Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Příležitosti pro české strojírenství a energetiku v Kazachstánu

 

Navzdory složité geopolitické situaci je zájem českých podnikatelů o spolupráci se státy SNS stále vysoký. Dokumentuje to i velká účast zástupců českých firem na semináři Exportní příležitosti ve státech SNS, který se uskutečnil v rámci MSV v Brně. Pořádala jej agentura CzechTrade.

Například vhodnou volbou pro naše podnikatele může být v době sankcí Kazachstán, i když tato země není ještě připravena na jednotný trh s Ruskem a Běloruskem. Přesto na konci letošního května prezidenti Ruska, Kazachstánu a Běloruska stvrdili svými podpisy vznik Eurasijské ekonomické unie, která by měla začít fungovat už od 1. ledna 2015. Cílem je liberalizovat obchodní styk, trh služeb a trh práce těchto tří zemí. Jde také o sjednocení procesů udělování licencí a ověřování technologických standardů.

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty Antonín Marčík uvedl, že v největším kazachstánském městě Almaty kancelář této agentury funguje už čtyři a půl roku. Ta pomáhá českým exportérům najít místní partnery a získat obchodní kontrakty. S velkým úspěchem se také setkávají speciální podnikatelské mise do Kazachstánu. Dosud šlo o dvě akce pro strojaře a pro výrobce technologií pro elektrárny a energetiku. Tyto mise trvají přibližně celý týden v několika kazachstánských velkých městech. Ze státních subvencí do ekonomiky Kazachstánu vyplývá, že během dvou let podpoří rozvoj ekonomiky investicemi ve výši 5,5 miliard amerických dolarů. Na podporu bankovního sektoru bude vyčleněno 1,35 miliard dolarů. Tyto peníze pocházejí ze státních rezerv, které dosáhly k 31. 7. letošního roku více než 103 miliard dolarů.  Pro české výrobce se určitě zvyšuje v této prostor pro vývoz potravin a zemědělských produktů.  Vlastní výroba potravin v Kazachstánu totiž nepokrývá plně spotřebu obyvatel.

Příležitosti ve strojírenství pro české podnikatele se pohybují téměř ve všech odvětvích, i když ČR se nejlépe etabluje v oblasti potravinářských a zemědělských strojů a motorů i ostatních pohonů. Perspektivní je oblast strojírenských technologií pro těžbu ropy, plyn a dalších surovin. Obrovský potenciál rozvoje v Kazachstánu směřuje do obnovitelných zdrojů na produkci energie – v současnosti představuje méně než jedno procento, do roku 2015 by se však měl tento podíl zvýšit na 50 procent. Proto tamní vláda už zahájila velké množství projektů na výstavbu nových elektráren, především slunečních, vodních a větrných. Do roku 2020 by mělo vzniknout 30 nových elektráren s celkovou kapacitou kolem 1850 MW. Jedním z největších problémů pro investory v Kazachstánu v této oblasti je nedostatečná dopravní infrastruktura. Podle hodnocení světové banky se Kazachstán umístil v ratingu zemí podle velikosti HDP za rok 2013 na 45. místě. K obchodu přispěje také EXPO 2017, do které země investuje kolem tří miliard dolarů a v témže roce se uskuteční i zimní světová univerziáda.

Další vhodnou destinací pro český export ze Společenství nezávislých států je Azerbájdžán.  Podle Milana Ráže, ředitele Sekce služeb pro exportéry, v roce 2013 zaznamenal český export do této země 20ti procentní nárůst a předpokládá se, že v tomto trendu bude pokračovat. Ekonomika, která v minulém roce rostla více, než 5ti procentním tempem se bude i nadále soustřeďovat na diverzifikaci, aby se snížila závislost na vývozu ropy a dalších nerostných surovin. Tento růst táhnou především investice, které směřují do rozvoje klíčových oborů a infrastruktury. Další vývoj by měl být ve znamení větší integrace do globálních řetězců, lákání zahraničních investic a zlepšení podnikatelského prostředí. Samozřejmě trvají příležitosti ve stavebnictví a v souvislosti s budováním pozice Azerbájdžánu jako transportního uzlu pro obchod mezi východem a západem se rýsují obchodní šance v oblasti silniční, železniční i vodní dopravy. Jen do železniční infrastruktury hodlá země do roku 2015 investovat tři miliardy amerických dolarů. Velké možnosti skýtají environmentální technologie, především čističky odpadních vod, který je v zemi velký nedostatek.

Datum: 30.9.2014 17:00:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště