Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

Obranný den MSV zahájilo před Exportním domem ministerstvo obrany

 

Obranný den, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu na volné ploše před Exportním domem, oficiálně zahájil Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací, Ministerstvo obrany ČR. Návštěvníci veletrhu byli svědky přeletu stíhaček JAS-39 Gripen spolu s dopravním letadlem CASA, kterými jsou vybaveny české vzdušné síly.

„Jde o významnou akci mezinárodního formátu, které se účastní i vojáci Armády ČR. Ti seznamují zájemce s malou ukázkou vojenské techniky. Přivezli moderní vozidla, která mají naše ozbrojené síly ve výbavě. Na volné ploše si lze prohlédnout autonomní vozidlo TAROS z produkce Vojenského opravárenského podniku, vysoce mobilní pancéřové vozidlo A440 AJBAN, které státní podnik VOP CZ produkuje spolu se společností NIMR Automotive ze Spojených arabských emirátů. Dále víceúčelový kolový obrněný transportér PANDUR ve velitelské verzi,“ řekl Kuchta.

Připomněl, že Česká republika je v rámci Evropy unikátní tím, jak významnou položkou naší ekonomiky je průmysl. Podle něho globálně patříme mezi nejprůmyslovější země světa, české podniky jsou konkurenceschopné i na nejnáročnějších světových trzích. V klíčových segmentech jako je strojírenství, dopravní průmysl, ale i speciál, se neustále zlepšují schopnosti výrobců a firmy navyšují objem exportu, na němž česká ekonomika závisí. „Přesto nesmíme usnout na vavřínech. Klíčovou výzvou našeho strojírenství bude schopnost kontinuálně a konzistentně navyšovat přidanou hodnotu českých výrobců a know-how našich inženýrů i montérů. A to v době, kdy sehnat kvalifikovanou i nekvalifikovanou pracovní sílu, je čím dál složitější. Tato výzva se nevyhne ani oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a spolupráce s ministerstvem obrany,“ poznamenal.

Jednou z cest jak se k těmto výzvám postavit je podle něho zapojit se do společných evropských iniciativ podporujících inovace a rozvoj. Jde například o Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (EDIDP) či Evropský obranný fond (EDF), jejichž gestorem je Česká republika, tedy ministerstvo obrany. Cílem programu rozvoje evropského obranného průmyslu je podpora konkurenceschopnosti a inovační kapacity obranného průmyslu EU prostřednictvím podpory spolupráce mezi podniky sídlící v České republice. Evropský obranný fond nabídne možnosti financování výzkumu a budování obranných schopností, což členským státům umožní budovat silnou průmyslovou základnu, bez níž není možné národní bezpečnost zajistit.

Kuchta zdůraznil, že tyto příležitosti však nejsou samozřejmostí, ba naopak. Základním předpokladem pro úspěšné podávání žádostí je schopnost našich podniků přeshraničně či mezinárodně navázat spolupráci se svými protějšky a domluvit se na společném postupu. Právě události jako MSV a Obranný den v rámci působení Exportního domu na veletrhu, mohou významným způsobem pomoci prezentovat schopnosti českého průmyslu a navázat užší vztahy mezi českými a zahraničními partnery.

„Už tři roky spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem průmyslu a obchodu. Účastníme se různých podnikatelských misí, přičemž nám významně pomáhají ambasády, CzechTrade, pořádáme různé veletrhy obranného průmyslu (asi deset ročně). Dále se podílíme na projektech ekonomické diplomacie, přizpůsobujeme se podmínkám v různých zemích, neboť v každé z nich takříkajíc funguje něco jiného. Při všech těchto aktivitách v zahraničí musí být přítomen zástupce ministerstva obrany, který otevře dveře pro další jednání, neboť voják musí jednat s vojákem. Role ministerstva obrany je v těchto případech nezastupitelná. Dá se říci, že obranný průmysl za poslední čtyři roky se zvýšil o 250 procent,“ upřesnil Kuchta.

Ministerstvo obrany při plnění úkolů vyzbrojování a modernizace OS ČR buduje systém, který je transparentní k obrannému průmyslu ČR a veřejnosti s důrazem na přípravu projektů akcí, umožňujících dodat vojenský materiál a služby s požadovanými parametry, v požadovaném čase a kvalitě. A to při dodržení pravidla dosažení nejlepší hodnoty za přiměřenou cenu. Proto ministerstvo provádí průzkum trhu a zabezpečuje zpracování informací, studií a analýz průzkumu trhu. Faktem je, že bezpečnostní situace ve světě se zásadním způsobem zhoršila. Změnily se vztahy mezi státy a čelíme stále rozmanitějšímu, obtížně předvídatelnému a náročnému bezpečnostnímu prostředí. V této situaci je důležité, od koho pořizujeme vojenský materiál pro OS ČR.

 Ministerstvo zajišťuje technologický rozvoj obranného průmyslu podporou mezinárodní spolupráce, především pak s partnery z členských států NATO a EU se zvláštním důrazem na přeshraniční partnerství, a to zapojováním českých malých a středních subjektů do dodavatelských řetězců. Podporuje také rozvoj kapacit domácího průmyslu prostřednictvím politiky obranného výzkumu, vývoje a inovací. Vize vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR spočívá v optimalizaci systému vyzbrojování, podpoře výstavby schopnosti moderních a interoperabilních OS ČR cestou pořízení vojenského materiálu vysoké technologické úrovně a služeb, včetně využití strategických kapacit státních podniků.

Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu v ČR definuje vizi, cíle, principy, jejichž naplnění umožní vybavit OS ČR moderním, efektivním, bezpečným a interoperabilním vojenským materiálem a službami. Tato strategie vytváří podmínky pro efektivní, účelné a hospodárné vyzbrojování OS ČR prostřednictvím stabilního a dlouhodobého plánování spolupráce podniků s obranným průmyslem. Strategie je zpracována s výhledem do roku 2025.

Datum: 11.10.2017 14:15:00


Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště