Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Řekli o veletrhu

 

Michal Macko, obchodní ředitel Francouzsko-české obchodní komory
Mezinárodní strojírenský veletrh je vynikající příležitostí ukázat sílu francouzského strojírenství a rozvinout další spolupráci s českými partnery. Velmi nás těší, že se letošního ročníku zúčastnily výjimečně zajímavé společnosti, které mají na českém trhu velký potenciál. Rostoucí zájem malých a středních francouzských firem o MSV ukazuje na změnu vnímání středoevropského regionu i samotné České republiky.

Petr Kaufman, jednatel společnosti Profika.cz
Veletrh splnil očekávání firmy, expozici navštívilo dost potenciálních zákazníků, kteří se zajímali o nabídku našich nových CNC obráběcích strojů. V Brně jsme tradičně uspořádali schůzky se svými obchodními partnery, kterým jsme také představili naše špičková obráběcí centra.

Martin Volný, manažer marketingu, KOVOSVIT MAS, a.s.
Se strojírenským veletrhem jsme spokojeni. Je to vidět i z toho že poslední tři roky zvyšujeme výstavní plochu. Exponát, který získal Zlatou medaili – vertikální centrum – přitáhl nové potenciální zákazníky, zájem o něj projevili i zákazníci, kteří mají ve svém výrobním programu stroje od konkurence. Uskutečnili jsme také řadu obchodních jednání.

Jaromír Studený, vedoucí odboru komunikace, Siemens, s.r.o.
Brněnský strojírenský veletrh považujeme za jednu z nejvýznamnějších vystavovatelských akcí ve středoevropském regionu a patříme k jedné z osmi firem, které v dosavadních 55 ročnících na veletrhu ani jednou nechyběly. Mimo jiné se v Brně setkáváme se zákazníky, kde můžeme přímo na místě řešit jejich požadavky a obratem na ně reagovat. Samozřejmě si vždy rádi prohlídnou naše nabídky v oblasti našeho softwaru a řídicích systémů pro obráběcí stroje. Návštěvnost byla velice slušná, netrhly s u nás dveře.

Radan Salomonovič, manažer PFEIFFER VACUUM
Veletrh má stále svůj význam, nejde pouze o demonstraci síly firem. Stále přicházejí noví zákazníci, kteří se zajímají o exponáty, firmu navštěvují také stálí zákazníci. Brno se stalo centrem setkání strojních odborníků. Můžeme jim také představit nové věci. Potěšilo nás také, že jsme obdrželi ocenění od společnosti Veletrhy Brno, neboť patříme mezi osm vystavovatelů, kteří se zúčastnili všech 55 ročníků strojírenského veletrhu. Firma si toho cení, je to prestižní ocenění, protože brněnský strojírenský veletrh je zařazen u vedení naší společnosti do nejvyšší kategorie veletržních akcí. Pfeiffer je totiž nadnárodní firma a ve svém oboru zaujímá druhé místo na světě. Naši nejvyšší manažeři říkají, že strojírenský veletrh v Brně patří na první místo ve střední Evropě. I letos jsme zde našli nové zákazníky, pro firmu byl veletrh opět přínosem.

Jarek Hudec, jednatel, Pilous – pásové pily, spol. s.r.o.
S naší prezentací na strojírenském veletrhu jsme každoročně spokojeni. Určité celosvětové oživení trhu v oboru strojírenského průmyslu se rozhodně projevilo na letošním ročníku MSV. Zájem návštěvníků o naši firmu byl veliký. Je vidět, že lidé opět chtějí investovat do strojů, a to i do větších a dražších. Brno je naše srdeční záležitost, prakticky na výstavišti jsme nastoupili naši obchodní cestu do celého světa.

Jaroslav Blažek, výkonný ředitel Surfin s.r.o.
Nabízeli jsme maskovací a závěsovou techniku. Jsme spokojeni s návštěvností, o naše produkty byl zájem. Na stánku bylo prakticky plno celý den. Poptávka byla velká, je otázkou, jaký obchod uzavřeme, to uvidíme až po vyhodnocení veletrhu. Ten byl pro naši firmu přínosem. Navíc jde také o společenskou záležitost, kde se setkáváme s našimi obchodními klienty, ale i s přáteli z branže.

Ladislav Kuruc, jednatel Formetal, s.r.o.
Letos je na veletrhu proti minulým ročníkům více zákazníků, kteří přicházejí a vědí, co chtějí, a dokonce nakupují. Jsem rád, že je zde i spousta studentů, kteří se seznamují se špičkovými stroji a technikou. Navštěvují nás i slovenští zájemci, kterých je rok od roku čím dál tím více, i když doma mají svůj vlastní oborový veletrh.

Karel Stelc, STEMA-TECH s.r.o.
S veletrhem je firma spokojená, v expozici jsme se prakticky nezastavili a dá se říci, že naše účast splnila svůj účel. Uskutečnili jsme také řadu obchodních jednání. Návštěvnost byla dobrá, zúčastníme se i dalších ročníků.

Miroslav Voborný, Šmeral Brno a.s.
V naší expozici se dveře netrhnou, stále je tu plno. Přichází řada potenciálních zákazníků. Domluvili jsme si také před veletrhem obchodní schůzky s našimi stálými i novými zákazníky. Mohou si tak stroje, o které mají zájem, prohlédnout a zároveň se ještě podívají na stroje našich konkurentů. U naší novinky, zařízení pro likvidaci odpadu (zejména olejů), je stále takříkajíc nabito. Stroj jsme stačili jen tak tak před veletrhem dokončit. S veletrhem jsme byli spokojeni.

Karel Navrkal, obchodní zástupce FERUM s.r.o.
Letošní ročník byl pro nás úspěšný, „přinesl“ nám nové zákazníky a se stávajícími jsme si v Brně hezky popovídali. Musíme pochválit vynikající spolupráci s BVV. Návštěvnost je velká, určitě přijedeme příští rok opět.

Stanislav Růžička, vedoucí oddělení Marketing a propagace, ŽĎAS, a.s.
Jsme jedna z osmi firem, která se zúčastnila všech 55 ročníků strojírenských veletrhů. Dostali jsme od generálního ředitele BVV Jiřího Kuliše diplom, za dobu trvání těchto veletrhů jsme získali 27 Zlatých medailí, na což jsme hrdí. Prostě my k těmto veletrhům patříme. Máme velkou reprezentativní expozici, Brno je pro nás místem setkání s našimi obchodními partnery, kteří nás najdou vždy na stejném místě. Letos jsme zachytili signál, že firmy, které se veletrhu nezúčastnily, se budou příští rok znovu vracet, protože udělaly chybu. Nápor návštěvníků byl v našem stánku veliký, zejména ve třech „prostředních“ dnech. Jsme spokojeni, příští rok tu budeme zase.

Martin Kaván, vedoucí manažer HIWIN
Veletrh měl pro nás větší přínos než loňský ročník, navázali jsme daleko více kontaktů. V Brně je vidět, že nastává oživení ekonomiky. Pro firmu předčil veletrh naše očekávání, samozřejmě musíme ještě vyhodnotit kontakty až po veletrhu. Zájem byl hlavně o kompletní laser, ale i o další exponáty. V Brně vždy také utužíme vztahy se stávajícími partnery a ještě prohloubíme spolupráci. Příští rok budeme vystavovat opět.

Tomáš Pavlík, jednatel TM Technik s.r.o.
Na veletrhu jsme prezentovali souřadnicové měřicí stroje, 3D technologii, kamerové systémy a dotekové stroje. Za naši společnost mohu říci, že veletrh vítáme a přejeme si, aby se dál rozvíjel a svoji výbornou pozici mezi veletrhy v Evropě si udržel. Podporuje se tak český trh, podniky by zde měly vystavovat a navazovat spolupráci i v budoucnu, nesmí mezi nimi vymizet osobní kontakt. Příští rok přijedeme určitě zase. Potěšilo mne, že roste kvalita zákazníků. Lidé chodí s cílenými dotazy, chtějí nejen nakupovat, ale i poradit.

Daniel Orel, automatizace a projekty ARBURG, spol. s r.o.
Veletrh naplnil naše očekávání, náš stánek navštívilo každý den velké množství zákazníků, měli jsme tu opravdu plno. Někteří museli čekat, neboť expozice byla plná lidí. Jsme velmi rádi, že veletrh je atraktivní a naše expozice přitahovala potenciální zákazníky. Je to také vynikající společenská akce, kde se řeší technické problémy i normální život.

Šárka Ošťádalová, jednatel HAHN Automation, s.r.o.
S veletrhem jsme velmi spokojeni, poprvé jsme na něm vystavovali teprve loni. Už v minulém roce v Brně dosáhla naše firma dobrých výsledků, získali jsme mnoho nových kontaktů, ze kterých jsme měli dobré obchodní výsledky.  Letošek byl ještě lepší, předčil naše očekávání.

Luboslav Jantek, výhradní zástupce pro ČR a SR Plastigo
Veletrh nám pomohl k tomu, že jsme se představili klientům z Čech a Slovenska s novým logem firmy. Jsme s veletrhem spokojeni, splnil naše očekávání. Brno jsme využili k obchodním schůzkám a k představení našeho sortimentu.

Christian Miller, obchodní rada Rakouska
MSV považujeme za důležité setkání strojírenských firem ve středoevropském regionu. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je i v Rakousku pojmem, přičemž některé z přítomných firem se ho pravidelně účastnily již dlouho před pádem železné opony. Je také třeba říct, že desítky rakouských firem se veletrhu účastní jako individuální vystavovatelé nebo již jsou zaregistrované přes své české pobočky. Účast na veletrhu je nákladnou záležitostí, a proto pozorně sledujeme její efektivitu. Pravidelně hlídáme reakce firem, a právě jejich spokojenost je hlavním kritériem pro další podporu skupinových účastí. V tomto ohledu považuji MSV za velmi pozitivní. I když veletrh je po odborné stránce založen velice široce, najdou zde firmy většinou cestu ke svým partnerům.

Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
I pro mne je překvapením, že Business Day Ruské federace se koná letos již po desáté. Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi mají bohatou tradici. Vlastní obchod se odehrává především v ruských regionech. Mnozí naši podnikatelé tam fungují, vytvářejí společné podniky, a to je dobře. Politikové by neměli podnikatelům klást překážky, ale naopak jim z obou stran otevírat dveře.

J.E. pan Vitavas Srivihok, Velvyslanec Thajského království
Brno je známým veletržním městem, které považujeme za dobré místo pro výměnu informací i navázání spolupráce thajských a českých firem. To je jeden z důvodů, proč jsme tady. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu představujeme historicky první thajskou expozici, v našem pavilonu se představuje 10 thajských firem a dva pozorovatelé. Je zde také informační stánek, na kterém jsou přítomni zástupci Federace thajského průmyslu, Thajského sdružení pro podporu subdodavatelů, Thajská rada pro investice a Odbor pro podporu mezinárodního obchodu thajského ministerstva obchodu.   

Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace
Dnes jsme se sešli v Brně, tak jako každý rok při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu, na tradičním setkání nositelů prestižního titulu „Manažer roku“. Budeme  diskutovat o konkurenceschopnosti českých firem. Chceme také podpořit kritický názor premiéra Rusnoka na efektivitu práce Akademie věd, neboť výzkumná sféra neslouží našim podnikům, výrobě, našemu průmyslu.

Michaela Zachová, komunikační agentura Equicom, manažerka projektu Packaging Live
V rámci projektu Packaging Live jsme uvedli do provozu balicí linku, na níž se podílí 11 firem a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Představujeme zde moderní balicí stroje a technologie včetně evropské novinky – paletizačního robota  M-410iC od společnosti ARC-Robotics a nového stavěcího stroje na skládání malých krabiček společnosti Viking Mašek. Návštěvníci mohou čtyřikrát denně vidět balení a ukládání čokolád do krabiček, jejich následné označení, manipulaci do velkých krabic, sponkování kartonů,  fixaci, lepení, identifikaci a finální paletizaci.

Georgiana Huibanm projektová koordinátorka EPTDA (European Power Transmission Distributors Association), Belgie
Jsme obchodní asociace distributorů a výrobců se 120 členskými firmami se sídlem v Bruselu.  Dva roky se účastníme veletrhu v Hannoveru, v Brně jsme poprvé a jsme mile překvapeni velikostí veletrhu, počtem pavilonů i zúčastněných českých a zahraničních firem. I přes jistou jazykovou bariéru jsme zejména v B2B rozhovorech získali cenné kontakty a informace o zdejším trhu a jeho fungování. Letos tu máme malý stánek, ale příští rok bychom chtěli přijet s větší prezentací.Byli jsme spokojení s organizací, servisem i reklamou.

Jiří Staněk, obchodní ředitel, Dominanta Group
Naše firma vznikla před čtyřmi lety a primárně se zaměřila na oblast zpracování zemního plynu a ropy. V současné době realizujeme velký projekt jednotky na sušení zemního plynu v Turkmenistánu. Na tomto veletrhu jsme se zaměřili zejména na subdodavelskou a bankovní sféru, navštívili nás všichni naši dodavatelé, vedli jsme četná jednání a uzavřeli jsme velký kontrakt s Královopolskou.

Craig Medhurst, ředitel, Eastern Automation, Austrálie
O veletrhu jsme se dozvěděli prostřednictvím Australské obchodní komory a rozhodli jsme se přijet, abychom zjistili, nakolik můžeme být na zdejším trhu úspěšní s našimi produkty. Považujeme střední Evropu a Rusko za zajímavý trh. Máme výrobní závody v Austrálii a Číně, ale tady jsme poprvé. Nevěděli jsme, co můžeme od veletrhu očekávat, ale jsme spokojení, komora pro nás připravila schůzky s několika potenciálními klienty a během dvou, tří měsíců uvidíme, jak se budou naše kontakty rozvíjet. Pokud dobře, budeme příští rok zpátky

Jan Prokš, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace
MSV je pro nás elektrotechniky ten nejlepší veletrh ve střední Evropě a cítíme se tu lépe než na specializovaných elektrotechnických veletrzích. Důvodem je, že se elektrotechnika v současné době prolíná téměř do všech oborů. Naše členské podniky nechtějí vystavovat na veletrzích, kde si samy sobě ukazují, co umí lépe, ale chceme jít za naším největším partnerem a zákazníkem, což je strojírenství. Český elektrotechnický průmysl exportuje přibližně 80 procent své produkce a MSV chápeme také jako naši nejvýznamnější exportní příležitost.

Otto Havle, ředitel společnosti FCC průmyslové systémy s. r. o.
Byli jsme pozváni k účasti v Robotnickém parku jako člen Českomoravské elektrotechnické asociace a představujeme tu projekt robotnického měřicího systému pro řízení způsobilosti výrobního procesu. Tuto možnost vítáme a pozvali jsme sem i některé naše zákazníky. Dodáváme strojové měření pro lisovny plastů a zde je o robotické řešení velký zájem, protože produkují spoustu výrobků v různých modifikacích.

Rudolf  Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory
Osobně tu jsem počtvrté, ale o MSV vím už deset nebo patnáct let, vždyť je to nejvýznamnější veletrh v této části Evropy. Myslím, že pro české firmy je tento veletrh opravdu výborná příležitost, ale nejen pro ně. Vystavuje tu obrovské množství německých společností, většina z nich každý rok, ale pokaždé přijíždějí i nové firmy. C Každoroční přítomnost tolika německých firem jasně dokazuje, že tento veletrh je výborným místem pro jejich business a zároveň ke vstupu na trhy střední a východní Evropy.

Tomáš Malatinský, ministr hospodářství Slovenské republiky
Slovensko se MSV v Brně zúčastňuje nepřetržitě již 55 let trvá. Tento dlouhý zájem slovenských firem a podnikatelů vystavovat svoje výrobky na tomto místě jednoznačně svědčí o tom, že si tato akce udržuje pozici renomovaného průmyslového veletrhu. I dvacet let po rozdělení Československa vnímáme Brno jako naše město a jako město, kde se vyplatí vystavovat a prezentovat to nejlepší, co máme.

Mustafa Sever, první náměstek ministra ekonomiky Turecké republiky
Od roku 1959 každoročně konaný Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi největší industriální veletrhy ve střední Evropě a představuje důležitou platformu pro zahájení obchodních kontaktů. Jako Turecko jsme poctěni, že jsme v letošním ročníku součástí tak významné a tradiční události, a to v postavení partnerské země. Věřím, že letošní ročník významně přispěje k vývoji hospodářských a obchodních vztahů mezi našimi zeměmi, které ještě zdaleka nevyčerpaly svůj obrovský potenciál.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jsem hrdý na to, že je Svaz průmyslu a dopravy spoluvyhlašovatelem soutěže Zlatá medaile MSV. Mohu vám říci, že pro toho, kdo získá Zlatou medaili na brněnském strojírenském veletrhu, má tato medaile stejnou hodnotu, jako když přivezou naši sportovci medaili z olympiády, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Protože tato Zlatá medaile je garancí, že jde o nesmírně kvalitní, konkurenční výrobek, samozřejmě s vysokou technickou a technologickou hodnotou.

Marek Zloch, zakladatel značky 3Dfactories a vedoucí vývoje 3D tiskáren, společnost Aroja s. r. o.
Dříve jsme vystavovali stroje, ale ty jsou všude kolem nás, takže jsme expozici zaměřili na 3D tisk. Chtěli jsme se odlišit a zaujmout návštěvníky, což se určitě podařilo. Na našem stánku je pořád plno, takže jsme určitě spokojeni. Naším cílem bylo představit českou výrobu 3D tiskáren a to se opravdu podařilo. Rozjednali jsme tu celou řadu obchodů, i pro školy a různé instituce, což nás zajímá a těší. Účast nám pomáhá i zjistit zájem trhu a co lidé od 3D tiskáren očekávají.

Lubomír Gogola, obchodní ředitel společnosti Vítkovice, a. s.
MSV v Brně je pro nás zásadní událostí v oblasti vztahů se zákazníky v oboru strojírenství. Je to veletrh s velkou tradicí a jsme hrdí, že jsme se jako jedna z pouze osmi firem zúčastnili všech dosavadních 55 ročníků. Pro nás je strojírenství hlavní business, takže veletrh podporujeme a zákazníci si už zvykli nás tu vyhledávat. MSV je pro nás důležitý také z pohledu technického rozvoje, do kterého investujeme hodně prostředků. Dokladem je, že jsme zde loni i letos získali Zlatou medaili. Toto ocenění nás nejen těší, ale má pro nás význam i z pohledu marketingu a propagace.

Datum: 11.10.2013 15:30:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště