Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Tlaková zařízení na přepravu rizikových látek musí splňovat nejpřísnější kritéria

 

Všeobecný přehled o pravidlech vývozu, uplatnění a umístění na trh tlakových zařízení, poskytl seminář, který se uskutečnil v rámci doprovodného programu při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Pořádal jej TŰV NORD Czech s.r.o.  Zúčastnili se jej manažeři, zaměstnanci z nákupu i prodeje, konstrukce, výroby a řízení a kontroly kvality.

Posouzením shody musí projít všechna přepravitelná tlaková zařízení před svým uvedením na trh a do provozu. Přepravitelné tlakové zařízení je jakákoliv nádoba nebo cisterna naplněná nebezpečnou látkou přepravovaná pod stálým tlakem po silnici, železnici či vnitrozemských vodních cestách. Nebezpečné látky jsou rozděleny do devíti tříd. Jejich výroba a provoz jsou regulovány mezinárodní úmluvou o přepravě nebezpečné věci po silnicích (ADR), přepravě po železnici (RID) a po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Speciální směrnicí jsou navíc vybavena tlaková zařízení na přepravu látek třídy 2, to znamená plyny.

V této rizikové oblasti jsou důležité zkoušky – kontrola kvality materiálů, svařování, postupů výroby i konečných výrobků. Českým institutem pro akreditaci pro zkušební činnost v oblastech: chemické rozbory materiálů, metalografie, mechanické zkoušení kovových a nekovových materiálů, rozborů paliv a biopaliv, maziv a vod jsou TŰV NORD Czech Brno. Provádějí zkoušky podle různých národních i mezinárodních norem. Tito zkušení odborníci neprovádějí pouze analýzu vzorků pomocí nejmodernějších metod a přístrojů, ale nabízejí i odborné poradenství. A to firmám působícím v odvětví energetickém, strojírenském, metalurgickém, stavebním a dalších.

TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro inspekční a certifikační služby. Je členem nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více než 70 zemích světa  a s více než 10.000 zaměstnanci nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých průmyslových odvětvích. V České republice se zaměřuje na certifikace systémů, výrobků a osob, technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, certifikaci dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).  Vedle těchto činností TÜV NORD Czech dále provozuje stanice technické kontroly v Praze a Karlových Varech (Bohatice a Sadov) a služby akreditované laboratoře a zkušebny v Brně.

Datum: 2.10.2014 15:31:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště