Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Údržbě se dostává patřičné pozornosti, šetří miliardy

 

Nejen výroba a řízení firem procházejí postupnou transformací, digitalizací a automatizací. Nové trendy pronikají také do oblasti údržby, kterému se konečně dostává patřičné pozornosti. Zaznělo to na Fóru údržba 2018, které se uskutečnilo v rámci MSV v pavilonu P. Forum pořádala Česká společnost pro údržbu, z.s. (ČSPÚ).

Konkurenční prostředí, požadavky zákazníků a neustále změny jsou motivací pro manažery při hledání možností zvýšení výkonnosti organizací a jejich procesu. Údržba hmotného majetku (HM) je jedním z podpůrných procesů výroby, který může významně ovlivnit efektivní využití HM a přispět tím ke zvýšení produktivity výroby a ekonomické výkonosti celého podniku. Údržba je nedílnou součástí řízení integrované péče o HM a má různou váhu v jednotlivých oborech podnikání. Například nepřetržité provozy kladou vyšší nároky a vyžadují poměrně složitý a nákladný způsob údržby výrobního zařízení.

Údržba představuje interdisciplinární proces. O něm rozhoduje celá řada činitelů, například strategie, řízení, personál, technické informace, normy, zákonodárná opatření, vybavenost, finanční zdroje apod. Efektivnost je v přímé souvislosti s kvalitou výroby a pohotovostí výrobního zařízení, s přímým vlivem na tržba a výrobní náklady. Mnoho výrobních podniků pracuje se stamilionovými rozpočty údržby. Podle odborníků ušetřená koruna v údržbě znamená o korunu vyšší zisk, ale správně použitá koruna v údržbě může znamenat mnohonásobně více.

Investice do HM jsou jedním ze zdrojů tvorby hodnoty výrobku. Jejich návratnost závisí na celkové vytvořené hodnotě, která je výsledkem účinnosti jeho využívání a doby, po kterou je schopen s požadovaným výkonem a efektivností uspokojovat potřeb zákazníků. Schopnost dosahovat maximální objem produkce po co nejdelší možnou dobu používání, je podmíněna dobrou funkcí údržby daného HM. Ta musí na jedné straně zajistit udržení plné způsobilosti HM pro další podnikání, na straně druhé nesmí zatížit provoz podniku neúměrnými náklady.

Moderní průmyslová výroba (zejména ovlivňovaná výzvou Průmysl 4.0) je vysoce automatizovaná a robotizovaná. Z ekonomického hlediska vyžaduje výkonné, funkčně způsobené a správně využívané výrobní zařízení, a to při správné údržbě a obnově během celého životního cyklu. Jen tak zařízení přináší za dodržení všech dalších aspektů ten nejvyšší zisk. Roční náklady na údržbu v průmyslu ČR lze odvodit pouze nepřímo. Podle Českého statistického úřadu jsou roční tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tomto odvětví více než 4 048 551 mil. korun za rok, zatímco na údržbu činí náklady podle odhadů asi tři procenta z těchto tržeb, což představuje asi 121 miliard korun za rok.

Ke splnění požadavků na snižování nákladů a zvyšování kvality údržby výrazně přispívá aplikace ve světě užívané metody Asset Management s českým ekvivalentem management aktiv nebo také management majetku a jeho údržby. Jde prakticky o integrovanou péči o majetek v jeho celém životním cyklu.

Materiál byl použit z publikace Management a inženýrství údržby, jejíž autorem je Václav Legát a kol. Publikace je určena všem pracovníkům v praxi, kteří se podílejí na managementu majetku a jeho údržby.  Publikaci je možno zakoupit na webových stránkách www.údržba-cspu.cz.

Datum: 3.10.2018 12:10:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště