Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podniky mohou inovovat s podporou EU

 

O změnách dotační politiky v programovacím období 2014 – 2020 informoval veletržní seminář „Evropské dotace pro malé a střední firmy“. Rozdělování by mělo být efektivnější a zvýší se podpora výzkumných a vývojových projektů.

V letech 2014 až 2020 bude Česká republika čerpat obdobný objem dotací jako v předcházejícím období 2007 až 2013, tedy necelých 24 miliard eur. Významnou změnou je snížení počtu operačních programů ze 17 na 8, což by mělo usnadnit jejich řízení, a velký důraz je kladen na to, aby podpořené projekty skutečně přispívaly k vyšší konkurenceschopnosti. Operační program Podnikání a inovace bude nahrazen OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), v němž je připraveno v přepočtu 116 miliard korun. Podnikatelé z něj mohou financovat firemní výzkum a vývoj, který povede k lepším výrobkům a zdokonalení výrobního procesu. Podporovány budou také projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje realizované v součinnosti s výzkumnými institucemi. Další prostředky jsou připraveny na rekonstrukci brownfields, investice do nových počítačových technologií a využití alternativních zdrojů energie.  Podnikatelé mohou žádat o podporu při zakládání nových podniků prostřednictvím rizikového kapitálu a mikroúvěrů a více než dříve bude kladen důraz na využívání návratných finančních nástrojů, takže soukromé subjekty mohou pro své záměry využít kapitálové investice, zvýhodněné úvěry a záruky. O těchto novinkách na semináři informoval  Jan Hanuš, vedoucí oddělení KB EU Point, které v Komerční bance zajišťuje poradenství pro žadatele o dotace.

Seminář se věnoval také problémům, které čerpání dotací provázejí. Podle zkušeností pořádající Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) jsou jako nejslabší stránky systému vnímány administrativní náročnost, roztříštěnost zdrojů informací, nadměrná kontrola a časté průběžné změny podmínek ze strany poskytovatelů dotací. Finanční úřady kontrolují uzavřené dotační projekty až po několika letech, někdy mají zcela odlišný názor na provedení projektu než poskytovatel dotace v době realizace a nekompromisně trestají firmy vracením dotací včetně penále. Hrozba vrácení dávných dotací, které může mít i likvidační dopad, odrazuje od dalšího čerpání a podle AMSP ČR se může odrazit v opadajícím zájmu malých a středních podniků o dotace.

Váhavý přístup menších podniků k žádostem o dotace potvrdil i nedávný průzkum, jehož výsledky na semináři prezentovala generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Průzkum zrealizovala AMSP ČR společně s Komerční bankou a dotazováno bylo 400 firem a 100 obcí, které v minulém programovacím období získaly dotaci. Mj. se zjistilo, že obce žádaly o dotace dvakrát častěji než podniky, ovšem úspěšnost žádosti byla u obou skupin stejná, v průměru 75 procent. Obce i podniky nejvíce žádaly o dotaci v rozmezí od jednoho do pěti milionů korun, ale zároveň platilo, že čím větší subjekt, tím vyšší částky žádal. Obce zpravidla očekávají, že jim dotace pokryje 80 procent nákladů celého projektu, zatímco firmy jsou skromnější a stačí jim 50 procent.

Datum: 2.10.2014 11:30:00

Současně také

Transport a Logistika
8.-12.11. 2021


ENVITECH
8.-12.11. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště