Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Příležitosti pro podnikatele v Nigérii a Keni

 

Příležitosti pro české firmy v rozvojových zemích subsaharské Afriky byl název konference, která se uskutečnila při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Exportním domě. Subsaharská Afrika nebo také černá Afrika zahrnuje území kontinentu bez severní Afriky, která je považovaná za součást arabského světa. Někdy se užívá také pojem tropická Afrika, ten ovšem nezahrnuje území Jihoafrické republiky. Dříve se pro tuto oblast používal pojem Súdán.

Rozložení obyvatelstva podle zemí je velice nerovnoměrné. Nigérie má přes 140 mil. obyvatel a dalších pět států 30 – 80 mil. každý. Naopak šest subsaharských zemí nemá ani milion obyvatel. Většina obyvatel subsaharské Afriky žije na venkově. Urbanizace států je velice nízká, ale její tempo se stále zvyšuje. Velvyslanec ambasády ČR v Lusace v Zambii Radek Rubeš uvedl, že v této zemi roste rychle populace a mnozí obyvatelé jsou už schopni dobře vykonávat svá povolání. Vláda Zambie schválila pro roky 2017 až 2021 Sedmý národní rozvojový plán. Podle tohoto dokumentu, jehož hlavním mottem je diverzifikace, se země orientuje na tři priority rozvoje. Jde o zemědělství, těžbu nerostných surovin a turistiku. V současnosti probíhají jednání o dohodě o ekonomickém partnerství s EU.

Příležitosti pro český export jsou mimo jiné v důlním, těžebním a ropném průmyslu. Těžební průmysl, který se zabývá zejména těžbou mědi, i přes určitý útlum zůstane ještě několik desítek let nejdůležitějším odvětvím tamního hospodářství. Nyní tvoří až 75 procent exportních příjmů země. Na těžbě mědi byla a je zambijská ekonomika tradičně závislá, ložiska se však postupně vyčerpávají. Proto se postupně těžba soustředí na nikl, kobalt, mangan, zlato apod. Perspektivní trhy najdou všechny těžební a přepravní stroje, zařízení na zpracování rud a zařízení sléváren – v současnosti ještě zejména na měď. Dobrým vývozním artiklem jsou také chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud.

V této zemi existuje také vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech a veřejných budovách, tak i ve výrobě. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, například malé vodní elektrárny, domácí solární ohřívače a solární elektrárny, včetně zapojení off-grid. Velká většina elektrické energie v Zambii totiž pochází z vodních zdrojů (asi 86 procent). V současné době je kapacita vodních elektráren zcela využitá a prudce vzrostla závislost dodávek na dešťových srážkách. Instalovaná kapacita 2826 MW je nedostatečná. Výpadky proudu v obdobích sucha jsou časté a silně postihují celý průmysl.

Zambie také potřebuje v souvislosti se stavebním boomem dovoz konstrukcí a částí ze železa a stavební oceli. Tento trend bude nadále pokračovat. Šance pro český obranný průmysl lze spatřovat především v oblasti oprav zastaralé techniky sovětské a ruské provenience, jde o tanky, letadla a vrtulníky. Dlouhodobě také roste poptávka po plastových komponentech ve stavebnictví. Dále po pneumatikách na automobily.  Stavení průmysl v Zambii se na tvorbě HDP podílí asi 11 procenty. Přestože vláda musela díky nedostatku financí pozastavit realizaci velkých infrastrukturních projektů, stavebnictví zůstane v následujícím období významným zdrojem ekonomického růstu této země. Proto roste poptávka po stavebních strojích a stavebních komponentech. Je zde však silná konkurence z evropských zemí, které do Zambie začínají stěhovat část svých výrobních kapacit.

Ekonomický diplomat z ambasády ČR v Nairobi Michal Minčev informoval o situaci v Keni. Podle něho zastaralá energetická soustava je jednou z překážek rychlejšího rozvoje ekonomiky této země. Vláda upřednostňuje rozvoj zejména geotermální energie, která dosud tvoří pouhých 14 procent. Její nárůst kapacit se plánuje z nynějších 1900 MW na 5500 MW v roce 2030. Z pohledu českých dodávek lze připomenout, že k posílení stability energetické soustavy Keňa zvažuje i možnost výstavby jaderné elektrárny po roce 2020. Keňa je už ve spotřebě energie soběstačná. Příležitosti se tak nabízejí v lokální výrobě elektřiny, ale i v případě vodních elektráren. Zapojení českých firem je v oblasti subdodávek technologických zařízení. Letos zahájil tento stát těžbu ropy na svém území s tím, že v příštích pěti letech má být vybudován ropovod v délce 900 km za částku 4,2 miliardy USD. Také v této oblasti existuje potenciál dodávek, hlavně v technické podpoře výstavby ropovodu.

Keňa má mladou populaci a 73% Keňanů je mladších 30 let. Počet obyvatel Keni vzrostl v průběhu 20. století z necelých 3 milionů na 40 milionů. Obyvatelé se dělí na 50 různých etnických skupin a 67 % obyvatelstva Keni žije ve vesnicích. 85,1 % všech Keňanů je gramotných, z toho 90,6 % muži a 79,7 % ženy, ale v zemi je velký podíl mladistvých, téměř 50 % všech obyvatel nebylo ještě 20 let. Křesťanství vyznává ve městech 60 % populace, na vesnicích je rozšířen stále animismus. Jsou tu i menšiny hinduistů a muslimů. Hlavním a největším městem Keni je Nairobi. Má více než čtyři miliony obyvatel. Nairobi se uvádí jako nejmodernější město východní Afriky. Jižně od města je národní park Nairobi.

Příležitosti pro české firmy v rozvojových zemích subsaharské Afriky byl název konference, která se uskutečnila při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Exportním domě. Subsaharská Afrika nebo také černá Afrika zahrnuje území kontinentu bez severní Afriky, která je považovaná za součást arabského světa. Někdy se užívá také pojem tropická Afrika, ten ovšem nezahrnuje území Jihoafrické republiky. Dříve se pro tuto oblast používal pojem Súdán.

Datum: 2.10.2018 16:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště