Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
5.-9.10. 2020

Mezinárodní strojírenský veletrh

MSV 2012 - největší a nejúspěšnější strojírenský veletrh od roku 2008

 

Veletrh pomohl firmám získat nové zakázky.

Potvrdil to rozsáhlý průzkum, který mezi vystavovateli i návštěvníky veletrhu realizovala agentura Ipsos. Účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu je spolu s firemními webovými stránkami a přímým osobním prodejem jedním ze tří nejvyužívanějších marketingových nástrojů k oslovení zákazníků. Výsledky průzkumu jsou dobrým příslibem pro příští ročník MSV, který se uskuteční od 7. do 11. října 2013.

Agentura Ipsos v průzkumu oslovila 512 vystavovatelů a jejich odpovědi znovu prokázaly, že průmyslové podniky přikládají MSV velkou váhu. Nejčastěji využívaným marketingovým nástrojem k oslovení nových zákazníků zůstávají firemní webové stránky, následuje účast na MSV, dále přímý osobní prodej, reklama v odborném tisku, účast na veletrzích v zahraničí a prodej přes síť obchodních zástupců.

V meziročním srovnání nejvíce vzrostl význam přímého osobního prodeje, což podle odborníků z agentury Ipsos není žádným překvapením. „Souvisí to s celkovou ekonomickou situací, která způsobuje, že firmy se nejvíce soustředí na maximální využití svých vlastních prodejních kanálů. K vytvoření či prohloubení osobních kontaktů či vazeb výrazně pomáhá právě účast na strojírenském veletrhu, což vystavovatelé spontánně oceňují,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Macků, Research & Communication Director CR, SR z agentury Ipsos.

I přes pokračující nepříznivou ekonomickou situaci letošní Mezinárodní strojírenský veletrh posílil svou pozici. Vyplývá to ze srovnání jak s rokem 2011, tak s rokem 2010, kdy měl veletrh obdobnou strukturu jako letos. MSV 2012 se zúčastnilo 1886 firem ze 32 zemí, což je nejvíce od roku 2008, a zároveň vzrostla velikost výstavní plochy. Veletrh opětovně potvrdil svou významnou roli v oblasti marketingových aktivit vystavovatelů stejně jako ve sféře jejich obchodních vztahů a uzavřených zakázek. Strategický význam veletrhu pro vystavující firmy se odráží v jejich rostoucím zájmu o účast na příštím ročníku veletrhu – svůj zájem o něj deklarovalo 72 % vystavovatelů.

Přibližně dvě třetiny vystavovatelů se účastní také dalších veletrhů v tuzemsku či zahraničí. Z porovnání spokojenosti těchto firem s přínosem různých veletržních účastí vyplývá, že pro 54 % z nich je nejdůležitější právě brněnský veletrh. Význam MSV potvrzuje také jeho obchodní přínos pro vystavovatele: 91 % jich navázalo obchodní kontakty s potenciálními tuzemskými zákazníky, 54 % s potenciálními zahraničními zákazníky a 31 % vystavovatelů na veletrhu uzavřelo či rozjednalo nějakou vývozní zakázku.

Letošní veletrh si prohlédlo téměř 76 tisíc návštěvníků ze 62 zemí, z nichž 1073 se zapojilo do průzkumu agentury Ipsos. Jejich odpovědi potvrdily tradičně velmi vysokou kvalitu návštěvnické struktury. Naprostá většina návštěvníků veletrhu (93 %) byli odborníci pracující v některém z vystavovaných nebo jim příbuzných oborů. Neméně důležité je zjištění, že 32 % návštěvníků mělo rozhodovací nebo spolurozhodovací pravomoc při nákupu zboží a služeb v oboru a 34 % disponovalo alespoň poradním hlasem. Nejvýznamnějším závěrem výzkumu je, že existují opravdu reálné předpoklady pro udržení či další posílení pozice strojírenského veletrhu i v roce 2013.

Výzkum byl prováděn formou osobních rozhovorů a realizovala jej agentura Ipsos, která patří do jedné z největších světových výzkumných sítí a od roku 2009 je největší výzkumnou firmou na českém trhu. Pro společnost Veletrhy Brno provádí  průzkumy spokojenosti návštěvníků a vystavovatelů kontinuálně od roku 2008.

Příští, již 55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční opět v říjnovém termínu. Od 7. do 11. října 2013 se na brněnském výstavišti sejdou vystavovatelé z klíčových průmyslových oborů v čele se strojírenstvím a elektrotechnikou. Hlavním tématem MSV 2013 bude projekt Automatizace – průřezová prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky, která je součástí všech deseti oborových celků veletrhu. Samotný obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Ke změně dochází v prezentaci dopravní techniky, se kterou se v minulosti návštěvníci setkávali nejen na MSV, ale také na specializovaném veletrhu Transport a Logistika. V termínu od 11. do 14. září 2013 se na brněnském výstavišti poprvé uskuteční nový veletržní projekt zaměřený na silniční dopravu, železniční dopravu a logistiku. Mezinárodní dopravní veletrh Eurotrans v sobě sloučí obory z veletrhů Autotec a Transport a Logistika. Součástí MSV však nadále zůstává obor vnitropodniková logistika, který navazuje na prezentace dalších průmyslových výrobců a oslovuje stejnou klientelu.

Termín uzávěrky přihlášek na 55. mezinárodní strojírenský veletrh je  15. duben 2013, ale vystavovatelé se samozřejmě mohou hlásit již nyní, tak aby si zajistili co nejatraktivnější výstavní plochu.

Datum: 10.12.2012 8:47:00

Současně také

IMT
5.-9.10. 2020


FOND-EX
5.-9.10. 2020


WELDING
5.-9.10. 2020


PLASTEX
5.-9.10. 2020


PROFINTECH
5.-9.10. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště