Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Možnosti pro české firmy obranného průmyslu v Japonsku

 

Exportní seminář Japonsko – příležitosti v obranném průmyslu se uskutečnil v Exportním domě v rámci MSV. Pořádali jej Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V současnosti existuje řada příležitostí pro uplatnění českých firem na japonském trhu. Objem našich aktivit v této zemi má rostoucí trend a vzájemné vztahy jsou intenzivní jako nikdy před tím.

Proto má Česko velký zájem o využití potenciálu dvoustranné spolupráce také v oblasti bezpečnosti, obranného průmyslu nebo společného výzkumu v oblasti vojenských technologií. Jak vyplynulo ze semináře, na základě aktuálního vývoje bezpečnostní situace v regionu východní Asie a vzhledem k prioritám japonských ozbrojených sil v oblasti rozvoje a budování kapacit největší příležitosti jsou v oblasti pasivních sledovacích systémů a radarů v oblasti CBRN. Tento obchod obranného průmyslu je v Japonsku novinkou, v souvislosti velmocenských zájmů Číny, USA a Ruska, ale i nevyzpytatelné KLDR. Proto mění Japonsko svou obrannou strategii a více se otevírá spolupráci, s níž souvisí zvyšování výdajů na obranu.

Pro rok 2018 počítá japonská vláda s výdaji na obranu ve výši téměř 50 miliard USD, což zhruba koresponduje s celkovými výdaji státního rozpočtu ČR. Vzhledem k charakteru japonské státní správy a celkové kultury je bezpodmínečně nutné jakékoliv aktivity českého OBP v teritoriu podporovat na vládní úrovni, a to od otevření dialogu s japonským MO, přes formalizaci vztahů až po samotnou podporu v rámci konkrétních projektů. Proto MO ČR navrhuje zřízení specializovaného výboru na obranně-průmyslovou spolupráci. Letos v červenci bylo podepsáno MoU o vzájemné spolupráci mezi oběma ministerstvy obrany, která směřuje k mezivládní dohodě o transferu vojenského materiálu a technologií.

Japonsko se rozhodlo postupně skoncovat s embargem na obchod se speciálem a na společný vývoj vojenských technologií. Existuje proto zvýšený zájem MZV ČR a MO ČR o možnosti bezpečnostní spolupráce s Japonskem, a to už v oblasti prodeje speciálů do Japonska, společného výzkumu či výměny zkušeností. Návštěva ministra obrany Stropnického v prosinci 2015 položila dobrý základ pro budoucí rozvoj česko-japonské spolupráci v této oblasti. Vzhledem k technologické úrovni japonského obranného průmyslu a zároveň s přihlédnutím k bezpečnostnímu prostředí (hrozbám a prioritám japonských ozbrojených sil) lze jako jednoznačně nejnadějnější oblasti, ve které se může obranný průmysl uchytit, označit radiolokační a radiosondážní přístroje, ale též oblast CBRN.  

Čeští podnikatelé by se mohli též zapojit do dodavatelských řetězců japonských firem. Stejně tak by se mohlo podařit navázat spolupráci s univerzitami na společných projektech. Technologická agentura ČR se už dlouhodobě snaží formalizovat spolupráci s předními agenturami v Japonsku. Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a NEDO v oblasti aplikovaného výzkumu bylo podepsáno už loni v červnu. V návaznosti na něj navštívili Japonsko dvě české delegace hledající právě navázání spolupráce ve vědeckotechnické oblasti. Letos v dubnu pak přijela do Japonska naše technologická mise zaměřená na téma robotiky, umělé inteligence a průmyslu 4.0.

Datum: 12.10.2017 9:30:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště