Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Průzkum MSV 2014 - slibné výsledky pro další ročník

 

Na MSV 2014 byl opět realizován nezávislý průzkum názorů vystavovatelů i návštěvníků, pro Veletrhy Brno ho provedla renomovaná výzkumná agentura IPSOS. Na trendy v oborech a na náladu mezi vystavovateli jsme se zeptali Tomáše Macků, Research & Communication Directora společnosti Ipsos.

Kolika návštěvníků a vystavovatelů jste se na MSV dotazovali?
„Na MSV provádíme výzkum spokojenosti mezi návštěvníky a vystavovateli pravidelně již sedmým rokem. Letos jsme na veletrhu dotázali 1032 návštěvníků, z nichž 10 % představovali zahraniční návštěvníci, a 514 vystavovatelů, přičemž firmy jedné pětiny z nich sídlily v zahraničí.“  

Neustále slyšíme, jak veletrh v době internetu ztrácí smysl, potvrdil to také výzkum?
„Naopak nárůst spokojenosti mezi vystavovateli i návštěvníky letošního ročníku potvrzuje jeho stabilní pozici jako nejdůležitějšího veletrhu v oboru a také významného marketingového nástroje v marketingovém mixu vystavovatelů. Letos jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu zahraničních návštěvníků. Ve srovnání s minulým ročníkem vzrostl podíl vystavovatelů, kteří na veletrhu uzavřeli či rozjednali zakázky na vývoz. Všechny tyto aspekty svědčí o trvalém významu veletrhu.“   

Jak si stojí MSV v porovnání s ostatními veletrhy?
„Polovinou vystavovatelů i návštěvníků je MSV stále považován za nejdůležitější veletrh daného zaměření. S velmi výrazným odstupem se za MSV stabilně drží veletrh EMO Hannover. Letos mírně klesl podíl návštěvníků, kteří navštěvují i jiné veletrhy v oboru, naopak podíl vystavovatelů, kteří se účastní i jiných veletrhů, mírně vzrostl.“

Jaká je nálada mezi vystavovateli, jak vidí situaci v oboru?
„Ohledně perspektivy rozvoje své firmy zůstávají vystavovatelé stejně optimističtí jako v minulém roce. To znamená, že většina z nich očekává v následujících 2 letech alespoň mírný růst své firmy.“

Lze na základě odpovědí odhadnout, jak bude veletrh vypadat v příštím roce?
„Příštího ročníku veletrhu se plánují zúčastnit čtyři pětiny letošních návštěvníků a tři čtvrtiny vystavovatelů. Růst spokojenosti s veletrhem představuje významnou možnost pro kontinuální oslovování dalších potenciálních návštěvníků v průběhu roku s důrazem na snahu zvýšit počet vystavovaných novinek. Ty vykazují trvale vysoký potenciál přitáhnout nové návštěvníky. Vysoký potenciál skrývá také letošní novinka –3D tisk a digitální technologie. Takže se nechme příštím ročníkem překvapit, já osobně jsem velmi zvědav.“ 

Co vystavovatelé na veletrhu oceňují nejvíce?
„Jednoznačně kontakty – ať už jde o kontakty se stávajícími zákazníky, získávání nových zákazníků, dohodnuté obchody, navázané vztahy atd. Dále oceňují, že jim veletrh umožňuje prezentovat svou firmu a zviditelnit se. V neposlední řadě se také dozví o novinkách na trhu a nejnovějších trendech, technologiích a inovacích v oboru. Jak už jsem zmínil, letos byli spokojeni také s rostoucím počtem zahraničních návštěvníků a se strukturou návštěvníků celkově.“

Co návštěvníci, byli na brněnském výstavišti spokojeni?
„Ano, také spokojenost návštěvníků ve srovnání s minulým ročníkem vzrostla. Letos byly s veletrhem spokojeny tři čtvrtiny návštěvníků. Největší přínos pro návštěvníky měly novinky, nové technologie, inovace, získané kontakty a pak zejména téma 3D tisku a technologií. Dvě třetiny návštěvníků by si přály toto téma zavést jako stálý obor v rámci MSV.“

A poslední otázka – jak vidíte další rozvoj české ekonomiky?
„Bez optimismu se neobejdeme. Je určitě potěšitelné, že i z mnoha dalších výzkumů realizovaných agenturou Ipsos mezi představiteli businessu, mezi manažery, vyplývá důvěra v  pozitivní výpoj české ekonomiky v dalších letech. S trochou nadsázky se dá říci, že nám ani nic jiného nezbývá. Ale nestačí jenom v to doufat, každý se musí ve svém odvětví na tom nějakým způsobem podílet. Záleží na každém z nás.“

Datum: 27.1.2015 9:10:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště