Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Rok 2018 má být Rokem českého businessu v Japonsku

 

Stále více českých podniků objevuje Japonsko nejen pro export, ale i pro investice. Každoročně roste také jejich počet vystavujících na významných místních mezinárodních veletrzích, například Nanotech, FOODEX, JATA nebo BIO Japan. Zaznělo to na Exportním semináři Japonsko, který se uskutečnil v Exportním domě při MSV.

Japonsko je podle obratu 17. nejdůležitějším zahraničně-obchodním partnerem ČR. Vysoké japonské dovozy a vysoký deficit vzájemného obchodu jsou důsledkem velkých japonských investičních aktivit v ČR. Firmy z této země pro své podniky v ČR často dovážejí své technologie a komponenty. Tyto subdodávky však většinou nezatěžují naši celkovou obchodní bilanci, neboť převážná část finálních japonských výrobků vyráběných v ČR je určena k následnému exportu. Firmy z ČR, které na japonský trh pronikly, působí zejména v oblastech, přesného strojírenství, pokročilých technologií a IT služeb.

Na objemu vývozu se nejvíce podílejí stroje a dopravní prostředky. Rostoucí položkou je například export českých turbín pro japonské hydroelektrárny. K významným artiklům patří také hračky, optické přístroje a užitkové i umělecké sklo. K dalším patří rudy kovů, kovové výrobky, kovozpracující stroje a silniční vozidla i jejich součástky. Dlouhodobě rostoucí položkou jsou také potraviny, mimo jiné pivo, žatecký chmel, trvanlivé pečivo i masné výrobky. Naopak z Japonska dovážíme především elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, kancelářské stroje, silniční vozidla, lékařské a chirurgické nástroje atd.

Z perspektivních položek pro rozvoj vzájemné obchodní výměny jde například o civilní letecký průmysl, v němž japonské firmy nepokrývají výrobu středních letadel, v energetickém průmyslu pak představují exportní příležitosti dodávky malých a středních hydroelektráren a jejich komponentů. Zajímavé je, že se české firmy mohou uplatnit i v robotice a v Průmyslu 4.0, kde je Japonsko dlouhodobě na špici světového vývoje v oblasti využívání automatizace. Jde o kontakty českých výzkumných a technologických pracovišť s japonskými partnery. Totéž platí i pro návazné obory. Široké uplatnění našich výzkumných pracovníků se bude tak podílet na tzv. Robotické revoluci, kterou japonská vláda vytýčila už v roce 2015 s cílem udělat ze země vycházejícího slunce oficiální velmoc robotiky.

Japonsko je pověstné dlouhověkostí, která klade značné nároky na zdravotní péči, proto stojí na čelním místě na světě. V současné době jsou pro zahraniční investory zajímavé investice do sektoru zdravotnické techniky a s nimi související dodávky lékařských přístrojů a vybavení nemocnic. Volná cesta pro obchod je také v zemědělském a potravinářském průmyslu. Japonsko je totiž největším dovozcem potravin na světě. Dováží 60 procent tohoto zboží v hodnotě 62 miliard USD ročně. Firmy z ČR tam dodávají slad, chmel, čokoládu, krmivo pro psy a kočky, pivo nebo víno a existuje rostoucí poptávka po dalších komoditách, například mléčných či masných produktů.

V současné době u nás působí celkem 241 japonských firem, z toho 98 výrobních a 11 zabývajících se výzkumem a vývojem. Celkem mají japonské firmy v Česku 47 000 zaměstnanců. Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla loni 3,6 miliard USD. Japonsko je strategickým partnerem EU, jednání o Dohodě o strategickém partnerství a Dohodě o volném obchodu a ekonomickém partnerství byly zahájeny už v roce 2013. Jejich vyjednávání v současnosti intenzivně pokračuje a je vzájemně propojeno a má být ukončeno v prosinci letošního roku. 

Protože se každoročně zvyšují intenzity bilaterální spolupráce v obchodní a investiční oblasti a narůstá počet realizovaných projektů, hodlá Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásit nadcházející rok Rokem českého businessu v Japonsku. Pod touto hlavičkou se uskuteční řada prezentačních a veletržních akcí, na kterých bude prezentována široká řada českých výrobků, technologií a nabídek na spolupráci.

Japonsko je největší věřitelskou zemí světa, má pravidelně značný obchodní přebytek a také značný čistý mezinárodní přebytek investic. Má i nejvyšší poměr veřejného dluhu k HDP ze všech rozvinutých zemí, národní dluh je však převážně vlastněn japonskými státními příslušníky. Ekonomika čelí do budoucna značným výzvám, které představuje stárnoucí populace. Země vlastní málo nerostných surovin a podíl těžby je mizivý. Například nejdůležitější těžba uhlí na ostrovech, která je státem dotovaná, v důsledku špatných geologických podmínek a vysokých nákladů nestačí mezinárodní konkurenci. Domácí potřebu nekryje ani z deseti procent. Zanedbatelná je i produkce ropy a zemního plynu. K významnějším patří pouze těžba stavebních surovin, zinku, olova a mědi. Všechny tyto suroviny i další musí země dovážet.

Atomová energetika byla také v roce 2011 utlumena, a to po havárii ve Fukušimě. Japonsko postupně po válce měnilo svou průmyslovou strategii a přešlo od laciného sériového zboží k vysoce kvalitní produkci založené na progresivních technologiích a tím získalo značný podíl na světových trzích. Rozhodující je výroba počítačů, kopírovací, telekomunikační a audiovizuální techniky, včetně fotoaparátů. První místo zaujímá v produkci osobních automobilů a lodí. Pro rozvoj strojírenských oborů vybudovala tato země mohutnou metalurgickou základnu, přestože musí veškeré suroviny dovážet, zejména z Austrálie. Proto je v současné době největším výrobcem oceli na světě. Velmi rozsáhlá je produkce chemikálií, syntetických vláken a pryskyřic, potravin, cementu a papíru. Zemi charakterizuje nízká míra nezaměstnanosti, firmy nepropouštějí své zaměstnance ani v období recese.

Datum: 12.10.2017 14:00:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště