Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Rok 2015 bude Rokem průmyslu a technického vzdělávání

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) vyhlásil na svém Sněmu, který se konal na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,  rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Veřejně se k této aktivitě připojil na Sněmu předseda vlády Bohuslav Sobotka, který přislíbil i finanční participaci.

Za jednotlivé kraje přislíbil podporu šéf Asociace krajů, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Projekt již dříve podpořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Záštitu aktivitě udělili i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Zástupci jednotlivých resortů se již podílí na přípravě celého projektu.

Letošního Sněmu – vrcholné diskusní platformy byznysu a vlády, který každoročně otevírá Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, se zúčastnilo více než 400 zástupců průmyslových firem, výzkumných organizací a vysokých škol, kteří podpořili záměr důrazněji během celého roku poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti České republiky. Tou je disproporce mezi více jak půl milionem nezaměstnaných a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíců technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí. „Chceme zásadně změnit vnímání průmyslu a technického vzdělávání v České republice. Průmysl je moderní a inovativní a potřebuje odborně připravené mladé lidi, po kterých je ohromná poptávka. Chceme a musíme přesvědčit věřejnost, že technicky vzdělané pracovníky čeká lepší pracovní budoucnost, než mnohé s humanitním zaměřením,“ řekl ve svém projevu v Rotundě brněnského výstaviště Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

K tomuto tématu se na tiskové konferenci po skončení sněmu vyjádřil i ministr školství Marcel Chládek. „Oblast školství je nesmírně důležitá. Dlouhodobě se však nepotkává české školství s potřebami trhu práce. S novou koncepcí musíme začít již dokonce v mateřských školkách a na základních školách. Jde především o technické dovednosti mládeže, měli bychom se vrátit k vyučování v dílnách a na pozemcích. Faktem je, že v tomto směru není dostatek učitelů. Výuka těchto předmětů se dá zajistit mimo jiné učiteli ze středních škol. Důležitá je také změna financování školství a podpora dalšího vzdělávání lidí během jejich celého pracovního života. První změny ve financování v této oblasti by měly nastat už příští rok,“ uvedl ministr.

Jak totiž potvrzují šetření SP ČR, běžná česká populace vidí průmysl jako cosi tradičního a nemoderního a nevhodného pro mladé lidi. Přitom kvalita a vysoká technologická úroveň průmyslových firem patří mezi naše hlavní konkurenční přednosti. Potvrdila to i schopnost průmyslových firem vypořádat se s dopady recese posledních let. „Chceme zejména poukázat na již existující a dobře fungující aktivity propagující techniku a technického vzdělávání je zviditelnit. Nejen sportovci či umělci, ale i naši technici a manažeři jsou světovými špičkami,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání na Sněmu je současně výzvou, aby se k ní přidaly jednotlivé firmy s jejich tradičními akcemi, jako jsou dny otevřených dveří, soutěže, kulaté stoly, technologické parky, školy a další subjekty. Projektem by se mělo prolínat několik páteřních aktivit zaměřených zejména na rodiče a mladé lidi, zejména online kampaň, vzniknout by měla interaktivní webová stránka, jejíž ambicí je stát se centrálním místem, shrnujícím existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání. Záměrem je zorganizovat Týden techniky-celonárodní prezentaci průmyslových podniků, výzkumných ústavů, vysokých technických škol, odborných škol a technicky zaměřených školek, technických muzeí, fondů a nadací podporujících technické vzdělávání. Vydán by měl být Almanach technického vzdělávání.

SP ČR chce společně s partnery projektu upozornit na klíčové problémy v oblasti technického vzdělávání a potřebu optimalizovat ve vazbě na predikce trhu práce optimalizovat soustavu oborů a škol. Dlouhodobě prosazuje posilování prvků polytechnické výchovy v mateřských a základních školách a obnovení povinných dílen na 2. stupni základních škol a praktickou výuky v reálném pracovním prostředí. Vedle toho SP ČR prosadil zavedení povinné matematiky při státních maturitách a je připraven spolupracovat na zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů. Tyto a další témata chce SP ČR v průběhu roku komunikovat při kulatých stolech a více medializovat.

Datum: 29.9.2014 18:15:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště