Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové směrnice a zařízení pro bezpečnost

 

Před zaplněným sálem v pavilonu E se uskutečnil seminář Nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu. Důraz byl kladen na oblast bezpečnosti strojního zařízení.


Vzhledem ke kontinuálnímu přizpůsobování legislativního rámce uvnitř EU provedl Evropský parlament a Rada úpravu směrnice LVD. Účelem je zajistit, aby elektrická zařízení na trhu splňovala bezpečnostní zásady zaručující vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob, domácích zvířat a majetku a zároveň zaručit fungování vnitřního trhu. Týká se to nebezpečí vycházejících z elektrického zařízení nebo vzniklých vnějším působením na elektrické zařízení. Předpokladem je řádná instalace a použití elektrického zařízení v souladu s určeným cílem.

Směrnice LVD se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1500 V. Směrnice se však nevztahuje například pro elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, pro radiologii a lékařské účely, výtahy, elektroměry, zásuvky a vidlice pro domácnost, pro napájení ohradníků a radiové a elektrické rušení. Dále se nevztahuje na specializovaná zařízení na lodích, v letadlech a na železnicích. Hlavním řečníkem na semináři byl Filip Němeček, technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.  Je revizní technik elektrických zařízení a držitel certifikátu TÜV Rheinland – Functional Safety Technician a přednáší na VUT Brno – fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií – ústav automatizace a měřící techniky.

Současná doba nevyhnutelně vede ke stále silnějšímu spojení člověka s technikou. Za pomocí moderních technologií se musí vytvářet takové pracovní prostředí, aby se v něm lidé mohli cítit jistě a bezpečně. Příkladem může být firma SYSTEMOTRONIC, s.r.o., která v Brně nabízí zejména výrobky pro automatizaci a bezpečnost strojních zařízení. Zákazník tak při nákupu obdrží nejen samostatnou technologii, ale i bohaté know-how v oblasti analýzy rizik a samostatných projektů. Řešení z této oblasti využívají při výrobě takové značky, jako je Škoda Auto, Continental Barum, Ingersoll Rand, Heineken a další.

Žluté sloupky a černé panely jsou znakem společnosti Axelent Group, která je mezinárodní skupinou s více než 200 zaměstnanci. Její zařízení mají tzv. bezpečnost bez omezení, a to díky rychlosti a chytrým řešením výrobků. Jde o švédskou společnost s dlouhodobou tradicí ve výrobě systému oplocení s pletivem, určených pro ochranu osob a oplocení skladových prostor v průmyslu, skladech a stavebnictví. Axelent má jedno z nejmodernějších dělicích center v Evropě, kde jsou na linkách vyráběny kompletní panely s pletivem, výroba až 60 000 panelů měsíčně.

Výrobou dynamických bezpečnostních obvodů a bezpečnostními programovatelnými automaty (PLC) se věnuje firma ABB Jokab Safety. Ty šetří počet vstupů, mají duální bezpečnostní okruh s jedním vodičem na místo dvou. Navíc obsahují řadu ochranných prvků, které je možno připojit k jednomu a témuž vstupu a přitom zachovat nejvyšší úroveň bezpečnosti. Tyto snímače se vyznačují delší životností než klasické mechanické, jsou bezpečné, neboť dynamické bezpečnostní snímače jsou kontrolovány 200krát za sekundu. Dveřní spínače je totiž možno kontrolovat pouze při každém použití, například jedenkrát za hodinu nebo jen jedenkrát za měsíc. Pomocí bezpečnostního programovatelného automatu, kde každá řídící jednotka funguje jako Master, je možno jednoduše připojovat a odpojovat stroje. Dále lze také s bezpečnostními PLC vytvářet společné obvody nouzového vypnutí. Firma průběžně navrhuje bezpečnostní systémy pro náročná prostředí a také vytváří nová bezpečná řešení pro případy, kdy praktická řešení chybí.

Na této pozici pracuje u firmy SYSTEMOTRONIC Brno. Jeho pracovní náplní je především posuzování rizik a posuzování shody strojních zařízení na základě požadavků evropských směrnic a harmonizovaných norem a přednášková činnost týkající se této problematiky. Díky jeho mnohaletým zkušenostem z výroby strojů dokáže ve svých přednáškách propojit legislativní požadavky s praxí.

Datum: 6.10.2016 14:45:00


Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště