Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Pro export do Ománu se nabízejí nové možnosti

 

Vzájemný obchod České republiky se sultanátem Ománu stabilně roste, což je způsobeno zejména růstem našeho vývozu. K razantnímu zvýšení vývozu do Ománu došlo až mezi lety 2003 až 2007, kdy český export vzrostl téměř třicetinásobně a mezi lety 2007 až 2016 téměř trojnásobně. V loňském roce dosáhl více, než 94 milionů USD naopak dovoz činil asi 11 milionů USD, tedy meziročně poklesl o 20 procent. Hovořilo se o tom na semináři Czech-Oman, který se uskutečnil v Exportním domě v rámci MSV.

V českém vývozu do Ománu převažovala loni motorová vozidla pro přepravu osob (asi 49 procent z celkového vývozu) a průmyslové spotřební zboží (15,3 procenta). Jde především o dodávky automobilů Hyiundai Tucson z nošovické produkce a o část vozů Škoda. Dále jsme do této země vyvezli automatické stroje na zpracování dat, snímače, turbíny, rozvaděče atd. Pouhé jedno procento představovaly zemědělské položky. Česko vyvezlo loni do této země zboží za 999 tisíc USD. Dovoz k nám tvořily tradičně brzdy k motorovým vozidlům (94 procent), minoritně pak voňavky, elektrické přístroje a léčiva.

Vzhledem k ambicióznímu programu vlády na diverzifikaci ománské ekonomiky má být do budoucna vybudována řada průmyslových závodů z oblasti zpracování ropy a zemního plynu. Dále z oblasti těžby a zpracování nerostných surovin – železné rudy, barevných kovů, vápence, mramoru atd. z nich poté mají být v nových závodech finální výrobky, například cement, tvárnice, dlaždice, obklady a jiné. Proto v Ománu mají perspektivu z ČR dodávky pro povrchovou těžbu, například rypadla, nakladače, přepravníky, řezačky kamene a jiné. Současně se podnikatelé mohou uplatnit v ropném a plynařském průmyslu dodávkami armatur, trubek, světelnými zdroji atd.

Zakládání nových průmyslových odvětví v Ománu předchází rozsáhlé budování infrastruktury. Jde o letiště v Maskatu, průmyslových zón, loděnice, rafinerie, přístav železnice, elektrárny a jiné. Perspektivu tedy mají dodávky pro tuto infrastrukturu, ale i pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Omán totiž vyhlásil záměr na výstavbu několika fotovoltaických elektráren. Články se využívají zejména pro napájení komunikačních zařízení na ropných vrtech v odlehlých oblastech, kde neexistuje energetická distribuční síť. Obchodní příležitosti se naskýtají pro české společnosti, které jsou nositeli technologických řešení pro odlehlé oblasti. Jde o mobilní čistírny odpadních vod, či o mobilní zdroje elektrické energie, které využívají kombinaci PVE panelů, vítr, diesel agregát. Jistou perspektivu lze rovněž spatřovat ve spolupráci na komunální úrovni, zejména mezi hlavními městy Prahou a Maskatem. Jedná se o řešení městské dopravy, zacházení s komunálním odpadem a jeho likvidace i o protipovodňová opatření.

Z komodit pro obchod lze jmenovat také zdravotnické prostředky a vybavení zdravotnických zařízení, ale též návazně služby v oblasti zdravotnictví, lázeňství a turistiky (plánuje se výstavba turistických center). Konsorcium soukromých investorů s převážně saúdským kapitálem ve spolupráci s ománským ministerstvem turistiky připravuje už od roku 2013 výstavbu zdravotního a relaxačního městečka v oblasti Salalah v jižním Ománu, kde bude mimo jiné špičkové centrum pro transplantaci orgánů a dialýzu, diagnostické centrum, rehabilitační středisko, výzkumný ústav apod. Už proběhla jednání o dodávkách s několika českými firmami ohledně projektování a dodávky rehabilitačního pavilonu.

Ománská strana projevila zájem o spolupráci v oblasti plemenářství, zemědělské sklízecí techniky, o technologie pro zpracování zemědělských plodin, semenářství či o chov sladkovodních ryb. Rybolov je totiž pro Omán jedno ze stategických opatření. Zemědělství a rybolov patří mezi nejstarší a velmi významný sektor ománské ekonomiky, neboť hraje důležitou roli při zajišťování obživy obyvatel a zaměstnává velký počet Ománců. Jako perspektivní se jeví i možnost vývozu potravin na ománský trh a distribuce do tamních obchodních řetězců. Naopak Ománci projevili zájem o vývoz zeleniny do ČR v zimním období. 

Zajímavé jsou částky, které Omán vydává za zbrojení. V roce 2013 šlo o 9,3 miliony USD, což umístilo Omán na 6. místo v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Pokud se vezme tato částka na jednoho obyvatele, zaujme Omán první místo. Během realizovaných bilaterárních návštěv mimo jiné ománské vojenské akademie v ČR, byly projednány možnosti uplatnění českých firem na ománském trhu. Na akvizici průmyslových aktivit českých výrobců má eminentní zájem investiční zóna Duqm i průmyslová zóna v Soharu, kde je vybudován námořní přístav.

Omán je v současné době zemí, která udržuje obchodní vztahy s Íránem, takže se otevírá možnost oboustranného průniku českých firem jak na trh do Ománu, tak i do Íránu. Aktivity českých firem nejsou zatím v Ománu příliš výrazné. Podařilo se tam proniknout mimo jiné firmě Agile-Europe s. r.o., která tam realizovala významný kontrakt na dodávku a instalaci solárních panelů na ropné vrty. Dále společnosti EGE, která podepsala a realizovala kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné stanice. Škoda Doosan se etablovala na tamním trhu dodávkou turbín pro elektrárnu v Salalah. K největším vývozcům do Ománu patří Škoda Auto, která dodává asi 500 vozů ročně, nicméně přes třetí země.

Datum: 12.10.2017 13:45:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště