Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Pronikání na trhy Jihovýchodní Asie ovlivňuje vliv Číny

 

Exportní příležitosti v Jihovýchodní Asii představili zástupci Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, EGAP a České rozvojové agentury v Exportním domě v rámci MSV. Prakticky ve všech zemích v této oblasti je vleká konkurence, neboť se tam projevuje obrovský vliv Číny. Přesto má cenu tam investovat.


Za zajímavé destinace označil Martin Tlapa, náměstek MZV ČR například Indonésii a Malajsii, kde dobré příležitosti skýtá zbrojní obranný průmysl, energetika, dopravní infrastruktura a zdravotnictví. Například na Filipínách dobře fungují české ekonomické projekty a 30 let tam jezdí naše tramvaje a fungují čističky vody. „V této oblasti máme vytvořeny dobré vztahy, což znamená, že je tam prostor pro další spolupráci,“ řekl. Do této oblasti se připravují obchodní mise z ČR pro posílení obchodních zájmů.

Drahomír Štos, ředitel řízení ekonomické diplomacie 2, MZV a EZ Slovenské republiky řekl, že v destinacích, kde to pomáhá, využívají jméno Czechoslovakia, ne pouze Slovenska. „Naši velvyslanci úzce spolupracují s našimi a vzájemně sdílíme analýzy trhu. Mezi dynamicky se rozvíjející patří některé tamní oblasti. Připouštím, že tam funguje velká korupce, která je jen těžko čitelná. Dobré zkušenosti máme s misemi podnikatelů s vládními delegacemi, se kterými pořádáme v těchto zemích fóra,“ dodal.

Indonéská ekonomika se dlouhodobě těší pevnému růstu HDP (průměrně okolo 5 procent), který po pozvolném zpomalování roku 2010 nabral opačný trend v roce 2016 a pokračoval v něm i v následném roce. Obdobně optimistická je i prognóza na další roky. EU s Indonésií jedná o podobě referenční obchodní dohody CEPA, která by výhledově plně pokryla spolupráci v oblasti obchodu, zejména tarifů, přístupu na trh a ochrany investic.

Příležitosti pro český export jsou mimo jiné v civilním leteckém průmyslu, neboť vzhledem k růstu letecké dopravy je technická úroveň technického vybavení letišť v Indonésii nízká. Existují možnosti jak přímých dodávek konečným zákazníkům, tak prostřednictvím subdodavatelů. V Indonésii je v současnosti 600 letišť a přistávacích ploch, z nichž je 233 vlastněno a provozováno státem. Vláda připravuje další navyšování investic do letištní infrastruktury a bezpečnosti leteckého provozu. Z pohledu Česka je perspektivní zejména urgentní poptávka v oblasti letounů s kapacitou pro zhruba 20 pasažérů.

Tato země také potřebuje rozsáhlou modernizaci prakticky ve všech oblastech. Jde o silnice, železnice, letiště a městskou dopravu. Navíc se navýšily počty automobilů a motocyklů. Indonésie řeší prakticky krizovou situaci městské hromadné dopravy, která je hlavní prioritou současného vedení hlavního města. V Jakartě má také vzniknout v nadcházejících pěti letech trasa metra a vnitřní městský okruh nadzemní dopravy. V energetickém průmyslu hodlá Indonésie podle ambiciózního plánu navýšit energetickou produkci do roku 2020 o 35 tisíc MW. Neméně ambiciózní je cíl vyrábět 23 procent z celkového objemu v zemi vyrobené energie z obnovitelných zdrojů v roce 2025. Hlavním zdrojem přesto zůstávají tepelné elektrárny, neboť země disponuje značnými zásobami kvalitního uhlí. Průběžně jsou vypisovány tendry na výstavbu nových elektráren formou EPC, stejně tak jako formou IPP. České firmy mohou najít uplatnění v obou těchto modelech.

Příležitostí pro český export v Malajsii jsou například v oblasti sofistikovaných telekomunikačních systémů, a to jak v oblasti obrany, tak v civilním sektoru. Potenciál se nachází také ve výcviku pracovní síly, a to jak pilotů, tak mechaniků, či pracovníků ve výrobě. ČR tam však může dodávat menší dopravní letouny pro účely lokální přepravy či komponenty pro modernizaci menších letišť.  V důlním a těžebním průmyslu se naskýtají možnosti zejména v technologii geografického průzkumu či dodávky pro provozy zpracování vytěžených surovin. Aktuálně je vhodná doba ke vstupu na tento trh v oblasti elektrotechniky. Jde o technologie zejména pro malé a střední podniky. Velké příležitosti pro české firmy je možné hledat zejména v subdodávkách při výstavbě elektráren při instalaci menších energetických zařízení, například v bytových domech. Strojaři by se pak měli zaměřit na dodávky pokročilých kovoobráběcích strojů – přesné CNC a průmyslové 3D tiskárny.

Jihovýchodní Asie (v koloniálním období se používal pojem Východní Indie) je subregion Asie zahrnující země, které leží východně od Indie a jižně od Číny. Tento subregion leží na místě, kde se dotýkají geologické desky, což má za následek častou seismickou a vulkanickou aktivitu. Jihovýchodní Asie se skládá ze dvou geografických sekcí: asijské pevniny a ostrovů souostroví jižně od ní (Velké a Malé Sundy, Filipíny, Moluky). Leží v tropickém a subtropickém podnebí, ve kterém je ovlivňována monzuny. Kulturně je tento region silně ovlivněn dvěma mocnými sousedy, Indií a Čínou, přičemž Myanmar byl dříve částí Indie a Vietnam tradičně čínským vazalem.

Datum: 3.10.2018 19:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště