Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Siemens na MSV 2015 představí digitalizaci ve výrobě obráběcích strojů

 

Společnost Siemens představí na MSV 2015 řešení v oblasti současného strojírenského průmyslu na cestě za Digitální továrnou. Virtuálně uvede do provozu model obráběcího stroje z legendární stavebnice Merkur, která napodobí činnost skutečného stroje, a pomocí funkce Run MyRobot ukáže jednoduché řešení pro připojení průmyslových robotů k obráběcím strojům. Na stánku č. 021 v pavilonu P mohou návštěvníci zhlédnout expozici s hlavním tématem virtuální zprovoznění.


„Na veletrhu jsme se nikdy nebavili o konceptu, vždy jsme ukazovali stroje, nové produkty a řešení pro oblast obráběcích strojů. To platí i dnes, ale ve spojení s digitalizací. Snažíme se veškeré naše novinky v produktové oblasti výrobních nástrojů představit v zapojení do digitálního světa. Nemluvíme jen o vizích budoucnosti, máme řešení v rámci konceptu Digitální továrny, které dokážeme aplikovat do světa obráběcích strojů a dodávat našim klientům,“ vysvětluje Ing. Jiří Karas, Ph.D., ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje (MC) Siemens.

Důvod k digitalizaci je jednoduchý. „Rostoucí globální konkurenční tlak nás nutí, abychom se odlišili od ostatních a přinesli svým zákazníkům vyšší hodnoty za méně peněz. Svět průmyslu je obklopen výzvou „jak vyrábět lépe, rychleji a levněji a proto naše zákazníky podporujeme na jejich cestě k Digitální továrně,“ říká Jiří Karas.

Jednou z odpovědí na aktuální trendy výrobního průmyslu a pevným základem pro vývoj Digitální továrny je virtuální zprovoznění, tzv. „digitální dvojče“ – hlavní téma letošní expozice Siemens na MSV 2015.

Virtuální uvedení do provozu

Digitální dvojče je virtuální prostředí, které umožňuje simulaci a optimalizaci veškerých operací souvisejících se spuštěním, provozem a údržbou. To Siemens předvede na modelu obráběcího stroje pomocí stavebnice Merkur.

„Na počítači vytvoříme model stroje, který se hýbe přesně tak, jako zamýšlený stroj. Díky nástroji NX Mechatronics Concept Designer, což je systém pro konstruování, dokážeme namodelovat pohyby stroje, pohony, zarážky, koncové spínače apod., a tím na počítači vyzkoušet, jak se stroj bude v různých reálných situacích chovat,“ vysvětluje Ing. Vít Hadáček, obchodně technický poradce MC, Siemens.

Simulace tak bude do značné míry odpovídat skutečnosti a zákazník může vyzkoušet návrhy strojů za reálných podmínek a podrobně ověřit vzájemné působení řídicího systému a budoucího stroje už ve fázi vývoje. Virtuálním zprovozněním se zabrání mechanickým kolizím, které mohou způsobit značné škody, další investice a opoždění výroby. Řešení umožňuje zkrácení doby uvedení skutečného stroje do provozu až o 70 %.

Nové řešení pro připojení průmyslových robotů

Efektivním krokem k Digitální továrně je inovativní, jednoduché řešení Sinumerik Integrate Run MyRobot pro připojení robotů KUKA k obráběcím strojům. Integrované řešení Run MyRobot odpovídá  průmyslový trendům a potřebám na zvýšení produktivity a dosažení plné automatizace.

Průmysloví roboti se v průmyslu prosazují stále více a zejm. tam, kde jsou zvýšené nároky na přesnost a kvalitu vyráběných dílů. „Počet robotů nasazovaných ročně v průmyslu se v letech 2009-12 zvýšil o 50 %. Jsou velmi často nasazovány v provozech s vysokými nároky na výrobu. V oboru obráběcích strojů se zvětšuje obliba zavádění robotů především u projektantů strojů, a to pro zajištění automatické výměny nástrojů u větších obráběcích strojů a automatické výměny obrobků u menších strojů,“ uvedl Ing. Tomáš Kopeček, obchodně technický poradce MC, Siemens.

Hlavní výhodou Run MyRobot je, že umožňuje výrobci efektivněji dosáhnout kompletní automatizace výroby za snížených nákladů na proškolení programátora průmyslového robota. Integrované řešení doplňují funkce pro snadnou optimalizaci pracovních procesů na obráběcích strojích, mobilní monitorování stavu a vzdálenou údržbu.

Siemens PLM Software představí Smart Innovation Portfolio

Siemens PLM Software představí Smart Innovation Portfolio – systém aplikací na podporu všech oblastí inovace. To je hnacím motorem vývoje chytrých výrobků, procesů na jeho výrobu a vybudování digitálního podniku. Výrobky jsou dnes navrhovány a vyráběny jinak, jsou propracovanější, chytřejší a komunikují mezi sebou navzájem. Ve strojírenství se setkáváme se stroji, které inteligentně ovládají sami sebe, nebo vídáme samo-organizující se roboty.

„Vyšší komplexnost výrobků s sebou nese nárůst množství systémů, které je utvářejí. Každý výrobce ví, že způsob, jak se odlišit od konkurence je v podílu inovace. Zákazníci mají rádi, když jsou výrobky nejenom pohledné, vysoce funkční, ale taky inteligentní a vhodně integrované do života zákazníka. Ale není to jen inovace výrobku, nýbrž inovace celého procesu vývoje a výroby,“ říká Iveta Verešová obchodní ředitelka Siemens Industry Software.

Siemens přichází s vizí Smart Innovation Portfolio, která je založena na čtyřech pilířích – inteligentní modely obsahující všechny informace potřebné k návrhu a výrobě; zapojení všech uživatelů v rámci životního cyklu výrobku a poskytnutí správných a aktuálních informací kdykoli a kdekoli; udržitelný systém; a integrace virtuálního a skutečného světa výroby a plynulý tok informací mezi těmito světy.

Siemens 360°

Siemens mimo jiné představí 3D simulátor digitální továrny Siemens Comos Walkinside. Návštěvníkům umožní vyzkoušet plánování výroby přímo v konkrétním průmyslovém prostředí. „Nasadí si speciální brýle, stisknou ovládací konzoli a objeví se přímo v prostorách továrny, kde se mohou procházet a na vlastní oči kontrolovat, zda v továrně běží vše tak, jak má,“ vystihuje výkonnost 3D aplikace, která bude dostupná na pavilonu A, ředitel prodeje Siemens Comos ČR Ing. Robert Macháček.

Na stánku v pavilonu A se návštěvníkům představí i nejnovější, celosvětově úspěšná interaktivní informační aplikace 360° výlet za digitalizací s pomocí tzv. SmartTable.

Investice do vzdělávání a služby zákazníkům

Siemens na  MSV 2015 představí i aktivity na poli technického vzdělávání. „Dlouhodobě spolupracujeme s českými středními, odbornými a vysokými školami technického směru. Věnujeme se průběžnému školení a podpoře jejich učitelů. Naším hlavním cílem je propojit akademickou půdu s praxí a ukázat studentům, co je venku a v konkurenčním prostředí čeká,“ popisuje spolupráci Ing. Eva Klocová, obchodní zástupkyně MC, Siemens, která představí výsledky spolupráce se subjekty technického vzdělávání, nejen z ČR.

Jako každoročně je Siemens partnerem soutěže mladých programátorů pořádané Svazem strojírenské technologie. I letos Siemens vybaví jednu z učeben deseti pracovními stanicemi, na kterých budou žáci středních a odborných učilišť a středních škol strojírenského zaměření řešit úlohy v řídicím systému Sinumerik, a tak soupeřit o nejlepší výsledek a cenu.

Na letošní expozici Siemens na MSV bude prezentována i Siemens Customer Services, která představí portfolio servisních služeb ušitých na míru speciálně pro výrobce, prodejce a koncové uživatele obráběcích strojů. Pro zákazníky bude také připravena prezentace řešení produktivity obráběcích strojů.

Aditivní výroba

Jednou z dalších cest, kterou Siemens vidí jako klíčovou pro budoucí průmysl, je aditivní výroba a využití 3D tisku pro výrobu prototypů, náhradních dílů či běžných komponentů ve výrobě. Již dnes je možné na základě digitálních modelů tisknout z ocelových slitin např. lopatky plynových turbín. Společnost Siemens má již řešení a je připravena pomoci svým zákazníkům na cestě k Průmyslu 4.0. K tomuto tématu promluví Wolfgang Weissler, ředitel divize DF & PD Siemens, na odborné konferenci Fórum Průmysl 4.0 pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v rámci MSV ve středu 16. září.


 

Siemens Česká republika
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice.  Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliard Kč. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Společnost působí ve více jak 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace.  Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, patří mezi hlavní dodavatele pro paroplynové zdroje a technologie pro přenos energie, je průkopníkem v oblasti řešení pro veřejnou infrastrukturu, průmyslovou automatizací a softwarová řešení.  Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2014, který skončil 30. září 2014, dosáhl Siemens obratu 71,9 miliard  EUR s čistým ziskem 5,5 miliard EUR a zaměstnával 357 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na  http://www.siemens.com

Datum: 12.9.2015 15:22:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště