Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

MSV jako platforma pro úzce specializované semináře

 

MSV svádí dohromady odborníky různých profesí, kteří využívají své přítomnosti v Brně k profesním setkáním a specializovaným seminářům. Například Stavební fakulta VUT v Brně ve spolupráci s Českým svazem geodetů a kartografů dnes zorgnizovala v Kongresovém centru odborný seminář Měření v průmyslu, zatímco Strojní fakulta ČVUT v Praze, její Ústav strojírenské technologie, uspořádal odborný seminář, zaměřený na progresivní a netradiční strojírenské technologie. Organizátoři v čele s docentem Viktorem Kreibichem připravili sérii devíti přednášek na různá témata, nahlížející z různých úhlů pohledu především na povrchovou úpravu materiálů.

Úvod semináře byl pojat obecněji a nastolil podobné otázky, jaké si veřejnost na celém světě kladla letos v létě, když pátrala po příčinách pádu Morandiho mostu v italském Janově. Jak se dalo předcházet technickým problémům, které v konečném důsledku měly na svědomí velkou tragédii? A jak se můžeme z tohoto neštěstí poučit? Profesorka Františka Pešlová z Trenčínské univerzity A. Dubčeka představila téma Systémový přístup k řešení technických problémů, kdy mimo jiné hovořila o tom, že technické problémy vznikají na základě nezodpovědného přístupu v průběhu procesu, tedy od návrhu projektu přes realizaci až po údržbu. Proto je důležité při řešení technických problémů dodržovat komplexní systém. „Všude slyšíme, že je věci třeba řešit systémově, ale ne všichni vědí, co to přesně znamená, proto jsem si dovolila zvolit toto téma,“ uvedla Františka Pešlová.

Další řečníci připravili ochutnávky ze zcela jiného soudku. Jiří Kuchař z Ústavu strojírenské technologie nabídl praktickou přednášku o tom, jak bez poškození umíme rychle a bezpečně čistit vnitřní povrchy, například ve vodovodních trubkách, teplárenských systémech a podobně. Hovořil o různých metodách a technologiích, jejich výhodách a nevýhodách, o experimentech a také uvedl několik konkrétních příkladů u specifických zadání, jakým bylo například čištění chladiče kamionu.

Eva Jančová, vedoucí Zkušebny klimatické a korozní odolnosti z Vojenského výzkumného ústavu Brno, seznámila přítomné s problematikou konzervace a balení, týkající se pozemní vojenské techniky při krátkodobém (1 až 2 roky) a dlouhodobém ukládání vojenského materiálu a techniky tak, aby byla bojeschopná. Představila metodiku, standardní úrovně ochrany a metody, používané v NATO i Armádě ČR. Hovořila i o rozdílech, které s sebou přináší skladování techniky venku nebo v budovách, v různých klimatických podmínkách a podobně.

Na programu byly také přednášky Václava Minaříka o novinkách v oblasti svařování, Milana Petříka o defektoskopické kontrole lepených spojů, Františka Tatíčka o netradičních způsobech spojování, Libora Mrni o laserových aplikacích ve strojírenství, Martina Chvojky o plazmové elektrolytické oxidaci hliníkových slitin a na závěr Libora Horáčka a Pavla Vydry o využití aditivních technologií ve strojírenství.

Datum: 4.10.2018 18:10:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště