Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TA ČR prezentovala nové výzvy pro Industry 4.0

 

Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce byl název semináře, který pořádala v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Technologická agentura ČR (TA ČR), která na něm prezentovala nové výzvy související s Industry 4.0. Seminář byl určen firmám na podporu inovací.

„Cílem semináře na MSV bylo diskutovat to, co jsme schopni jako agentura pro Industry 4.0 udělat. Když to zjednoduším jako téma, jde vlastně o budoucí společenské výzvy. Myslím, že se to relativně povedlo, jako technologická agentura jsme měli možnost prezentovat svoje místo v podpoře výzkumu. Představili jsme také aspekty, které jsou potřeba podporovat, jak tento systém provádět věcně, metodicky a vůbec, jak dále postupovat. Pokud víme, co podporujeme - kde jsou jaké perspektivy v rámci jednotlivých projektů - tak vlastně můžeme reagovat na nové výzvy, které přicházejí,“ řekla předsedkyně TA ČR Rut Bízková. 

Předsedkyně prezentovala na semináři dílčí příležitosti, šlo například o podporu mladých výzkumných pracovníků v projektech aplikovaného výzkumu. Připomněla, že k novým programům patří i program BETA, který je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených například pro český Báňský úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální a ministerstva dopravy, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, vnitra, zahraničních věcí, životního prostředí, pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost apod. Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků příslušných orgánů státní správy. Jeho cílem je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanizmů, dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb a informačních a řídících produktů a postupů. Ty budou určeny pro výkon státní správy a povedou k její vyšší inovativnosti, hospodárnosti a efektivitě. „Jde o nové výzvy. Snažíme se uchopit věc jinak, a to člověk, člověk jeho svět, člověk a příroda a člověk a společnost. Témata musí být pojímána komplexně,“ dodala.

Novým programem je program ZÉTA, který je zaměřen na spolupráce mladých výzkumných pracovníků a lidí z aplikační sféry. Jeho cílem je zvýšit propojení s praxí a zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků do 35 let o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně. K dílčím cílům pak patří vyrovnání šancí žen na zapojení do výzkumné a vývojové činnosti.

TA ČR má také program Centra kompetence zaměřený na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Ke specifickým cílům tohoto programu patří posílení dlouhodobé strategie spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a vytvoření podmínek pro špičkový výzkum a vývoj s následnou realizací výsledků v praxi.  Dále jde o podporu rozvoje lidských zdrojů, zejména mladých výzkumníků a studentů a o posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje. „To znamená, že ti co již spolu mluví a spolupracují (výzkumné organizace a firmy), přičemž jde o větší okruh osmi až deseti subjektů v Centru kompetence, budou na sebe nabalovat další subjekty, aby vznikla nová komplexní řešení. Tento program bude v budoucnu pro Industry 4.0 potřeba,“ dodala předsedkyně. Podotkla, že v této chvíli spočívá podpora TA ČR zejména ve financování jednotlivých projektů. „Ale vlastně tím, jak je financujeme, máme zpětné vazby a dnes můžeme už sloužit jako vědecké, poradenské a analytické  pracoviště. Jde o řetězec, který se vlastně neuzavírá, nezačíná a nekončí. Jde o to, aby to byla spirála a vše šlo k lepšímu,“ doplnila. 

Doposud Technologická agentura ČR přijala přes 4800 žádostí o projektovou podporu, z nichž bylo 25,4% projektů podpořeno - to činí celkové poskytnuté dotace ve výši 16,9 miliardy korun. Tyto finanční prostředky získalo prostřednictvím TA ČR téměř 1700 podniků a více než 1600 výzkumných organizací, z toho v 1017 případech vysoké školy. TA ČR je státní organizace, která poskytuje podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou ve všech oblastech vědy a techniky. V roce 2015 její rozpočet činí 3,16 miliardy korun.

Datum: 15.9.2015 16:30:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště