Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TA ČR chce podporovat dobré nápady malých a středních firem

 

Technologická agentura ČR (TA ČR)  představuje plán podpory pro rok 2018, byl název semináře, který tato agentura pořádala v rámci MSV. Letošní rok je pro TA ČR velmi významný z pohledu mezinárodní spolupráce.  Tato technologická agentura totiž předsedá síti inovačních agentur TAFTIE, což je sdružení 30 institucí nejen z Evropy, které stejně jako TA ČR podporují výzkum, vývoj a inovace.

V praxi to znamená, že TA ČR organizuje a sdružuje témata celkem pěti velkých setkání TAFTIE. Těch se účastní zástupci členských institucí a právě důraz na překonávání hranic ve výzkumu se nese jako leitmotiv všemi těmito akcemi. Podle TA ČR hranicemi ve výzkumu nemusí být jen hranice geopolitické, ale může jít i o překážky myšlení lidí. Typickým příkladem jsou bariéry mezi světem výzkumných organizací a podniků. Propojování a podpora spolupráce těchto dvou důležitých oblastí je jedním z klíčových úkolů TAFTIE. V jejím rámci jsou však překonány i hranice mezi státy, a to sdílením dobrých zkušeností a otevřených postupů dochází k vzájemnému obohacování členů TAFTIE, což je důležité pro konkurenceschopnost celé Evropy.

Cenné kontakty a synergické vazby pak mohou být využity i při prohlubování výzkumné spolupráce mezi jednotlivými státy. Povedlo se tak například v případě česko-německé spolupráce, v rámci které TA ČR vyhlásila letos na konci února výzvu zaměřenou na projekty Průmysl 4.0. Letos na konec května byla vyhlášena již 5. veřejná soutěž programu mezinárodní VaV spolupráce DELTA, která se bude naopak týkat spolupráce se zeměmi mimo evropský výzkumný prostor. Program DELTA, který je důležitý právě pro spolupráci českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními partnery se tak dočkal vyhlášení dvou veřejných soutěží, což se stalo poprvé v historii TA ČR.

Další barierou, kterou se TAČR snaží pomáhat překonávat, je bariéra genderových stereotypů ve výzkumu. Důležitou aktivitou v této oblasti je vyhlášení veřejné soutěže nového programu TA ČR ZÉTA. Tento program by měl nejen přispět k zapojení mladých výzkumníků do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, ale také k vyrovnání příležitostí mezi mladými výzkumnicemi a výzkumníky. Téma genderu a vyrovnávání příležitostí vůbec zapadá i do mezinárodní spolupráce TA ČR, neboť je agentura zapojená do mezinárodního projektu GENDER-NET. Ten se této problematice věnuje a plánuje výsledky projektu aplikovat v rámci svých aktivit.

V rámci svého předsednictví TAFTIE se TA ČR snaží nastolit i téma překonávání hranice mezi jednotlivými výzkumnými projekty podporovanými v rámci EU. Ještě stěžejnější nejen pro české výzkumné prostředí, ale i pro konkurenceschopnost ČR je spolupráce těchto výzkumných center a infrastruktur v rámci našeho státu a vytváření synergií mezi nimi. Toto téma by mělo být řešeno i v rámci nového programu Technologické agentury s názvem Národní centra kompetence.

TA ČR se v současnosti zaměřuje na malé a střední firmy. Podle ředitele TA ČR Luďka Knorra malý podnik s jednoduchým, chytrým nápadem nemůže čekat na podporu tři čtvrtě roku, což je nyní průměrná a zákonem stanovená doba od vyhlášení výzvy k podpisu smlouvy. Například v Polsku to dokázali snížit na 60 dní. „Výzkum je totiž věc dynamická. A zvláště pro průlomové nápady, zejména u malých a středních firem, by bylo i u nás velmi výhodné tuto dobu zkrátit. Navíc by se měly schválit i jiné způsoby finanční podpory, nejsou dotace. Jde o výhodné půjčky, záruky, daňové odpočty atd. My nyní připravujeme řešení, jak bychom mohli právě tyto firmy lépe podpořit v jejich spolupráci s výzkumem. Příkladem může být schéma podpory na základě tzv. Seal of excelence, kdy podpořme projekty, které obdržely dobré hodnocení od Evropské komise, ale podpořeny nebyly.

Datum: 12.10.2017 9:47:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště