Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Očekává se, že JAR bude investovat do infrastruktury

 

Slibné exportní trhy byl název semináře, který se uskutečnil při MSV. Pořádal jej CzechTrade a přednášeli na něm jednotliví ředitelé zahraničních kanceláří této agentury.


Ekonomika JAR s téměř 52 mil. populací je podle absolutní výše HDP po Nigérii druhou nejsilnější ekonomikou v Subsaharské Africe. V Johannesburgu se nachází nejstarší a největší burza kontinentu. Výhledově se v JAR očekávají mírná tempa ekonomického růstu, nutnost investic do infrastruktury, adaptace na měnící se vnější podmínky. Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků.

Světová finanční a hospodářská krize v r. 2008 zasáhla JAR prostřednictvím náhlého poklesu zahraniční poptávky po vývozních položkách (velký podíl surovin, komodit). Bankovní sektor přestál otřesy velmi dobře.  Navzdory veřejným investicím (v souvislosti s přípravou MS ve fotbale, do dopravy a do energetiky) se tehdy vývoj zvrátil z růstu HDP o 5,5% v roce 2007 na pokles o - 1,7% HDP v roce 2009. Již v roce 2010 se ekonomika JAR opět vrátila k růstu, avšak dosahovaná pokrizová tempa 1 až 3 % HDP jsou v místních podmínkách považovaná za pomalá, nepostačující k řešení sociálních a jiných úkolů, které si vláda JAR stanovila. Nezaměstnanost v JAR dlouhodobě přetrvává na vysoké úrovni kolem 25 % práceschopné populace (neoficiálně však ještě více). Deficit zahraničního obchodu a současně rozpočtový deficit rovněž poukazují na strukturální problémy ekonomiky JAR.

V roce 2014 se původně očekával růst HDP o 2,8 %, na podzim však centrální banka snížila prognózu na 1,5 % HDP, především v důsledku stávek ve výrobních sektorech (platinové doly, automobilový průmysl) v 1. pololetí. Deficit běžného účtu platební bilance JAR dosahoval v září 2014 relativní úrovně 6,2 % HDP. Inflace v JAR v r. 2014 dosahovala v průměru 6 %, což je horní hranice cílového intervalu centrální banky (3 - 6 %). Centrální banka JAR v r. 2014 dvakrát přistoupila k mírnému zvýšení úrokové míry, nejprve o 0,5 a poté o 0,25 procentního bodu z 5% na 5,75% (repo) a z 8,5% na 9,25% (prime). K dalšímu zvýšení o 0,25 p.b. sáhla v červenci 2015 na aktuálních 6 % (repo) .

V závěru r. 2014 a v průběhu r. 2015 docházelo v JAR k řízenému časově omezenému zastavování dodávek elektřiny. Energetika JAR dlouhodobě funguje na hranici výrobních kapacit s ohledem na nedostatek investic v předchozích letech. Předpokládá se, že toto omezení bude přetrvávat nejméně do doby opožděného uvedení do provozu dvou rozestavěných velkokapacitních uhelných elektráren. Částečně adaptaci pomáhá rozvoj obnovitelných zdrojů a zapojení nezávislých výrobců (IPPs). JAR i přesto zůstává vývozcem elektřiny v rámci regionu. Výhledově JAR hrozí nedostatek vody, kdy 98 % vodních zdrojů je již plně využíváno a množství srážek v zemi je ve světovém srovnání podprůměrné. V r. 2012 byla publikována nová strategie ministerstva pro vodohospodářství, reflektovaná v češtině v přehledu vodohospodářského sektoru JAR.

ČR s obratem 7,9 mld. ZAR (podle jihoafrických statistik z r. 2014) je podle tohoto kritéria za uvedený rok na úrovni srovnatelné s Rakouskem a Finskem, přesahuje Irsko a Dánsko a nedosahuje úrovně Polska (9,7 mld. ZAR). V r. 2014 představoval obchodní obrat ČR s JAR 1,6 % obratu dosaženého EU jako celkem. Obchodní obrat JAR s EU v r. 2014 odpovídal 26,2 % celkového obchodního obratu JAR se světem. K hlavním dovozním komoditám JAR patří ropa a pohonné hmoty, vozidla a originální součástky do motorů (položky 87.03 a 87.04 celního sazebníku), mobilní telefony, léky a přenosné počítače/procesory do 10 kg.

Datum: 16.9.2015 17:45:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště