Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
13.–17. 9. 2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

Oběhové hospodářství: kulatý stůl o výzvách pro Evropu i Česko

 

Administrativní budova Veletrhů Brno dnes hostila odborníky z evropských zemí, jejichž předmětem zájmu je oběhové hospodářství - tedy způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Řečníci se zaměřili na zkušenosti a bariéry při implementaci oběhového hospodářství do praxe evropských zemí, dotkli se související evropské i české legislativy a také hovořili o výzvách, které souvisí s udržitelnými produkty a službami.

Jeden z těchto ambiciózních plánů se týká nakládání s plasty a zní: do roku 2025 najít pro 10 milionů tun plastových odpadů takovou cestu, aby se opět staly užitečnými v opakujícím se řetězci výroba – spotřeba – odpad – změna odpadu na nový zdroj. Jde o to využít suroviny a komponenty výrobků, které už nemohou být dál používány, takovým způsobem, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku. Na toto téma hovořil v Brně také Hugo Schally, zástupce Evropské komise, vedoucí oddělení pro udržitelnou výrobu, výrobky a spotřebu Generálního ředitelství pro životní prostředí, který shrnul, proč Evropská komise identifikovala oběhové hospodářství jako jednu ze svých priorit a připomněl hlavní cíle Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje, definované v roce 2015.

Čísla, která podporují tuto vizi, hovoří jednoznačně: v EU vznikne každoročně hora odpadu, která vydá na 2,5 miliardy tun. Proto je tak důležitá podpora přechodu od lineárního modelu hospodářství k oběhovému, díky němuž se prodlouží životní cyklus produktů a minimalizuje odpad. Součástí iniciativy je i boj proti plánované poruchovosti a zastarávání výrobků. Evropské instituce očekávají, že preventivní opatření vzniku odpadů, ekodesign a opětovné používání by mohly firmám v EU ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Očekává se, že by se díky tomu ročně snížily emise skleníkových plynů o dvě až čtyři procenta. Nový model hospodářství otevírá také prostor pro inovace a nová pracovní místa. Komise odhaduje, že by jich mohlo v této souvislosti v EU vzniknout kolem půl milionu.

Datum: 3.10.2018 17:40:00

Současně také

IMT
13.–17. 9. 2021


FOND-EX
13.–17. 9. 2021


WELDING
13.–17. 9. 2021


PLASTEX
13.–17. 9. 2021


PROFINTECH
13.–17. 9. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště