Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Sněm SPD ČR sdělil vládě požadavky podnikatelů

 

Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR zhodnotil dosavadní fungování vlády a formuloval požadavky, jejichž řešení podniková sféra pokládá za důležité. Setkání v zaplněné Rotundě pavilonu A přivítalo historicky nejvyšší počet ministrů a poprvé také prezidenta ČR.


Sněm se konal ve slavnostní atmosféře 25. výročí založení Svazu průmyslu a dopravy ČR a obnovení tradiční organizace podnikatelů -  prvorepublikového Svazu průmyslníků. Vedle premiéra Bohuslava Sobotky se setkání zúčastnilo ještě dalších devět členů kabinetu, takže ministři  mohli přímo reagovat na výtky a dotazy podnikatelů. Hostem sněmu se stal také prezident Miloš Zeman, o jeho vystoupení si můžete přečíst zde.

Klíčové požadavky SPD ČR na vládu v úvodním vystoupení shrnul prezident svazu Jaroslav Hanák. Zejména jde o oblast podpory technického vzdělávání a potřebu zabezpečit pro český průmysl dostatek kvalifikovaných odborníků, dále se debatovalo také o digitální ekonomice a Průmyslu 4.0, energetice, investičním prostředí, vědě, výzkumu a inovacích či o podpoře exportu. Spolupráci se současnou vládou Jaroslav Hanák označil za velmi dobrou a sociální dialog v rámci tripartity dokonce nejlepší za dobu existence samostatné České republiky. Přesto podle něj přetrvává v ekonomice celá řada problémů, na jejichž řešení musí vláda aktivně pracovat. Jedná se především o nedostatečně koordinovanou politiku pro digitální ekonomiku, nedořešené otázky v oblasti energetiky či trhu práce, nedostatečnou podporu investic, resp. o její svazující legislativní rámec, dále o problematiku čerpání z evropských fondů, insolvencí či ekologické legislativy. Zklamání vyjádřil Jaroslav Hanák nad stavem prostředí, ve kterém jsou rozvíjeny tuzemský výzkum, vývoj a inovace a především jejich aplikační složka.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém následujícím projevu vyjádřil přesvědčení, že doporučení navrhovaná ze strany SP ČR z 90 procent nejsou v rozporu s programovým prohlášením vlády a že shodu pro řešení v jednotlivých konkrétních případech vidí i u všech koaličních partnerů. Zdůraznil mimořádný význam průmyslu pro tuzemskou ekonomiku. Vláda si je podle něj dobře vědoma toho, že vysoký podíl průmyslu na českém HDP ji zavazuje k prosazování takových podmínek pro podnikání, které zachovají konkurenceschopnost českého průmyslu i do budoucna. Jako stěžejní označil v tomto ohledu především působení vlády v evropských strukturách, mimo jiné při čerpání kohezní pomoci. „Je třeba se poučit z nedostatečného čerpání v minulém programovacím období 2007 až 2013, pro současné období nasadit přiměřené tempo čerpání hned od začátku a zaměřit se na efektivitu využívání, “ uvedl premiér. Pro posilování kapacit technického školství vidí vhodné řešení především v přebírání vybraných prvků duálního vzdělávání, přičemž metodicky lze využít doporučení pilotního projektu spolupráce mezi firmami a středními školami, tak jak byly zpracovány v rámci pilotního projektu POSPOLU.

Součástí programu bylo i předání výročních ocenění SPD ČR – Galerie osobností průmyslu a Ocenění za přínos pro rozvoj průmyslu a regionů. Tato ocenění si odnesli Štěpán Popovič, bývalý dlouholetý prezident SPD ČR, a firma Vítkovice a. s., za niž převzal ocenění generální ředitel a předseda představenstva Jan Světlík.

Datum: 15.9.2015 14:44:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště