Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

Ústecký kraj: Nový start, nové příležitosti

 

Ústecký kraj byl vždy energetickou zásobárnou České republiky, má silnou tradici v chemickém průmyslu a strojírenství a díky svému zatížení těžebním průmyslem a potřebě revitalizovat po jejím útlumu také jedinečné know-how v oblasti rekultivací. Díky těmto predispozicím a překotně se rozvíjející Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se poslední dobou přiklání směrem k progresívním průřezovým odvětvím – nanotechnologiím, vodíku či obecněji nové energetice. Vedle toho region díky průkopnickému rozvoji obcí, ale i kraje v oblasti práce s daty může sloužit jako příklad dobré praxe. V neposlední řadě i díky projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí a dalších projektů přináší jedinečné služby pro oblast digitalizace.

Právě těmto rozvojovým tématům regionu (nanotechnologie, vodík, data a digitalizace) a spolupráci dalších aktérů je věnována expozice Ústeckého kraje s názvem Ústecký kraj – nový start, nové příležitosti. Jádrem prezentace je proto bohatý odborný doprovodný program odehrávající se v průběhu veletrhu přímo na stánku Ústeckého kraje – ten formou čtyř přibližně dvouhodinových seminářů přiblíží uvedená témata a jejich hlavní aktéry z regionu.

Program na stánku

ÚT 9. 11., 13.30–16.00              

#Ústecký kraj je nano (prezentace výzkumu a firem Ústeckého kraje z oblasti nanotechnologií)

ST 10. 11., 10.00–12.30             

# Nová éra dat pro obce (prezentace datové platformy Portabo a best practice v práci s daty v Ústeckém kraji)

ST 10. 11., 13.30–16.00             

#Ústecký kraj – vodíkové údolí (potenciál a příležitosti vodíkové ekonomiky v Ústeckém kraji v prezentaci firem a výzkumných organizací)

ČT 10. 11., 10.00–12.00             

#Digitální firma (služby pro digitalizaci firem v Ústeckém kraji v prezentaci institucí a firem)

Stánek Ústeckého kraje můžete využít rovněž pro vaše schůzky s partnery a konzultaci služeb, které kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje poskytují pro firmy a výzkumné organizace. Prezentace Ústeckého kraje vznikla díky podpoře projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194. 

 

Datum: 28.10.2021 9:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště