Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh

MSV je velký strojírenský supermarket

Zdroj: 13.9.2012  •  Hospodářské noviny

Rozhovor s generálním ředitelem BVV Jiřím Kulišem

„....Vše do sebe dobře zapadalo jako ta ozubená kolečka, která MSV symbolizují“

Jak hodnotíte letošní MSV po stránce přípravy a dosavadního průběhu?

Příprava letošního MSV byla charakterizována zvýšeným zájmem vystavovatelů. Ve skutečnosti byly základní výstavní plochy již rezervovány při ukončení loňského ročníku. Vystavovatelé, kteří v minulých letech absentovali, se na veletrh vrátili. V posledních fázích byly desítky firem na čekací listině, což je kýžený stav pro každou veletržní správu. Zvětšení MSV prakticky ani není z technických důvodů možné. V přípravě a dosavadním průběhu vše do sebe dobře zapadalo jako ta ozubená kolečka, která MSV symbolizují. Od roku 2008 to je po všech stránkách nejlepší MSV, což je ta základní dobrá zpráva.

Letošní MSV je tedy na jedné straně výrazně optimistický – takhle zaplněný veletržní areál už dlouho nebyl. Na straně druhé ale odráží i složitost ekonomické situace v zemi, trvající krizi ve světě a v Evropě… Které z pocitů převažují u Vás?

Těsně před veletrhem oznámil statistický úřad, že česká ekonomika je čtvrtým měsícem v recesi, což není dobrá zpráva. Veletrh naopak vyslal signál, že česká ekonomika je silná a zejména strojírenský sektor je silný. Na veletrhu je vidět, že firmy mají peníze, jsou ochotny investovat do propagace, že mají co nabízet, že mají nová technologická řešení. Naše oborové veletrhy potvrzují, že některým oborům se daří lépe jako strojírenství a elektrotechnice a některým hůře jako například stavebnictví. Ty zprávy o přetrvávající krizi, o případném krachu Řecka nebo eura či Euro-zóny už nějak zevšedněly. My ve firmách – ať vyrábíme obráběcí stroje nebo veletrhy, se musíme starat o náš každodenní chleba, o udržení a zlepšení pozice na trhu, co bude za rok za dva. Takže ty negativní zprávy vnímáme už jen tak na půl ucha.

Veletrh hostí jako hlavní partnery zástupce hned dvou ze čtyř nejdynamičtějších ekonomik světa (BRIC) – Indii a Rusko, mezi vystavovateli je i Brazílie a Čína…

Účast zemí BRIC je logická a bez ní by veletrh ani nebyl „mezinárodní“. V ekonomických termínech vyjádřeno, letošní MSV vykázal stabilní vnitřní poptávku po veletrhu, ale růst veletrhu přišel z rozvíjejících se ekonomik – emerging markets. Statistický nárůst veletržních parametrů jako počet vystavovatelů, rozsah výstavní plochy je nutno přičíst právě historicky největší účasti Indie a Ruska. Účast indického ministra Sharmy na veletrhu, účast 130 indických firem, celý koncept India Show, partnerství s MSV je velká věc v česko-indických hospodářských vztazích. Indičtí partneři do přípravy investovali nemalé finanční prostředky a spoustu energie. Stejně tak Rusko má statut zvláštní partnerské země a historicky největší a také doposud nejkvalitnější účast.

Uzavřou vystavovatelé z Indie, Ruska na veletrhu nějaké kontrakty?

Mohu doufat, že ano, ale nevěřím tomu. Jde spíše o vzájemné poznávání, navazování kontaktů, oťukávání se. Z půlroční přípravy indické účasti jsem si odnesl poznatek, že Indové jsou velmi přátelští k Česku a hlavně že mají dobrý, obdobný smysl pro humor. Pak se dělají obchody snáze a o tom to právě je, o vzájemném poznání a vybudování důvěry. Navíc lidé ze vzdálenějších teritorií si myslí, že Česko je „východní“ Evropa. Návštěvou veletrhu jako MSV  zjistí, že mezi námi a Německem, alespoň opticky moc velký rozdíl není.

Ale zahraniční vystavovatelé, to jsou další tři desítky zemí. Se kterými se jedná snáz?

Na veletrhu stále dominuje účast Německa, stabilní je účast Slovenska, Itálie, Rakouska, Francie, Polska. Zde máme také stabilní partnery. Dlouhodobě spolupracujeme, známe se, každá strana ví, co se od ní očekává. Čím dále geograficky, tím více je třeba překonávat neinformovanost partnerů. Včera jsem obědval s americkým náměstkem ministra obchodu Camuňezem, který byl překvapen úrovní veletrhu a ptal se, proč zde nejsou vidět USA. Stejnou otázku jsem mu musel položit i já...

Jak se dá před závěrem veletrhu hodnotit zájem návštěvníků – laické, ale především odborné veřejnosti?

Dosavadní zájem návštěvníků je lehce lepší než v minulých letech, ale statistická srovnání nesrovnatelného jsou zavádějící. MSV již dávno není pro laickou veřejnost. Odborné veletrhy se zprofesionalizovaly. MSV je určen odborníkům, obchodníkům, technikům, technologům, studentům technických oborů nikoliv rodinám s dětmi, které se sem dříve přišly podívat na úspěchy československého strojírenství, jak vypadá nová škodovka či lokomotiva. 600 tisíc lidí MSV již nikdy nenavštíví.

Zmiňujete lokomotivu, budou se dále na veletrhu MSV vystavovat nebo máte jiné plány?

Nebudou. Celý obor dopravy, silniční dopravu, železniční dopravu, výrobu a opravárenství silničních a kolejových vozidel, telematiku, přepravní a logistické služby jsme koncepčně sloučily do nového dopravního veletrhu EUROTRANS, jehož premiéra se uskuteční právě v tomto termínu příští rok. Doprava, mobilita bude vždy potřebná, je to obor s výraznou inovací, obor, do kterého bude třeba stále investovat velké peníze. Tedy je to i velké veletržní téma. Věřím, že po dvou třech letech vyroste Eurotrans do skutečného středoevropského veletrhu, jaký v tomto regionu nemá obdoby.

Tato akce je sice vyvrcholením veletržní sezony, rozhodně ale není pro letošek poslední akcí v areálu Veletrhů Brno. Dá se u vás vůbec hovořit o čemsi jako „zazimování“?

Ujišťuji Vás, že na výstavišti se stále něco děje, i když to třeba není tak vidět. Výstaviště slouží kromě veletrhů mnoha kongresovým a firemním akcím, kterým právě vyhovuje jeho uzavřenost. Na pár týdnů se každoročně některá část výstaviště mění třeba ve filmové ateliéry pro natáčení reklam. My nyní pracujeme na přípravě veletrhů příštího roku, takže dočasný klid někdy je jen zdánlivý.

Zdá se, že přinejmenším pro obor strojírenství se veletrhy ubránily donedávna silně akcentované hrozbě „internetizace“ obchodování. Kterým oborům podle Vás hrozí, že tomuto trendu přece jen podlehnou?

Na téma internet versus veletrhy by se dalo napsat rozsáhlé pojednání. Před dvaceti lety zde například byly dvě celoareálové akce – MSV a jarní Prodejní veletrhy spotřebního zboží. Prodejní veletrhy, jak je má v paměti běžný konzument, již neexistují, ztratily smysl. Nahradily je supermarkety, kterých je u nás víc než dost. MSV existuje a je zde opět v plné síle. Je to velký strojírenský supermarket. Internet napomáhá obchodování, ale ne všude. Jsem přesvědčen, že v mnoha oborech přímý obchodní kontakt nemůže nahradit, zvláště na úrovni B2B, business to business. Nakupovat investiční zboží v řádech milionů, průmyslová řešení, technologické linky po internetu asi nikdy nepůjde. To vyžaduje řadu nelehkých osobních jednání. Kontraktační, obchodní oborové veletrhy význam mají a budou ho mít i v budoucnu. Podívejte se do Německa, do Japonska, do USA. Jsou to vyspělé trhy s vysokým užitím internetu, ve všem jsou dopředu – a veletrhy tam stále prosperují.

Co děláte pro to, aby veletrhy patřily do účinného arsenálu marketingových nástrojů?

Optimální je dosáhnout stavu, jaký je u MSV- tedy kdo není na veletrhu vidět, není přítomen, jako by neexistoval. „Muset tam být!“ Dosáhnout tak vysokého magnetismu, který má MSV, u všech veletrhů je snem organizátora každé veletržní akce v každém oboru. Ne mnoha veletrhům se to podaří.

Co Vás osobně v průběhu veletrhu potěšilo?

Potěšila mne samozřejmě účast a slova uznání pana prezidenta Klause. Potěšilo mne silné, snad usnášeníschopné zastoupení vlády, pana premiéra Nečase, místopředsedkyně vlády Peake a dalších šesti ministrů. Nejvíce mne však potěšila slova jednoho z organizátorů indické účasti: „India Show děláme na celém světě, ale nikdy jsme se nesetkali s takovou podporou. Je to výborný veletrh a máte zde vynikající infrastrukturu.“

A co Vás nepotěšilo, pokud něco?

Drobné režijní chybičky nebo například to, že v médiích zaujme jeden rozbitý model kotle za desítky tisíc zbořený jednou neurvalou fotografkou více než spousta jiných důležitých věcí, které se zde staly nebo byly řečeny.

Datum: 13.9.2012 12:29:00

Současně také

Transport a Logistika
7.-11.10. 2019


ENVITECH
7.-11.10. 2019

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

VIDEO - MSV

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště