Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Strojírenství stále dominuje českému exportu

 

Vývoz strojírenských výrobků od roku 2005 silně rostl – každý rok v průměru o více než sedm procent. Svůj díl práce odvedl i stát, který prostřednictvím podpory exportu pomáhá českým firmám zejména s průnikem na nové zahraniční trhy.


„Pomoc to nebyla zanedbatelná, EGAP od roku 2005 pojistil export strojů a dopravních prostředků v hodnotě 480 miliard korun. A v podpoře tohoto exportu pokračuje i nadále. V současnosti pokračujeme na pojistných kontraktech v hodnotě přes 20 miliard korun,“ doplnil generální ředitel EGAP Jan Procházka. I proto se už tradičně EGAP účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu. Novinkou letošního ročníku je to, že exportéři budou mít možnost získat všechny potřebné informace o státní podpoře exportu na jednom místě. A to na volné ploše F brněnského výstaviště v tak zvaném exportním domě.

Jde o společný stánek EGAP a ministerstva zahraničních věcí. Exportéři tak budou mít veškerý servis a služby pod jednou střechou kromě zástupců MZV a EGAP budou totiž na stánku v expozici po celou dobu veletrhu také zástupci Klientského centra pro export a experti z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Czech Trade. „Jde o nový koncept, i na strojírenském veletrhu chceme exportérům ukázat, v čem jim stát především při exportu do zemí mimo EU může pomoci. EGAP může exportérům formou pojištění pomoci vyvážet do všech pojistitelných zemí,“ vysvětlil Procházka.

Mezi hlavní tahouny českého exportu, strojírenství a ekonomiky vůbec, patří automobilky. EGAP od roku 2005 uzavřel v odvětví dopravy pojistné smlouvy v hodnotě přesahující sto miliard korun. Například největší producent osobních automobilů v Česku, mladoboleslavská Škoda Auto, prostřednictvím EGAP od tohoto data pojistila investice do Indie a Ruska za více než 60 miliard korun. Za dalších 13 miliard korun pak EGAP pojistil dodávky škodovek a jejich náhradních dílů do Bulharska, Kazachstánu či na Ukrajinu. EGAP hodlá největší české automobilce pomáhat v expanzi mimounijní trhy i nadále. V zahraničí se prosazují i producenti autobusů – společnosti Iveco (dříve Karosa) a SOR Libchavy. Za posledních 11 let EGAP pomohl těmto dvěma společnostem prostřednictvím pojištění vyvézt produkci za více než 17 miliard korun. Státní pojišťovna pracuje na dalších obchodech v tomto odvětví, například do afrického Senegalu.

Tradiční položkou českého strojírenského exportu je energetika. Na celkové hodnotě vývozu strojů a dopravních prostředků se sice loni podílela pouze pěti procenty, nicméně se často jedná o poměrně sofistikované a vysoce kvalitní výrobky, například pokud jde o jadernou energetiku. Získávání strojírenských zakázek v jaderné energetice podpořil EGAP od roku 2005 pojistkami za téměř 24 miliard korun. Celkem EGAP svým pojištěním pomohl exportu strojírenských výrobků s uplatněním výrobků v energetice v objemu necelých 150 miliard korun. Výraznou část exportní podpory prostřednictvím EGAP získala za posledních 11 let skupina strojírenských výrobků pod označením strojní zařízení pro speciální odvětví průmyslu. EGAP s vývozci této skupiny produktů uzavřel smlouvy za zhruba 180miliard korun. Skladba výrobků této skupiny je velice pestrá. Spadají pod ni například některé obráběcí stroje, zemědělská technika, ale také zařízení na výrobu textilu, potravinářské technologie či stroje na výrobu integrovaných obvodů.

Státní podpora strojírenského exportu ale nesměřuje pouze na velké společnosti a zakázky. Pomoci proniknout na trhy zejména třetích zemí potřebují i malé a střední firmy, které postrádají některé možnosti velkých korporací. „Za posledních 11 let EGAP uzavřel s vývozci z řad malých a středních firem pojistné kontrakty v hodnotě téměř 22 miliard korun. Právě podpora tohoto segmentu je pro nás jednou z priorit,“ doplnil generální ředitel EGAP.

Další prioritou je podpora exportu výzkumu a vývoje. Pojišťovna každoročně vybírá společně s Technologickou agenturou a dalšími subjekty osm až deset projektů, které se snaží komercializovat na světovém trhu. V současnosti má EGAP rozjednáno několik dalších projektů, které by mohl v rámci projektu podpory výzkumu a vývoje podpořit. „Jedná se o různá odvětví, například o alternativní pohony, čištění vody a vzduchu nebo o materiálové inženýrství. Nejvíce rozpracován je projekt přestavby motorů lokomotiv z dieselového pohonu na CNG. Výzkum zastřešuje brněnská společnost Marat. V Česku tak nyní máme v podstatě jedinou funkční lokomotivu poháněnou CNG na světě a v současnosti jde o to ji do toho světa dostat,“ konstatoval Procházka. 

Vlastní vývoj a výzkum jsou pro úspěšnou budoucnost českého strojírenství a průmyslu klíčové. Proto bude pro firmy ve strojírenství důležité včas naskočit do rozjíždějícího se vlaku již čtvrté průmyslové revoluce, která se nejčastěji označuje pojmem Průmysl 4.0. České strojírenské firmy, pokud budou chtít zůstat na světových trzích konkurenceschopné, budou muset svou výrobu modernizovat a často i radikálně měnit. I tady je EGAP připraven prostřednictvím pojištění pomoci. „Nemáme sice projekt s nálepkou Průmysl 4.0, ale podporujeme jej tam, kde to má smysl. Nejenom v rámci exportu výzkumu a vývoje, ale i u standardních obchodních případů,“ informoval ředitel. EGAP totiž vždy u všech žádostí o pojištění hodnotí jejich přínosy pro českou ekonomiku, včetně jejich přidané hodnoty. „Pokud si české firmy najdou na globálním trhu své místo v rámci dodávek do nových továren, tak je samozřejmě rádi podpoříme,“ dodal Procházka.

Datum: 4.10.2016 14:30:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště