Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

Plán EK – snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 procent

 

Energie pro budoucnost X: Efektivní výroba a využití energie byl název semináře, který se uskutečnil při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Snižování spotřeby energie je jeden z hlavních cílů Evropské komise (EK) pro země EU. Podle ní téměř ve všech státech společenství existuje významný potenciál úspor energie. Odbornou akci pořádala FCC PUBLIC.

„Výdaje za energie stále více ovlivňují provozní a výrobní náklady firem a budov pro bydlení i provozování služeb veřejnosti. Protože však podnik ani budova bez energie nemohou fungovat, zůstává jediná možnost – optimalizovat výrobu a zefektivnit využití energie. Také rostoucí cena energie zvyšuje zájem o úspory,“ řekl Ing. Emil Širůček z pořádající FCC PUBLIC. Musíme si uvědomit, že energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, neboť má významný vztah k životnímu prostředí a konkurenceschopnosti podniku. I z těchto důvodů přijala EK plán snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 procent.

Při všech opatřeních, které vedou ke snížení energie, je třeba dobře navrhnout a realizovat plán spotřeby energie a její nákup. Také se musí provádět všude tam, kde je větší spotřeba elektřiny a tepla, důsledný monitoring. Na základě tohoto měření lze očekávat úsporu energie až patnáct procent z celkových úspor. Nutné je také instalovat a používat elektrické stroje a spotřebiče s vysokou účinností. To vše vede k úsporám primárních energetických surovin, a tím také dochází ke snížení závislosti států na jejich dovozu. Využíváním energeticky účinnějších technologií se zvyšuje konkurenceschopnost ČR v rámci EU.  

Podle odborníků z Mezinárodní energetické agentury IEA v Paříži může Evropa zvyšováním energetické efektivity zvýšit růst HDP o 1,1 procenta. Jde tedy jednoznačně o ekonomicky přínosnou strategii. Využití potenciálu energetické efektivity sice předpokládá značné investice – globální ve výši 11,8 bilionů dolarů do roku 2035. Tyto investice ale sníží výdaje za energie ve výši 17,5 bilionů dolarů ve stejném období a navíc umožní snížit investice do nových zdrojů o 5,9 bilionů dolarů. Pro evropské země je potřebná výše investic 2,2 bilionů dolarů do roku 2035, ve stejném období ovšem na energii ušetří více než dvojnásobek. To vše vyplývá z plánu pro přechod k energeticky úspornému světu, který vypracovala IEA vedle základního scénáře vývoje. Bez realizace této strategie nebude podle agentury realizováno zhruba 80 procent ekonomicky návratných opatření v budovách.

Snahou všech Evropanů sdružených v EU je tedy stále snižovat náklady na energii, které se promítají do všech služeb, činností, výrobků a veškerého zboží. Jen tak bude zachována ekonomická konkurenceschopnost. Navíc má Evropa zájem snížit narůstající závislost na vysokém dovozu primárních zdrojů energie ze zemí mimo EU. Závažným strategickým rozhodnutím společenství je snižování energetické náročnosti budov. Prvořadým účelem udržení životních společenských nákladů Evropanů na přijatelné úrovni vzhledem k očekávanému světovému růstu cen primárních zdrojů energie. Bohužel, tento růst je nepředvídatelný a společenství jej nemůže téměř ovlivnit. Maximální efektivita ve využívání zdrojů energie proto zřejmě bude čím dále tím více pro každého obyvatele starého kontinentu zcela přirozeným imperativem. ČR přijala legislativní opatření o hospodaření s energií v budovách, které by měly uspíšit proces zefektivnění energie, tedy k jejímu racionálnějšímu využívání. Jde také o zvýšení energetické gramotnosti občanů.

Datum: 8.10.2013 11:52:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště