílem organizované aktivity za účasti škol na MSV je zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd o technické obory, udržení a prohloubení spolupráce technických firem se středními školami zřizovaných krajem a spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru. Dlouhodobým záměrem JMK je aktivní podpora tradičních podnikatelských oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie apod.,“ uvedl náměstek hejtmana. Podle něho rozvíjet se mohou pouze za předpokladu, že bude stále k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí. Nedostatek studentů na učňovských oborech a s tím spojený nedostatek odborníků na trhu, to jsou problémy, se kterými se potýká řadu let odborné školství nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé ČR.

Jihomoravský kraj různými cestami aktivně usiluje o zlepšení postavení učňovského školství a o posílení jeho významu, a to nejen v našem kraji, ale v celé společnosti. Proto kraj každoročně realizuje pravidelný Průzkum zaměstnanosti ve svém kraji. Cílem je detailně charakterizovat strukturu pracovní síly v Jihomoravském kraji pomocí statistických klasifikací, které jsou běžně používány v zemích EU. „Podchytí se tak změny v zaměstnanosti, k níž došlo v JMK během předchozího roku a lze charakterizovat očekávaný vývoj na trhu práce do konce následujícího roku. Součástí výstupu je i poptávka po absolventech odborných škol v JMK, kde jednoznačně dominují strojírenské, elektrotechnické a kovozpracující obory. Témata zaměstnanosti, očekávaného vývoje na trhu práce, struktura pracovní síly v JMK jsou diskutovány rovněž v rámci pravidelných setkávání zástupců Úřadu práce ČR, krajská pobočka Brno a hospodářských komor v Jihomoravském kraji,“ vysvětlil Božek.

Jihomoravský kraj se letos opět připojil k akci Týdny vzdělávání dospělých, a to ve spolupráci s koordinátorem – vzdělávací společností BEVE, spol. s r.o., Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a krajskou pobočkou Úřadu práce Brno. Akce zahrnuje aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti v různých kurzech a zaměstnavatele pak k systematickému vzdělávání svých pracovníků.

Datum: 7.10.2013 16:05:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště