Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Technické VŠ chtějí rozšiřovat interdisciplinární vzdělávání

 

18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků měla téma „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Zaměřila se především na nové požadavky kladené na technickou inteligenci a tím i přípravu nových odborníků v souvislosti s průmyslem 4.0.


Konference řešila nové výzvy přicházející do vysokých škol z průmyslu a akademičtí odborníci se shodli, že je třeba rozšířit záběr znalostí, které student technického oboru získá, aby byl flexibilnější a lépe připraven na budoucí a dnes jen těžko přesně odhadnutelné požadavky zaměstnavatelů. Zároveň však budou nadále třeba i specialisté s hlubokými znalostmi zaměřenými na konkrétní oblast. Zatímco čistokrevně technicky vzdělané specialisty připravovat umíme, rezervy máme v multidisciplinárním vzdělávání.

„Je třeba připravit nové interdisciplinární výukové programy zaměřené na horizontální integraci znalostí a zkušeností z různých oborů zabezpečujících systémový nadhled,“ prohlásil na konferenci Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Absolvent inženýrského studia budoucnosti by podle něj měl být technicky vzdělaný odborník se špičkovou znalostí moderních produkčních, informačních a komunikačních systémů. Za tři pilíře inženýrského vzdělávání označil práci s daty a jejich správnou interpretaci, průřezové kompetence a multidisciplinární vzdělávání. Zdůraznil také potřebu spolupracovat s fakultami společenskovědního základu a především nutnost užší spolupráce s průmyslem, která může přípravu nových odborníků výrazně urychlit. „Jádrem výuky by měla být kybernetika, automatizace, robotika, umělá inteligence, strojové vnímání, simulace a systémová integrace. Součástí učebních plánů by měla být i část společenskovědních znalostí a měkkých dovedností. To vše souvisí i s vybavením laboratoří, které musí vznikat v úzké spolupráci s průmyslovými partnery,“ míní děkan Milan Edl.

Podobně vidí hlavní současné výzvy pro inženýrské vzdělávání odborný garant konference Theodor Beran, zástupce vedoucího Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze. „Vedle odbornosti, která je v Česku myslím na výborné úrovni, jsou to především „soft skills“, tedy měkké znalosti. Je potřeba, aby inženýři komunikovali v odborné terminologii v cizích jazycích. Patří sem také umění jednat s lidmi, což bývá na manažerských pozicích velký problém. Dále je třeba prohlubovat vědomosti z humanitních oborů, protože trend, který naši společnost čeká, má sociální rozměr a bude vyžadovat i sociologické znalosti,“ shrnul Theodor Beran. Průmysl 4.0 je podle něj dalším stupněm přirozeného vývoje, ke kterému muselo dojít. „Budoucí technickou inteligenci je třeba připravovat na to, že v tomto trendu zdaleka nejde o jednu jedinou odbornost, ale o změnu myšlení a propojování oborů. Česko je malá země, ale strojařská velmoc a z těchto tradic musíme vycházet. Na jedné straně technické vzdělání, ale na druhé straně flexibilita,“ dodal.

Tradiční konferenci letos poprvé organizovalo více partnerů, vedle ČVUT také Západočeská univerzita, Svaz strojírenské technologie, Škoda Auto vysoká škola z Mladé Boleslavi a Česká technologická platforma strojírenství. Příspěvky se opět zaměřily především na interdisciplinární propojení a věnovaly se například softwarové podpoře znalostního managementu, novým požadavkům na výzkum a vývoj nebo strategii sdílení klíčových znalostí.

Datum: 12.10.2017 18:05:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště