Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Seminář hledal odpovědi, kam směřuje česká energetika

 

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) dnes uspořádal odborný seminář, příznačně nazvaný „Kam směřuje česká energetika?“ Na tuto otázku přišla odpovědět pětice řečníků, kteří svá vystoupení věnovali aktuálním tématům, jako jsou legislativní změny, směřování budoucího vývoje v oblasti plynárenství, výzkum v oblasti jaderné energetiky, zajištění dostatku uhlí pro potřeby energetiky a teplárenství a využití hlubinných dolů po ukončení těžby. 


Diskusi moderoval Jan Klas, člen představenstva a ředitel ČSZE, který v úvodu kriticky zhodnotil některé kroky českých politiků v oblasti energetiky i absenci energetické politiky státu, která by podle jeho slov měla určovat směr vývoje do roku 2040. Úvodního vystoupení se ujal Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky českého ministerstva průmyslu a obchodu, který hovořil především o novele energetického zákona č. 131/2015 Sb.. Ta vstoupila v platnost v letošním roce a nabude na účinnosti k 1. lednu 2016. Připomněl celý proces, jakým od začátku roku 2014 probíhala rozprava v Poslanecké sněmovně Parlamentu, jakých dalších zákonů se úpravy dotknou a jaké nejdůležitější změny novela obsahuje. Mimo jiné uvedl, že nově dojde k rozšíření působnosti Energetického regulačního úřadu, v jehož kompetenci bude kontrola, přijímání opatření k nápravě či sankce, a který bude nově řízen pětičlennou Radou, jmenovanou vládou na období pěti let. Jedna ze změn se také týká malých výrobců elektřiny, kteří od nového roku nebudou potřebovat licenci, pokud budou vyrábět energii pro vlastní potřebu.

O perspektivách dodávek plynu do Evropy i České republiky hovořil nezávislý konzultant Vratislav Ludvík. Jeho úvodní krátký historický exkurz přešel do komentáře k současné podobě sítě tranzitních plynovodů, míře závislosti evropských zemí na dodávkách plynu z Ruska a také k úvaze o Íránu jakožto potenciální zemi pro dodávky plynu do Evropy (Írán je na druhém místě co se týče celosvětových zásob plynu). Na jeho vystoupení navázal Jan Kysela, vědecký ředitel Centra jaderného výzkumu Řež s.r.o., který představil aktuálně řešené projekty. Detailně se věnoval návrhům šesti systémů jaderných reaktorů IV. generace, na kterých vědecký tým pracuje a kdy ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni také ověřuje hlavní principy fungování jednotlivých typů reaktorů, odolnost materiálů při různých teplotách až do 900 °C a při různých způsobech chlazení apod. Hovořil také a angažovanosti společnosti na projektu fúzního reaktoru na cestě k fúzní elektrárně.

Závěr semináře patřil Janu Vondrášovi, jednateli společnosti Invicta BOHEMICA, který se zabýval otázkou zajištění uhlí pro klasickou energetiku a teplárenství, a Pavlu Bartošovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli akciové společnosti FITE, který hovořil na téma energetické možnosti využití hlubinných dolů po ukončení těžby.

Datum: 17.9.2015 14:44:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště