Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Perspektivní obory pro vývoz do Egypta

 

Slibné exportní trhy byl název semináře, který se uskutečnil při MSV. Pořádal jej CzechTrade a přednášeli na něm jednotliví ředitelé zahraničních kanceláří této agentury.


Mezi perspektivní obory pro vývoz do Egypta patří především dopravní infrastruktura, zdravotnická technika, potravinářský průmysl a agrární sektor a vodní hospodářství. Výsledky dosažené v českém vývozu do Egypta od roku 2004 signalizují zřetelný obrat vzestupného trendu. Důvodem je zlepšení hospodářské situace Egypta, postupný návrat českých vývozců na arabské trhy, obnovování obchodních vazeb přerušených v době ekonomické transformace a v neposlední řadě vstup České republiky do Evropské unie. Počtem obyvatelstva patří Egypt k nejlidnatějším africkým a blízkovýchodním zemím s trvale vysokým přírůstkem obyvatelstva, disponuje tedy relativně silnou spotřebitelskou poptávkou, jejíž potencionál rok od roku roste.

Vzhledem k nižšímu stupni rozvoje průmyslové i zemědělské základny je Egypt zemí do značné míry závislou na dovozech. Jedná se o relativně stabilizovanou zemi, která se vydala na cestu politických a ekonomických reforem.  Egypt je členem mezinárodních obchodních a ekonomických sdružení, jako jsou Světová obchodní organizace (WTO), Mezinárodní měnový fond, Organizace pro potraviny a zemědělství OSN (FAO) a celá řada dalších organizací. S Egyptem rozvíjí v rámci Barcelonského procesu strategickou spolupráci Evropská unie.  Egypt je signatářem dohody PAFTA (14 z 21 členských států Ligy arabských států), směřující k vytvoření zóny volného obchodu mezi arabskými státy, přičemž již bylo dosaženo významného snížení dovozních cel.  Egypt je členem sdružení COMESA, zajišťujícího Egyptu snazší přístup na trhy zemí východní a jižní Afriky;

v Egyptě bylo od roku 2004 v rámci probíhajících reforem uplatněno několik významných opatření, jako je snížení celních sazeb (v průměru z 16 na 9,5 %), snížení daní z příjmu (v průměru ze 40 na 20 %) a chystají se další daňové reformy. K postupnému (i když pozvolnému) zlepšování vývoje egyptské ekonomiky přispívá turistický boom, který se stal v posledních letech hlavním zdrojem volné měny, a rovněž zvyšující se příjmy z provozu Suezského průplavu; v roce 2005 byl zahájen export zkapalněného plynu, který by se měl do budoucna stát jednou z hlavních egyptských exportních položek. Privatizace, která byla v Egyptě zahájena již v roce 1992, přispěla k vytvoření poměrně silného soukromého sektoru; v současné době se připravuje postupná privatizace největších státních bank, státních podílů v soukromých bankách a státních podílů v ropném sektoru.

Egypt nutně potřebuje zahraniční investice a je snahou nové vlády je do země přilákat. Do budoucna lze tedy předpokládat zlepšení podmínek pro příliv investic a s tím související zvýšenou potřebu dovozů do země, zvláště moderních technologií. Snaha o vytvoření silného sektoru vyrábějícího počítačovou a komunikační techniku zvyšuje potřebu kompletačních dovozů. Proces průběžného posilování energetického sektoru (elektrárny, rozvodny) vytváří podmínky pro uplatnění tradičních českých dodávek. V posledních letech je však Česká republika v tomto oboru málo úspěšná. Výrazné snížení cel pro dovoz automobilů, jejichž další snížení nelze vyloučit; z tohoto opatření profituje i prodej automobilů Škoda, v posledním desetiletí nejúspěšnější vývozní položka České republiky do Egypta.

K perspektivním oborům patří například zdravotnická technika – Egyptská vláda podporuje výstavbu a modernizaci nemocnic, klinik a laboratoří. Domácí produkce je zanedbatelná, trh je závislý na dovozech. Financování především z prostředků Světové banky a jiných mezinárodních finančních institucí. Dále potravinářský průmysl, přičemž vláda hodlá modernizovat výrobu potravin, postupně privatizovat státní potravinářské provozy. Místně je vyráběno přibližně 10 % potravinářských strojů a jejich náhradních dílů (pro cukrovarnický průmysl, pekárny, balicí a plnicí stroje). Dovozem musí být kryta polovina domácí spotřeby pšenice a kukuřice. Investice směřují především do zpracování zemědělských produktů z rostlinné i živočišné prvovýroby. V dopravní infrastruktuře, zejména v železniční dopravě pak zůstává řada zařízení a vybavení, zejména v oblasti přepravy osob, za požadovaným standardem. Nedostatky také v zajištění bezpečnosti osobní přepravy. Obnova zastaralé a nevyhovující sítě se stala aktuálním politickým problémem vlády.

Datum: 16.9.2015 17:30:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště