Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Strojírenské provozy a životní prostředí

 

Firma WEMAC spol. s r.o. představila na letošním strojírenském veletrhu v pavilonu P filtrační věž, odlučovač olejové mlhy, odsávač kouře, magnetické separátory apod. Moderní obráběcí stroje totiž používají vysoké tlaky chladicí kapaliny a okamžitým vedlejším produktem je olejová mlha, aerosol apod. Proto potřebují další zařízení pro zachování příznivých podmínek na pracovišti.

Například v ČR a SR je již přes 10 tisíc instalací odlučovače Filtermist. K jedněm z dodavatelů patří například Tajmac ZPS Zlín. Princip činnosti odlučovače Filtermist odsává z pracovního prostoru do separačního prostoru odlučovače aerosoly či olejové mlhoviny. Hlavní jednotkou je perforovaný rychle rotující buben s lopatkami pečlivě propočítaného tvaru. Tam dochází k odloučení mikrometrických kapének ze vzduchu, které se shromažďuje ve sběrné nádobě nebo může být vráceno zpět do chladící sestavy stroje. Čistý vzduch se přes blokově izolační sekci vrací zpět do okolního pracovního prostoru. Provozní náklady jsou u standardních instalací na rozdíl od mnoha jiných filtračních principů zanedbatelné. Tím, že odlučovač neobsahuje žádné tak zvané pasivní filtrační elementy, které se zanášejí a je nutné je pravidleně vyměňovat, představují celoroční provozní náklady na údržbu částku pouze kolem sta eur.

Ke špičkovým filtračním systémům s mimořádnou účinností filtrace i pro nejtěžší vzdušniny patří Absolent AB, má nadstandardní životnost filtračních elementů i pro olejové kouře. Výrobci zaručují dlouhodobý bezúdržbový provoz (žádná údržba, žádné díly). Počátkem roku 2010 došlo v oblasti odsávání a filtrace olejových aerosolů a olejového kouře k významné události – došlo ke spojení dvou firem, které patří v daném oboru k nejúspěšnějším. Jedná se o anglickou firmu FILTERMIST International Ltd., která vyrábí dynamické odlučovače aerosolů, a švédskou firmu ABSOLENT AB, jež je premiantem v oblasti lokálních, semi-centrálních a centrálních filtračních systémů pro filtraci aerosolů a především olejového kouře, který patří z hlediska filtrace k nejnáročnějším. Obě společnosti jsou prostřednictvím svých zástupců prezentovány prakticky po celém světě a patří k nejúspěšnějším v oboru – firma FILTERMIST se pyšní více než 200.000 instalacemi po celém světě, firma ABSOLENT zase osazovala takové firmy jako např. SAMSUNG (celková kapacita 132.000 m³/hod), BOSCH, SKF, SIEMENS, ROLLS-ROYCE, BOEING, VOLVO, TIMKEN, AIRBUS a mnoho dalších.

Základním stavebním kamenem filtračních jednotek ABSOLENT jsou především použité filtrační elementy. Jedná se o patentovanou technologii, která se vedle dokonalých schopností filtrace vyznačuje také tím, na co kladou všichni uživatelé značný důraz – tedy dlouhou životností. Firma poskytuje jako pravděpodobně jediná na světě záruku na životnost výměnných filtračních kazet v trvání 12 měsíců, prakticky všichni uživatelé však mohou potvrdit, že při správně navržené filtrační sestavě dosahuje životnost výměnných filtračních kazet až šesti let bez nutnosti jejich výměny. Typickými aplikacemi, vhodnými pro tyto filtrační jednotky jsou nejnáročnější provozy obrábění a tváření, prostě ty technologie, které vedle aerosolů vytvářejí i masivní množství kouře.

Zajímavé jsou filtrační systémy série A DUST pro odsávání a filtraci prachu a kouře. Mají unikátní konstrukce s vertikálně umístěnými filtračními patronami a vertikálním směrem proudění vzdušniny je zárukou nejvyšší účinnosti a vysokého výkonu filtračních jednotek ABSOLENT pro odsávání prachu a kouře. K dispozici jsou jednotky se čtyřmi filtračními patronami a integrovaným ventilátorem, s pěti resp. patnácti patronami (bez ventilátoru). Jednotky této série jsou k dispozici i pro odsávání výbušných typů vzdušnin. Filtrační jednotky se vyznačují trvale vysokou účinností odlučování, velmi dlouhými servisními intervaly, faktem, že vyčištěný vzduch se může vracet zpět do pracovního prostředí a nízkou úrovní hluku. Používají se zejména při broušení a leštění, obrábění litiny, plasmové řezání a laserové zpracování kovových materiálů či svařování.

Značným problémem bývá odsávání velkých otevřených strojů. Pro dokonalé odsátí otevřeného prostoru stroje, který nemá žádné krytování, je nezbytná poměrně velká kapacita, což v důsledku znamená nemalé náklady na filtrační systém. Firma ABSOLENT v těchto případech nabízí vynikající řešení pomocí tzv. vzduchových zábran. Znamená to využít optimalizovaného proudění vzduchu z pomocného potrubí, které mívá vlastní celkem slabý ventilátor a které je osazeno až desítkami malých směrových trysek. Pomocný proud vzduchu není nijak agresivní a nekomplikuje žádným způsobem obsluze práci, zabraňuje však šíření vytvářeného aerosolu nežádoucím směrem. Vzduchová clona tak fakticky částečně nahrazuje krytování stroje, aniž by jakkoli omezovala seřizování, výměnu obrobků nebo vizuální kontrolu obrábění.

Pomocí optimálně navržené vzduchové clony lze dosáhnout toho, že aerosol se nešíří volně prostorem, ale je orientován do místa odsávání. Do nežádoucích prostor se nedostane potřebná kapacita vhodného filtračního systému. Velmi důležitý je modelový výpočet vzduchové clony a počet a typ použitých směrových trysek, které zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé délce vzduchové clony. Kapacita vzduchové clony musí být v přesném poměru ke kapacitě odpovídajícího filtračního zařízení tak, aby celá sestava pracovala odpovídajícím způsobem. Proudění vzduchu ze vzduchové clony není nijak silné a vzduchová clona žádným způsobem nepřekáží pracovníkům či obsluze strojů. Částice aerosolu jsou extrémně lehké a pro ovlivnění směru jejich proudění není třeba velký výkon, naopak; přehnaná kapacita vzduchové clony by mohla způsobit zvýšený nežádoucí rozptyl aerosolu po dílně. Tyto systémy byly úspěšně realizovány např. pro TOS Varnsdorf, TOSHULIN Hulín nebo TRIMILL Zlín – ve všech těchto případech se podařilo sestavu navrhnout tak, že místo filtračního systému s potřebnou teoretickou kapacitou až 40.000 m³/hod mohl být aplikován systém jen se čtvrtinovým výkonem.

Datum: 11.10.2017 18:30:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště