Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

S Německem a Rakouskem zvyšujeme spolupráci i ve zbrojním průmyslu

 

Strategickým partnerem pro Českou republiku jak v politice, tak obchodu a ekonomické a výzkumné spolupráci je Německo. Mezi priority česko-německých vztahů patří spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Současné příznivé podmínky a dlouhodobý ekonomický růst v SRN zvyšují šance českých podnikatelů. Zaznělo to na semináři Exportní seminář Střední Evropa – příležitosti v obranném průmyslu, který se uskutečnil v prostorách Exportního domu v rámci MSV.

V tomto roce je vidět potenciál na německém trhu v tradičních odvětvích jako jsou automotive, letectví, strojírenský či elektrotechnický průmysl, tedy oborech napojených na obranný průmysl, ale též v dynamicky rostoucím stavebním a přeshraničním poskytování dalších služeb včetně aplikovaného výzkumu. Německo je však trh náročný a nanejvýš konkurenční. Pro obranný a bezpečnostní průmysl pak platí i v Německu, že jde o odvětví méně transparentní. Vykazuje však nadměrný růst a s ohledem na nedostatek kvalifikované pracovní síly i výrobních kapacit nabízí pro české exportéry řadu příležitostí. Dá se říci, že naše ekonomická diplomacie dobře spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturami CzechTrade a CzechInvest a jejími zahraničními zastoupeními.

Druhý náš sousední stát Rakousko také patří k jedněm z nejdůležitějších zahraničně politických a ekonomických partnerů. Pro Rakousko je dokonce ČR vůbec nejdůležitějším obchodním partnerem z nových členských zemí EU a východní Evropy, s nímž ročně realizujeme výměnu zboží za 10 miliard eur. Pro Rakousko jsme zároveň jedním ze tří největších zahraničních investorů. Na rozdíl od našich ostatních sousedů (Německo, Polsko, Slovensko) není Rakousko členskou zemí NATO, neboť má ústavně zakotvenou nezávislost. To však není překážkou četných bilaterálních kontaktů v oblasti obrany, včetně společných aktivit zaměřených na vzdělání a výcvik vojáků, problematiku proti zbraním hromadného ničení, logistiku či speciální síly.

Rozvíjí se i regionální spolupráce v rámci Středoevropské obranné spolupráce (CEDC), které ČR v letošním roce předsedá. Dobrou základnu pro další posílení vzájemných kontaktů a spolupráce nabízí skutečnost, že letos i v příštím roce zastává Velvyslanectví ČR ve Vídni roli Kontaktní ambasády NATO v Rakousku a že letos na jaře byl pro Rakousko jmenován nový přidělenec obrany brig. gen. Gurník se sídlem v Bratislavě. Dosavadní spolupráci v této oblasti dominuje smlouva o pořízení 107 bojových vozidel PANDUR pro Armádu ČR. Došlo také k podpisu licenčních smluv mezi společnostmi Excalibur Army (Tatra) a General Dynamics a uvažuje se o dalších možnostech v obranně-průmyslové splupráci.

Kromě podpory exportu vojenského materiálu pro potřeby rakouského Bundesheeru je další potenciál i v užší spolupráci firem. ČR i Rakousko mají v sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu nezpochybnitelné technologické know-how. V Rakousku v něm působí více než sto firem, dosahuje přibližně stejný roční obrat ve výši dvou miliard eur. Více než 90 procent produkce je určeno na export. Konkrétní a co do objemu nejvýznamnější příležitost pro české firmy v současnosti nabízejí předložené návrhy rakouského ministra obrany o zajištění rakouského vzdušného prostoru a stav AT letectva. Konečné rozhodnutí má padnout po parlamentních volbách, které se konají za už 15.10.2017. Toto zvyšuje šance pro nabídku firem AERO VODOCHODY, LOM PRAHA A VR GROUP.  Získání této zakázky by bylo klíčovým stimulem další obranně-průmyslové spolupráce.

Datum: 12.10.2017 10:28:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště